Kontakt:

Zuzka Dzvoniková

Univerzita vedomého života ponúka každému možnosť nájsť svoju „cestu za svetlom“. Cestu k poznaniu seba samého, k rozoznávaniu pravdy od ilúzií, k hlbšiemu porozumeniu a vnímaniu novým spôsobom. Nápomocná a obohacujúca je ponuka efektívnych nástrojov a praktických krokov, ktoré na ceste sprevádzajú a podporujú v každodennom živote. Každý z nás môže žiť život v súlade so svojou  dušou, a tým sa podieľať okrem zlepšovania kvality svojho života, aj na zvyšovaní kolektívneho vedomia, tak veľmi potrebného. S láskou, pokorou a vďačnosťou.

Viac o Zuzke. >>