Rozvrhy a najčastejšie otázky študentov

Rozvrhy

I. ROČNÍK 2022/2023
II. ROČNÍK 2022/2023
III. ROČNÍK 2022/2023

Smernice

Smernice 2022/2023

Rozvrhy 2021/22

Snažíme sa vytvárať také podmienky, aby si vedel/a termíny, miesta výuky, informácie, ktoré potrebuješ k štúdiu – teda tie praktické. Niektoré veci podchytiť nevieme, pretože buď sme sa s nimi nestretli, alebo nebol priestor na ich spracovanie. Veľmi nám pomôžeš aktívnou komunikáciou, sledovaním emailov, odpovedaním na správy!

Vždy platí:

 • ak mi niečo nevyhovuje – vyjadrím, čo cítim a komunikujem, ako by mi to vyhovovalo, tj. dávam návrhy na riešenia.
 • ak mi niečo vyhovuje – môžem zdieľať, pretože pre nás je spätná väzba najcennejším nástrojom zlepšovania.
 • ak niečo potrebujem – vyjadrím, čo potrebujem a snažím sa nájsť cestu, ako to vyriešiť. Komunikáciou, vedomým konfliktom, alebo diskusiou.

Prijmi zodpovednosť za svoje štúdium od prvého dňa výuky!  Ďakujeme!

Anka, Ivicka, Mari a všetci učitelia.

Najčastejšie otázky študentov

Ako sa platí za štúdium?

 • Na štúdium umožňujeme ročné platby so zľavou, alebo platbu za každý vyučovací deň samostatne bez zľavy.
 • Školné sa platí formou predplatieb, tj. sa vopred za ďalší vyučovací cyklus. Pozri Smernice bod I. Definícia pojmov.
 • Predplatba je splatná do troch pracovných dní OD poslednej vyučovacieho dňa.

Príklad: 3. 9. 2022 (sobota) absolvuješ výuku, tj. predplatba na ďalší vyučovací deň je splatná do stredy 7.9.2022 (streda).

 • Predplatby sú veľmi dôležitým aktom vyjadrenia skutočného záujmu, že prídeš aj nabudúce a nám umožňujú organizáciu výuky.
 • Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609
 • Individuálne vieme poskytnúť aj zľavu pre dôchodcov, ZŤP. V tomto prípade kontaktujte studium@vedomaskola.sk.

Školné a zľavy

 • Školné bez zľavy je 75 Eur za jeden vyučovací deň.
 • Pre celé štúdium troch ročníkov je možná zľava v prípade ročnej platby za každý školský rok. Cena za jeden vyučovací deň je v tomto prípade 70€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v sume zodpovedajúcej násobku počtu dní a sumou 70€.
  Napr. ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté do 10 dní, potom ročné predplatné bude vypočítane ako násobok 70 a 10, teda 700€. Ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté na 12 dní, potom násobok 12 a 70 teda 840€. Termín do ktorého je nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným
  oddelením.
 • Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 55 €, pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V prípade manželského, alebo partnerského páru je cena za jeden študijný deň 70€/osoba. Pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V zásade platí, že zľavy sa nedajú kombinovať.

Koľko vyučovacích dní má štúdium? 

1. školský rok: 10 vyučovacích dní / 700 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.

2. školský rok: 11 vyučovacích dní / 770 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.

3. školský rok: 10 vyučovacích dní / 700 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.


Čo je kmeňová trieda a čo ak mi termín vyučovania nevyhovuje?

Kmeňová trieda znamená, že si súčasťou skupiny, ktorá ťa bude sprevádzať na ceste celé tri roky. Vytvárate si priateľstvá, bezpečný priestor na zdieľanie a podporu celej skupiny.

Samozrejme, môže sa stať, že ti termín vyučovania niektorého dňa nesedí. V tomto prípade môžeš navštíviť inú triedu v iný termín. Je to však na predchádzajúcom nahlásení na študijnom oddelení a len v prípade, že je kapacita triedy voľná.


Ako to je s prehlasovaním sa na vyučovací deň alebo zrušením svojej účasti v 2. a 3. ročníku? 

Zmeniť termín vyučovacieho dňa (napr. že potrebujete ísť do triedy v Bratislave namiesto v Žiline) alebo odhlásiť sa z vyučovacieho dňa je možné najneskôr 8 dní pred konaním termínu vyučovania Tvojej kmeňovej triedy.

 • Ak je vyučovací deň v piatok, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do štvrtka predchádzajúceho týždňa.
 • Ak je vyučovací deň v sobota, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do piatku predchádzajúceho týždňa.
 • Ak je vyučovací deň v nedeľa, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do soboty predchádzajúceho týždňa.
 • Analogicky platí aj pre iné prípady.

Ak zmeníš vyučovací deň alebo sa z neho odhlásiš viac ako 8 dní pred vyučovaním, školné (predplatbu) za vyučovací deň nevraciame, ale presúvame na ďalší vyučovací deň.    

Ak sa odhlásiš z vyučovacieho dňa menej ako 8 dní pred výukou, zálohová platba sa nevracia a ani neposúva na ďalší vyučovací deň. 

Je to z toho dôvodu, že otváranie tried je viazané na počet prihlásených študentov a v prípade zmien na poslednú chvíľu je ohrozená organizácia celého vyučovania. Individuálne prípady sa riešia so študijným oddelením.


Čo potrebujem k úspešnému absolvovaniu ročníkov?

Štúdium je koncipované ako trojročné.

Pre postup z prvého ročníka do vyšších potrebuješ mať absolvovaných minimálne 9 vyučovacích dní, resp. 7/8 na výnimku.

Na absolvovanie celého štúdia potrebuješ mať absolvovaný stanovený počet vyučovacích dní, ktorý určujú smernice.

Každý rok a semester to má trochu inak, takže pokiaľ potrebuješ nahliadnuť na konkrétne podmienky, odporúčame ti otvoriť naše >>> Pokyny pre študentov. <<<

Ak ti niektoré vyučovacie dni chýbajú pre absolvovanie, môžeš si ich do určitej miery nahradiť v ďalšom roku, aby si nemusel/a celý ročník opakovať, a tiež aby si nestratil/a kontakt so spolužiakmi. Všetko nájdeš v smerniciach.

Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609.


Ako môžem pokračovať do ďalšieho ročníka?

Na vaše podnety sme prepracovali podmienky pre postup nasledovne:

Pre prechod z 1. ročníka do vyšších ročníkov:

 • Ak máš 8 resp. 7 dní absolvovaných, môžeš postúpiť, ak si dochodíš 1 resp. 2 chýbajúce dni v ďalšom ročníku, aby si ich mal/a dokopy minimálne 9. Záujem prejavíš tým, že si na tieto dni ešte pred začiatkom druhého ročníka zaplatíš predplatbu v počte chýbajúcich dní do potrebného minima (teda 9 dní).
 • Vo výnimočných prípadoch Ti môže učiteľ udeliť výnimku. Ale to je na konzultácií s ním.
 • Ak máš 6 a menej absolvovaných vyučovacích dní (teda 6,5,4,3,2,1), musíš si chýbajúce dni doplniť, kým ťa pustíme do vyšších ročníkov.

Pre postup vo vyšších ročníkov:

V rámci 2. a 3. ročníka nezadávame podmienky pre postup medzi nimi, avšak na absolvovanie II. stupňa štúdia potrebuješ mať minimálny počet odchodených vyučovacích dní podľa smerníc.


Dostanem k štúdiu aj nejaké materiály?

Študijné materiály si spravidla každý študent vytvára sám, nakoľko obzvlášť 2. a 3. ročník sú zážitkové a každý má prežívanie iné. Pokiaľ vám lektor odovzdá materiály k výuke, je to výhradne na jeho vôli ich vytvoriť.


Absolvoval/a som 1. ročník Rozpoznania skutočnosti a rád/rada by som si zopakoval/a niektorý vyučovací deň, je to možné?

Absolventom 1. ročníka náuky Rozpoznania skutočnosti (riadnym i na výnimku) ponúkame možnosť opakovať bezodplatne vyučovanie 1. ročníka v dňoch, ktoré si už počas štúdia absolvovali.

Ak sa chceš zúčastniť témy, ktorú si počas vyučovania vynechal žiadame plnú sumu 75,- €.

Pre 1. ročník Rozpoznania skutočnosti je podmienkou absolvovania zúčastniť sa 9-tich vyučovacích dní. Absolvent na výnimku absolvoval 7, alebo 8 vyučovacích dní a rozhodol sa dokončiť 1. ročník (záujem potvrdil predplatbou do počtu 9, či 10 vyučovacích dní) a pokračovať súčasne v 2. ročníku. V tomto prípade sa bezodplatne zúčastňujete výuky, ktorú už absolvoval za predpokladu, že sa konkrétne vyučovanie koná a dovoľuje to kapacita. Počítaj s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostaneš až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Pre registráciu na vyučovací deň kontaktujte Anku Litvajovú anka@vedomaskola.sk. V prípadoch, že to kapacita nedovoľuje, odporúčame využiť >> DOUČOVANIE <<

Ako neabsolventa Ťa vnímame aj v prípade, že si aktuálne v danom školskom roku nastúpil/a do prvého ročníka a chceš si niektorý z vyučovacích dní zopakovať (napríklad vyskúšať iného učiteľa na rovnakú tému a pod.). 


Nedokončil som 1. ročník Rozpoznania skutočnosti, ako ho môžem absolvovať?

Náuka Rozpoznania skutočnosti je náročná a preto umožňujeme študentom pokračovať aj v dlhšom časovom období ako 3 roky. Ak chceš pokračovať v štúdiu opakovane si podaj prihlášku.

Ak máš absolvovaných 6 a menej vyučovacích dní, ale chceš sa znova zúčastniť vyučovania vo vyučovacích dňoch, ktoré si už navštívil/a. V tomto prípade žiadame o rezervačný príspevok na pokrytie nákladov spojených s chodom navštívenej triedy vo výške 55,- €.

Pre vyučovacie dni, ktoré si neabsolvoval/a žiadame plnú sumu 75,- €.

V prípade, že sa chceš opakovane zúčastniť výuky je Tvoja účasť podmienená vyššie uvedeným podmienkam a kapacite konkrétneho vyučovania. V tomto prípade sa určite ozvi Študijnému oddeleniu – Anke Litvajovej anka@vedomaskola.sk. Počítaj s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostaneš až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Odporúčame ti využiť aj Doučovanie s učiteľom Rozpoznania skutočnosti. Viac informácií nájdeš na tejto stránke: >> DOUČOVANIE <<


Ako prebieha vyučovanie v 2. a 3. ročníku?

Vyučovanie v 2. ročníku prebieha formou jednodňového vyučovania od 9:00 do 19:00 hod., v sobotu alebo v nedeľu, podľa rozvrhu vašej triedy. V 3. ročníku sú naplánované 2 dvojdňovky.


Budem mať v 2. a 3. ročníku kmeňového učiteľa?

Nie, v 2. a 3. ročníku sa stretneš s viacerými učiteľmi.