Mýto pod Ďumbierom

  1. Udalosti
  2. Miesto konania
  3. Mýto pod Ďumbierom
Udalosti at this miesto udalosti
Today

Kurz bezpečnosti: Esenciálne základy

Mýto pod Ďumbierom

Od vekov platí, že svet, v ktorom žijeme, je len také miesto, aké si ho vytvoríme. Ak však naše predstavy nie sú v súlade s predstavami väčšiny, budeme cez kolektívne myslenie vtiahnutí do situácii, na ktoré zrejme väčšina z nás nie je pripravená. Čeliť chaosu v podobe reálneho nebezpečia vyžaduje zvládnuť náuky a postupy, ktoré si sa doteraz naučil na Univerzite vhodne doplnené o esenciálne informácie, ktoré sú efektívne v nepokojnej, nebezpečnej dobe.

65€Kalendár používa Kalendár udalostí

Go to Top