Škola živlovej mágie

Spoznaj silu, ktorá je v tebe.

Pri stvorení sveta sa stretli dve živlové sily: Oheň a Voda. Oheň zo seba vyžaroval horúcu silu, bol priamy, priam až elektrický. Voda stála oproti nemu, pôsobila magneticky, prijímajúco, pokojne. Boli ako dve ruky, natočené dlaňami k sebe.

Lenže chýbal im priestor, kde by mohli spolupracovať. Boli na opačných koncoch svojej energetickej hodnoty a vedeli, že spoločným stretnutím by sa vyrušili. Viedli by neustály boj… a nebolo by nič! Žiadny svet, ako ho poznáme.

A tak prišiel Vzduch, aby obe sily prepojil. Vďaka nemu sa vytvorilo neutrálne prostredie, kde tieto dve živlové sily mohli spoločne tvoriť… a stvorili štvrtý živel Zem.

Ako je možné, že všetko má svoj tvar, účel a zmysel existencie? Pretože máme ešte piaty živel – Akášu (Éter), živel snenia. Je našou knižnicou znalostí, vďaka ktorej každá tvorba má svoj účel, formu či trvácnosť.

Toto je naša rozprávka o stvorení sveta. Pozývame ťa spoznávať nekonečný potenciál živlov v tvorbe tvojho života!

Živel AKÁŠA

Počas prvého dňa sa oboznámime s týmto živlom, ktorý reprezentuje zámer tvorby.

Pozrieme sa, čo všetko do zámeru patrí. Ak sa rozhodnem tvoriť, nachvíľu sa zasnívam, predstavujem si najprv účel, potom funkčnosť, tvar a neskôr vyberám pohon a materiál. Ak sa jedná o zložitejšiu tvorbu a používame rôzne materiály a energie, musíme rozumieť aj ich vzájomnému pôsobeniu, podpore a hierarchii. Postupne sa zameriavame na menšie a menšie detaily.

Aby sme sa nestratili v detailoch a zložitosti, snažíme sa použiť jednoduché návody. To, čo platí vo veľkom  celku použijeme i na malý, čiastkový.

Pretože vieme, že všetko má obmedzenú trvácnosť, budeme raz náš výtvor musieť opravovať alebo neskôr aj celý nahradiť, snažíme sa voliť také postupy a materiály, aby sa dali využiť aj po ich životnosti na tvorbu nového.

Popísali sme si postup tvorby v mikrosvete, ale ten je vlastne popisom stvorenia nášho vesmíru, makrosveta.

Dá sa povedať, že návod na výrobu, použitie, obnovu a recykláciu vesmíru sa nachádza v živle Akáša.

Budeme preto bádať, kde všade sa tento živel nachádza, ako sa správa, aby sme sa aj my mohli stať spolutvorcami tohto diela.

Živel OHEŇ

Keď sme si už uvedomili zámer, účel a samotné postupy tvorby a následnej obnovy, pozrieme sa bližšie na silu, vlastne sily, ktorými je tento zámer uskutočňovaný.

Áno, sú to dve sily, ako naše dve ruky, jedna je pravá a druhá ľavá. Dokážeme veľa v živote s jednou, ale ak použijeme dve, hneď je všetko jednoduchšie. Oheň je tou dominantnou rukou, prevažne pravou, určuje smer, ukazuje, prijíma, túto použijeme podvedome ako prvú.

Popíšeme si podrobne živel oheň, v akých formách ho v hmotnom i nehmotnom prejave vnímame.

Tento deň si užijeme veľa praxe, naučíme sa ako živel oheň kumulovať a zase prepúšťať, ako ho použiť v každodennom živote. Naučíme sa, ako ho objaviť aj v samotnom kameni.

Živel VZDUCH

Vzduch by sa dal prirovnať dielni majstra, je to bezpečné miesto kde prebieha samotná tvorba, kde sa vyrábajú nové výrobky a rozoberajú nepodarky, ale aj veci čo doslúžili. Je to miesto kde pracujeme nástrojmi ohňa ale i vody. Tu sa všetko pečie, miesi, hnetie do finálnej podoby tvaru a účelu, za presných postupov podľa živlu Akáše. Tu sa učni a tovariši učia svojmu budúcemu majstrovstvu. Majster v dielni prísne ale zároveň s láskou formuje ich zručnosti.

Áno mnohí ste už pochopili, dielňa živlu vzduchu je miestom bezpodmienečnej lásky.

Živel VODA

Popísali sme si už ruku pravú a tento víkend je o ruke druhej, ľavej. Jej prejav a pôsobenie už nie je také rýchle, používame ju menej, ale jej význam je rovnako dôležitý. Keď hnetieme hlinu, pridržujeme ju ľavou rukou, aby pravá mohla vyvinúť tlak. Ľavá ruka je opakom pravej a predsa spolupracujú. Voda je opakom ohňa a predsa v hmotnom svete vnímame ich vzájomné pôsobenie. Poznávame ho v opise teplej či horúcej vody, studeného či teplého svetla (ohňa). Týmto všetkým si prejdeme. Naučíme sa ako s vodou pracovať, ako ju programovať, ako využiť jej vlastnosti keď jej porozumieme.

Aj tento deň bude o praxi a zážitkoch.

Živel ZEM

Zem môžeme pripodobniť výrobkom v dielni, ktorú sme si opísali pri vzduchu. Zem je výsledným produktom pôsobenia všetkých živlov opísaných vyššie. Ale že je krásna a rôznorodá…

Aj tento víkend budeme intenzívne skúmať tento živel a následne s ním pracovať. Po piatich mesiacoch dennodennej praxe s vyššími živlami už budeme vedieť pôsobiť v skrytom svete.

Naučíme sa techniku, ktorú môžeme použiť napríklad pri tvorbe amuletu.

Záver býva oslavou a treba si ju riadne užiť, aby tomu tak bolo, aj mi budeme mať záverečný iniciačný obrad.

Škola živlovej mágie je koncipovaná ako celok. Absolvovaním všetkých stretnutí získaš komplexný vhľad do praxe a jednotlivé prepojenia ti dajú ucelený obraz. Odporúčame preto sa zúčastniť všetkých stretnutí. Prvý turnus už prebieha, ale môžeš sa prihlásiť cez formulár nižšie ako záujemca o nový turnus, ktorý začne v septembri 2022.

Termíny školy – jesenný turnus:

* PRIPRAVUJEME *

Sprievodcovia

laura harsaniova škola živlovej mágie

Pochopením a prepojením sa so živlami nastáva plnohodnotná tvorba človeka na zemi. Naučíš sa, ako vytvárať svet, v ktorom budeš skutočným Tvorcom. A ako sa to prejaví v tvojom živote?

Predstav si, že tvoj život začne oveľa ľahšie plynúť. Veci, s ktorými si viedol pocitový boj, alebo dral cez koleno, zrazu pôjdu ľahko… a možno ich nebudeš potrebovať. Predstav si, že dokážeš nastaviť prostredie okolo seba, aby si sa ty i ostatní v ňom dobre cítili!

Živly majú silnú moc, a tá sa skrýva aj v Tebe! 
Pozývame aj sprievodcov obradmi, rituálmi a kruhmi. 

Školou sprevádzajú Joli Litvaj, mestský šaman a Laura Haršániová, lesná víla. 

Reakcie od účastníkov

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila tohto úžasného projektu, ktorý nám umožnila Univerzita vedomého života . Srdečná vďaka patrí lektorom Jolimu, ktorý stojí za vznikom tejto odbornej školy na Univerzite a Laure, ktorá bola plnohodnotnou lektorkou po jeho boku. Obaja vytvorili čarovné prostredie a boli nám sprievodcami v poznávaní živlov v prírode. Joli predstavoval mužský princíp ohňa, ochrancu, tvorcu , šamana a Laura ho harmonicky dopĺňala ženskou energiou vody, magnetizmu a princípom opatrovníčky lesnej víly.. Semináre spĺňali všetky atribúty kvality výuky – teoretické poznatky zo všetkých dostupných véd o živloch z rôznych kultúr, ako aj praktické metódy – naučili sme sa základy meditácie, tancovali sme živlové tance , zažili sme mágiu tanca okolo ohňa , poznávali sme využívania síl prírody v našich telách , živote. Pri prechádzkach v lese sme sa prepájali s mágiou lesa, stromov v jednotlivých mesiacoch zimy a jari. Zažili sme
prvýkrát kakaový rituál s vďačnosťou hojnosti , ktorú nám dáva Matka Zem. Náuka o živloch je popis základných síl, ktoré pôsobia v Univerze, v prírode, vo všetkých bytostiach. Je to inou formou vysvetlené fungovanie princípov, ktoré sa učíme v prvom ročníku Univerzity vedomého života- Rozpoznanie skutočnosti. Tlak, ťah, neutralita, dielňa, tvorba nových vecí, …všetky tieto princípy sú stále prítomné vo všetkom. Spoznala som veľa úžasných kamarátov, zažili sme kopu srandy, radosti, zdieľania , prepojenie v nových zážitkoch. Obrovskú pridanú hodnotu malo prostredie Pramienku života, kde nám vytvorili intímny pocit domova úžasná Verka a Maťko, vďaka aj im za všetko. Bola som spokojná aj so stravovaním našich zlatých Jarabiniek, Denky aj Robka. Môžem doporučiť ďalším študentom, aby sa zúčastnili seminárov. Pre mňa to bolo nádherné obdobie . Takže chvála za všetko.

Simona

Vstúp do školy!

Prihláška záujemcu o školu Živlovej mágie

Nový turnus otvárame v septembri 2022. Vyplň formulár a mi ťa budeme včas informovať o presnom termíne začatia. Tento krok je nezáväzný.