Ruženka Novotová

Iste ste už videli kvet slnečnice. Všimli ste si, že to nie je jediný kvet? Skladá sa z množstva drobných kvietkov. V homeopatii lieky vyrobené z nej používame pre ľudí, ktorí túžia spolupracovať s inými a zachovať si svoju jedinečnosť, spôsob a tempo akým veci robia.
Z botanického hľadiska najvyspelejšie rastliny nás tak vlastne učia ako prežiť vo svete, kde sme závislí jeden na druhom. A popri tom zachovať seba aj svet.
Pre mňa je takou slnečnicou Univerzita vedomého života. Učím sa a učím ako spolupracovať s ľuďmi okolo seba. Ako absolútne rešpektovať ich a nestratiť samu seba. Ako študentka prvého ročníka UVŽ som k tomu získala skutočne efektívny nástroj. Jasne formulovanú náuku Rozpoznania skutočnosti.
Osvojiť si tento nástroj odporúčam každému hľadajúcemu.