Kontakt:

Zuzana Slováková

Dosiahla som všetko, o čom som si myslela, že mi prinesie vytúžene šťastie. Všetky tie obrazy dokonalého vonkajšieho lesku – čisté jednotky, červený diplom, manžel, dve deti, veľký dom s krásnou záhradou, skvelá kariéra, dovolenky, wellness, lyžovačky, značkové handry, kopec priateľov a zrazu bublina praskla, veža postavená na nestabilných základoch sa zrútila.

Najtvrdšou ranou bol rozpad 18 ročného manželstva a strata istoty v rodine, strata rodičov, zdravia a totálny chaos. Bohovia boli milosrdní, zachovali mi prácu, príjem a ľudského šéfa, tak mi bolo umožnené začať skladať svoj život od začiatku.

V úplnej bezmocnosti a chorobe som si náhodou vypočula rozhovor Beátky Hlohovskej s Adelou Banášovou. Dodnes nerozumiem, ako som nabrala odvahu a prihlásila sa na seminár Milenka z cyklu Vedomá žena, ktorý viedla Beátka spolu s Kristínkou Dubajovou.

To mi otvorila úplne novú cestu, cez náhody až k Univerzite vedomého života. Som ekonóm, milujem logiku, analýzu a matematiku. A náuka rozpoznania skutočnosti bola pre mňa pochopiteľná a uchopiteľná v praxi. Postupujem po mojej novej ceste, opatrne našľapujem, ale v srdci mám dôveru a vieru, lebo viem, že mám hodnotu, okolo mňa sú len priatelia a učitelia a všetko, čo sa deje sa deje pre môj osoh.

Objavila som na Univerzite nástroje, pomocou ktorých som našla zmierenie vo vzťahoch v najbližšej rodine, aj medzi priateľmi, našla som odvahu sa presťahovať a odvahu opäť vstúpiť do partnerského vzťahu. Som na ceste, k sebe, k pokore, k slobode, učím sa každý deň a každý deň ďakujem, že toto všetko môžem.

Stále som manažérkou v banke, zároveň sa učím pod vedením Leriho učiť a odovzdávať náuku Rozpoznania skutočnosti ľuďom, ktorí chcú počúvať a vydať sa na cestu k slobode.

S dôverou prepájam vo svojom živote oba svety, ten hmotný, aj duchovný.