Kurzy

Kurzy sú jednou z možných foriem vzdelávania sa na Univerzite vedomého života, mimo hlavný študijný program. Pokiaľ vás láka získanie konkrétnej zručnosti, alebo hľadáte možnosti, ako rozšíriť či prehĺbiť svoje súčasné znalosti – kurzy sú pre vás to pravé. Väčšina kurzov pozostáva z niekoľkých celodenných stretnutí, obvykle počas víkendu.

Máte záujem u nás zorganizovať kurz alebo sa chcete dozvedieť viac o už prebiehajúcich kurzoch?
Napíšte nám na info@vedomaskola.sk

Pripravili sme pre Vás vzdelávací a tréningový online kurz, ktorý odhalí podstatu závislosti ako takej a ponúkne viaceré metodiky na prevenciu i liečbu tohto dnes tak rozšíreného duševného zranenia. Závislosť je ako chobotnica s jednou hlavou, ktorá má však nespočetne veľa chápadiel. Ak odtnete jedno, narastú miesto neho ďalšie dve. Pokiaľ neodhalíte hlavu, nemáte šancu na uzdravenie. >>> Čítaj viac <<<

Náš kurz sme postavili nielen pre našich žiakov, ale mysleli sme aj na širokú verejnosť, ktorá sa s náukou Rozpoznania skutočnosti ešte nestretla. Preto doň vyberáme hlavne také zručnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu sebaprezentácie nielen vo vzťahoch. Sústreďujeme sa na budovanie rozvahy v komunikácii, zvládanie stresu a lepšie vyrovnávanie sa s úzkostnými situáciami vo všetkých druhoch vzťahov. Neobchádzame ani témy napätých sporov, či problémov spojených s výchovou detí. >>> Čítaj viac. <<<

Je svet plný ruchov…alebo to naša pozornosť je rozptýlená? Rozvaha pozorovateľa, vyjadrovanie vlastného cítenia, rozpoznanie obrany ega, zvládnutie rozrušení, to všetko sú zručnosti, ktoré potrebujeme jednoducho cvičiť, opakovať, zlyhávať a skúšať odznova. Duchovný život je šťastný život, no vyžaduje trpezlivosť, správne techniky a postupnú zmenu návykov. Odhaľte praktickú stratégiu ako byť zručnejším správcom svojho myslenia, cítenia i konania.  >>> Čítaj viac <<<

Ponúka ujasnenie cesty k sebe – k vnútornému pokoju, k spokojnému životu. Oslobodenie sa od vedenia, manipulácie inými, ktorým sme nevedome dovolili ovládať náš život. Pochopiť a prebrať zodpovednosť za svoje emócie, pocity, kvalitu prežívania.  >>> Čítaj viac. <<<

Ekonómia je náuka o hodnotách. V našom kurze budeme hovoriť o tom, že ľudia majú rôzne hodnoty, teda že hodnotenie statkov, či situácií konáme na základe subjektívnych preferencií a o tom, že tieto preferencie nie je možné medzi ľuďmi porovnávať. O tom, že nejestvuje žiadny objektívny etalón na základe, ktorého by sme objektívne posudzovali činy iných ľudí.  >>> Čítaj viac. <<<

V rámci kurzu máte možnosť objaviť kľúčové hodnoty a koncepty súvisiace s výchovou detí, ktoré sú založené na rešpekte, slobode, zodpovednosti. Vedú k vytváraniu takého prostredia, v ktorom môžu deti naplno prejaviť a rozvinúť svoj potenciál. Kurz stimuluje schopnosť dospelých oslobodiť emócie detí, zároveň pomenovávať potreby a podporiť ich rast osobnosti tak, aby boli v súlade samé so sebou.  >>> Čítaj viac. <<<

Cyklus víkendových stretnutí pre tých, ktorí premýšľajú nad činnosťou lektora alebo lektorky, či organizovaním stretnutí pre ľudí. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká? V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu. V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú, majú väčšinou aktívny prístup. >>> Čítaj viac. <<<

Škola živlovej mágie ťa sprevádza svetmi, v ktorých spoznávaš a zažívaš podstatu tvorby cez živly: oheň, vodu, vzduch a zem. Len pre divožienky a prírodných šamanov? Vôbec nie! Škola živlovej mágie je praktická, uchopiteľná a použiteľná pre každého. Pokiaľ cítiš volanie napojiť sa na svoju vnútornú silu a tvoriť cez základné esencie nášho stvorenia, je tu pre teba priestor. Pretože mágia je súčasťou každodenného života. >>> Čítaj viac <<<

Vnútorné nastavenie každej bunky je načasované na optimálne fungovanie. Od trávenia, cez dýchanie až k pohybu – vonkajšiemu prejavu tela. V odborných dielňach Vrodené umenie tela sa budeme venovať tomu, čo naše fyzické telo vie skutočne samé a niekedy aj bez vedomého pričinenia. Ak je teda vedomé pričinenie ovládané našou vôľou. Pozrieme sa na to, ako funguje dizajn ľudského tela cez rôzne štruktúry, vlákna, tkanivá a aj to, ako pracuje s abstrakciou, akou je napríklad gravitácia, alebo predstava pohybu. >>> Čítaj viac <<<

Hlavným cieľom bude naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza. Na záver tohto 1.stupňa by mal byť absolvent schopný pozerať sa na človeka nielen z jeho biologickej podstaty, ale osvojiť si také základné terapeutické postupy, ktoré pokrývajú biologický, psychický, sociálny, spirituálny a energetický aspekt liečenia daného problému, či choroby. >>> Čítaj viac. <<<

Školenia pre stredné školy