Ruženka Novotová

Som absolventkou Homeopatickej fakulty s klinikou v Brne. Homeopatii sa aktívne venujem od roku 2002. Som profesným členom Slovenskej homeopatickej komory. Od februára 2009 mám súkromnú prax. Každoročne sa zúčastňujem odborných homeopatických seminárov konaných Homeopatickou fakultou v Brne, Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie a Slovenskou lekárskou homeopatickou spoločnosťou.
Venujem sa klasickej homeopatii, kde v centre pozornosti stojí klient a jeho zdravie. Základom mojej práce je počúvať ľudí. Len na základe komplexného a pravdivého obrazu človeka je možné nájsť dobrý homeopatický liek. Ten potom môže významne prispieť nielen k strate zdravotných problémov ale aj k pozitívnym osobnostným zmenám.
Cieľom je dosiahnuť stav zdravia, ktorý môžeme chápať aj ako schopnosť prispôsobovať sa meniacim okolnostiam života. Homeopatia vlastne nelieči, človeku len umožní uzdraviť sa a naplno rozvinúť svoj potenciál. Som nesmierne vďačná, že môžem byť pozorovateľom tohto úžasného a fascinujúceho procesu s každým klientom vždy znovu a inak.
Súčasne som konzultantkou Bachovej kvetovej terapie, kde sa s klientom zameriavame na aktuálny emocionálny stav. Obe metódy používam, niekedy aj v kombinácii podľa potrieb klienta.
Súčasťou mojej práce je aj prednášková činnosť a organizácia kurzov.