Kurzy

Kurzy sú jednou z možných foriem vzdelávania sa na Univerzite vedomého života, mimo hlavný študijný program. Pokiaľ vás láka získanie konkrétnej zručnosti, alebo hľadáte možnosti, ako rozšíriť či prehĺbiť svoje súčasné znalosti – kurzy sú pre vás to pravé. Väčšina kurzov pozostáva z niekoľkých celodenných stretnutí, obvykle počas víkendu.

náprava závislostí na vzorcoch myslenia

Pripravili sme pre Vás vzdelávací a tréningový online kurz, ktorý odhalí podstatu závislosti ako takej a ponúkne viaceré metodiky na prevenciu i liečbu tohto dnes tak rozšíreného duševného zranenia. Závislosť je ako chobotnica s jednou hlavou, ktorá má však nespočetne veľa chápadiel. Ak odtnete jedno, narastú miesto neho ďalšie dve. Pokiaľ neodhalíte hlavu, nemáte šancu na uzdravenie. >>> Čítaj viac <<<

apiterapia – liečenie včelodarmi

Apiterapia – liečenie včelodarmi je kurz, ktorý ponúka základnú náuku, ktorú môžete absolvovať počas jednodňových stretnutí – budeme sa stretávať približne raz za mesiac v sobotu. Výuka bude prebiehať v útulnom domácom prostredí lektorov. Je to vzácna príležitosť zažiť ozajstné autentické prostredie, kde sa žije v harmónii s včelami a prírodou. Počas dňa Vám budú odovzdané osobné skúsenosti lektorov a budete sa dotýkať priamo všetkého, čo súvisí s včelami a ich životom, ich produktami. >>> Čítaj viac <<<

rozvaha pohybu
Ako rozvinúť duševné klenoty a spojiť sa so svojím najvyšším tvorivým potenciálom s napojením sa na tuzemskú pohybovú metódu Rozvaha pohybu? Medzi naše duševné klenoty patria cnosti, ktoré v tomto živote rozvíjame a zušľachťujeme. Sú to vlastnosti, ktoré priamo ovplyvňujú naše hodnoty, postoje i zážitky, ktoré si do svojho života priťahujeme. >>> Čítaj viac <<<
Cesta vedomého muža

Počas série víkendov sa stretnete so sebou samým. S najhlbšími strachmi a nevypovedanými vecami. Dostanete sa na koreň veci. Vyliečia sa staré zranenia a obnoví sa zdravé sebavedomie. Ukážeme si vo veľa prípadoch ako zmeniť myslenie a pochopiť svoje slabosti a urobiť z nich silný základ tvorcu. Podporíme sebadôveru a silu zodpovednosti. Cez vlastné pochopenia, zdieľania, vedomosti a zážitky nájdeme vnútorné poznanie, ktoré nám ukáže svoje miesto v tejto dobe. >>> Čítaj viac. <<<

škola Živlovej mágie

Škola živlovej mágie ťa sprevádza svetmi, v ktorých spoznávaš a zažívaš podstatu tvorby cez živly: oheň, vodu, vzduch a zem. Len pre divožienky a prírodných šamanov? Vôbec nie! Škola živlovej mágie je praktická, uchopiteľná a použiteľná pre každého. Pokiaľ cítiš volanie napojiť sa na svoju vnútornú silu a tvoriť cez základné esencie nášho stvorenia, je tu pre teba priestor. Pretože mágia je súčasťou každodenného života. >>> Čítaj viac <<<

Vedomé telo

Pohybová dielňa je vhodná pre všetkých. Aj tých, ktorí nemajú žiadne predošlé skúsenosti s telom a pohybom, ale chcú sa dozvedieť o svojom tele viac a pochopiť ho. Pre všetkých, ktorí si chcú zvedomiť svoje telo a začať ho vnímať a vedieť pracovať a prepojiť sa s ním, rozšíriť si svoje pohybové schopnostizahĺbiť sa do anatómie svojho tela cez pohyb a skúmanie a porozumieť svojmu telu, čítať seba a svoje vzťahy cez reč svojho tela, či rozjímať a ponoriť sa do hlbokého prežitku práve cez nástroj tela. >>> Čítaj viac <<<

kurz bezpečnosti

Kurz Bezpečnosti je vedený Jozefom Gandžalom, ktorý v spojení s filozofiou Univerzity vedomého života dokáže uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti  a zručnosti, v minulosti odovzdávané príslušníkom vojenských špeciálnych jednotiek a Vojenskej polícii, v úplne inom, ďaleko komplexnejšom kontexte. Jeho víziou je naučiť záujemcov prijímať zmeny a v prípade potreby sa dokázať zmieriť i s nepohodou, ktorú pretvárame na nové poznanie. Pomáha rozpúšťať dogmy a poučiť sa z každej situácie, ktorej sme súčasťou. >>> Čítaj viac <<<

Aktuálne podujatia

Cesta vedomého muža – Múdrosť

19. augusta ❊ 17:0021. augusta ❊ 14:00

Poslanie duše – z cyklu Klenoty duše v novom tele

19. augusta ❊ 18:0021. augusta ❊ 15:00

Zušľachťovanie cností – ONLINE

22. augusta ❊ 17:0020:00

Sústredenie „Štyri polia zodpovednosti“

26. augusta ❊ 18:0028. augusta ❊ 16:00

Škola apiterapie – Základy včelárenia

29. augusta ❊ 9:0018:00

Prebudenie majstra – z cyklu Klenoty duše v novom tele

23. septembra ❊ 18:0025. septembra ❊ 15:00

Cesta Vedomého Muža – Sloboda

29. septembra ❊ 17:002. októbra ❊ 13:00

Všetky podujatia

Skutočná sloboda v myslení je kľúč.

Vyplň prihlášku