Kurzy

Kurzy sú jednou z možných foriem vzdelávania sa na Univerzite vedomého života, mimo hlavný študijný program. Pokiaľ vás láka získanie konkrétnej zručnosti, alebo hľadáte možnosti, ako rozšíriť či prehĺbiť svoje súčasné znalosti – kurzy sú pre vás to pravé. Väčšina kurzov pozostáva z niekoľkých celodenných stretnutí, obvykle počas víkendu.

Máte záujem u nás zorganizovať kurz alebo sa chcete dozvedieť viac o už prebiehajúcich kurzoch?
Napíšte nám na info@vedomaskola.sk

Pripravili sme pre Vás vzdelávací a tréningový online kurz, ktorý odhalí podstatu závislosti ako takej a ponúkne viaceré metodiky na prevenciu i liečbu tohto dnes tak rozšíreného duševného zranenia. Závislosť je ako chobotnica s jednou hlavou, ktorá má však nespočetne veľa chápadiel. Ak odtnete jedno, narastú miesto neho ďalšie dve. Pokiaľ neodhalíte hlavu, nemáte šancu na uzdravenie. >>> Čítaj viac <<<

Škola živlovej mágie ťa sprevádza svetmi, v ktorých spoznávaš a zažívaš podstatu tvorby cez živly: oheň, vodu, vzduch a zem. Len pre divožienky a prírodných šamanov? Vôbec nie! Škola živlovej mágie je praktická, uchopiteľná a použiteľná pre každého. Pokiaľ cítiš volanie napojiť sa na svoju vnútornú silu a tvoriť cez základné esencie nášho stvorenia, je tu pre teba priestor. Pretože mágia je súčasťou každodenného života. >>> Čítaj viac <<<

zubra vedome telo

Naše telo je posvätnou komnatou, v ktorej prebývame počas nášho života a vďaka ktorej sa tu môžeme prejavovať, realizovať a tvoriť. Je dôležité sa o túto schránku našej duše starať, poznať ju, vnímať ju a komunikovať s ňou.

Somatika je prístup, ktorý to dovoľuje a podporuje. Pozývam vás cez ponoriť sa do hĺbky vašich kostí, tkanív a buniek cez somatické prežívanie, ktorý mne osobne prináša rozšírené stavy vnímaniaotvára aj to nevedomé či nepoznané a vždy lieči a vyživuje kúsok môjho ja. Verím, že vedomé a vnímavé telo vylepšuje kvalitu môjho života, učí ma byť v prítomnom okamžiku, zušľachťuje môj vzťah k sebe samej, ako aj k môjmu okoliu a prírode.  >>> Čítaj viac <<<

Vnútorné nastavenie každej bunky je načasované na optimálne fungovanie. Od trávenia, cez dýchanie až k pohybu – vonkajšiemu prejavu tela. V odborných dielňach Vrodené umenie tela sa budeme venovať tomu, čo naše fyzické telo vie skutočne samé a niekedy aj bez vedomého pričinenia. Ak je teda vedomé pričinenie ovládané našou vôľou. Pozrieme sa na to, ako funguje dizajn ľudského tela cez rôzne štruktúry, vlákna, tkanivá a aj to, ako pracuje s abstrakciou, akou je napríklad gravitácia, alebo predstava pohybu. >>> Čítaj viac <<<

Liečenie Včelodarmi je kurz, ktorý ponúka základnú náuku, ktorú môžete absolvovať počas jednodňových stretnutí – budeme sa stretávať približne raz za mesiac v sobotu. Výuka bude prebiehať v útulnom domácom prostredí lektorov. Je to vzácna príležitosť zažiť ozajstné autentické prostredie, kde sa žije v harmónii s včelami a prírodou. Počas dňa Vám budú odovzdané osobné skúsenosti lektorov a budete sa dotýkať priamo všetkého, čo súvisí s včelami a ich životom, ich produktami. >>> Čítaj viac <<<

Kurz Bezpečnosti je vedený Jozefom Gandžalom, ktorý v spojení s filozofiou Univerzity vedomého života dokáže uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti  a zručnosti, v minulosti odovzdávané príslušníkom vojenských špeciálnych jednotiek a Vojenskej polícii, v úplne inom, ďaleko komplexnejšom kontexte. Jeho víziou je naučiť záujemcov prijímať zmeny a v prípade potreby sa dokázať zmieriť i s nepohodou, ktorú pretvárame na nové poznanie. Pomáha rozpúšťať dogmy a poučiť sa z každej situácie, ktorej sme súčasťou. >>> Čítaj viac <<<

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu. V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú, majú väčšinou aktívny prístup. >>> Čítaj viac. <<<

Náš kurz sme postavili nielen pre našich žiakov, ale mysleli sme aj na širokú verejnosť, ktorá sa s náukou Rozpoznania skutočnosti ešte nestretla. Preto doň vyberáme hlavne také zručnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu sebaprezentácie nielen vo vzťahoch. Sústreďujeme sa na budovanie rozvahy v komunikácii, zvládanie stresu a lepšie vyrovnávanie sa s úzkostnými situáciami vo všetkých druhoch vzťahov. Neobchádzame ani témy napätých sporov, či problémov spojených s výchovou detí. >>> Čítaj viac. <<<

Hlavným cieľom bude naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza. Na záver tohto 1.stupňa by mal byť absolvent schopný pozerať sa na človeka nielen z jeho biologickej podstaty, ale osvojiť si také základné terapeutické postupy, ktoré pokrývajú biologický, psychický, sociálny, spirituálny a energetický aspekt liečenia daného problému, či choroby. >>> Čítaj viac. <<<

Ponúka ujasnenie cesty k sebe – k vnútornému pokoju, k spokojnému životu. Oslobodenie sa od vedenia, manipulácie inými, ktorým sme nevedome dovolili ovládať náš život. Pochopiť a prebrať zodpovednosť za svoje emócie, pocity, kvalitu prežívania.  >>> Čítaj viac. <<<

Školenia pre stredné školy

Aktuálne podujatia

V tekutosti pohybu

3. marca ❊ 14:0018:00

Meditačné sústredenie – online

4. marca ❊ 18:0019:30

AKÁŠA – z cyklu Škola živlovej mágie

8. marca ❊ 17:0010. marca ❊ 15:00