Zuzka Dzvoníková

Univerzita vytvára priestor, v ktorom lektori a učitelia predstavujú a odovzdávajú ostatným svoje poznanie z rôznych oblastí života. Po tom, ako ma Leri oslovil na spoluprácu s UVŽ, vznikol takto aj môj zámer – zdieľanie môjho poznania a skúseností z oblasti výchovy a komunikácie s deťmi.

Moja cesta začínala postupne. Žila som bežný život, ako človek, ako žena, ako zamestnanec, neskôr ako mamička dvoch dcér a cítila som, že niekde hlboko je ešte niečo inak. Postupne mi v živote chodili do cesty rôzne „pozvánky“, až jedného dňa prišlo zobudenie a s ním nastúpila aj moja silná cesta za hlbokým sebapoznaním.

Po rôznych študijných a pracovných skúsenostiach som pred pár rokmi vyštudovala ešte učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ktoré ma oficiálne „oprávňuje“ vzdelávať deti na prvom stupni. Vzdelávanie, veľká téma. Nezačala som učiť na bežnej základnej škole, ale cestičky ma zaviedli do slobodnej demokratickej komunitnej školy – Svetoškola. Učenie tu nie je učením, ako ho bežne poznáme. Naše spoločné (a aj vzájomné) pôsobenie s deťmi je zamerané na rozvíjanie sebavnímania  – svojich potrieb, pocitov, prejavov, svojho tela, atď., na podporu komunikácie, sebadôvery, sebavyjadrovania a rovnako na vnímanie druhých. Skvelým komunikačným nástrojom používaným v škole je nenásilná komunikácia, ktorá umožňuje lepšie pochopiť seba samého aj ostatných a nájsť vzájomné spojenie. Najhlbšou náplňou mojej práce je byť sama sebou v živosti a v pravdivosti a v tejto kvalite ako tútor sprevádzať a podporovať deti pri hľadaní ich vlastnej jedinečnej cesty.

Zuzka o sebe:

Univerzita vedomého života ponúka každému možnosť nájsť svoju „cestu za svetlom“. Cestu k poznaniu seba samého, k rozoznávaniu pravdy od ilúzií, k hlbšiemu porozumeniu a vnímaniu novým spôsobom. Nápomocná a obohacujúca je ponuka efektívnych nástrojov a praktických krokov, ktoré na ceste sprevádzajú a podporujú v každodennom živote. Každý z nás môže žiť život v súlade so svojou  dušou, a tým sa podieľať okrem zlepšovania kvality svojho života, aj na zvyšovaní kolektívneho vedomia, tak veľmi potrebného. S láskou, pokorou a vďačnosťou.