Veronika Garbanová

Náuka rozpoznania skutočnosti mi odhalila jasný a praktický návod, ako viesť rozvážny život.

K myšlienkam Univerzity vedomého života som sa dostala vďaka môjmu priateľovi a učiteľovi Lerimu Veleslavovi. Leri ma inšpiruje dodnes a považujem ho za človeka, ktorý oddane žije to, čo učí.

Prvý ročník UVŽ mi napomohol rozpoznať vlastné kvality, porozumieť svojim vzťahom a vzorcom správania sa. Dozvedela som sa, že tieto vzorce môžem meniť a svoje vzťahy zlepšovať. Rozpoznanie skutočnosti mi napomáha prejavovať svoju jedinečnosť a vyjadrovať seba samú ako slobodnú a autentickú bytosť.

V druhom ročníku Vás oboznámim so základmi rozvážnej práce s telom.
Počas jedného vyučovacieho dňa vás zasvätím do tajov rôznych techník fyzického cvičenia, ktoré si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži a odniesť so sebou domov ako obohatenie vášho každého dňa.

Viac o Veronike. >>