Firemné školenia

Vaša firma nie je len subjekt

Firma je živý organizmus, ktorý sa neobmedzuje len na budovu sídla. Rastie vždy keď prijmete ďalšieho zamestnanca, získate nového zákazníka, či partnera na spoluprácu.

To čo ju drží pokope sú VZŤAHY.

Cieľová skupina

Školenia sú zamerané predovšetkým na komunikačné zručnosti a osobnú psychickú hygienu v náročných vzťahových podmienkach. Naše metódy zasahujú aj do témy riadiacich zručností, stratégie vedenia širšieho pracovného kolektívu, či celej spoločnosti. Preto vieme osloviť každú úroveň riadenia.

Vyšší manažment

 • Efektívna arbitráž konfliktných situácií v pracovných kolektívoch
 • Odhalenie príčin a náprava demotivácie vedených pracovníkov
 • Odhalenie príčin a náprava vnútorného rozkladu súdržnosti pracovnej skupiny
 • Celkové zlepšenie pracovnej motivácie v celom firemnom prostredí
 • Konštruktívna komunikácia
 • Transparentné vzťahy

Vedúci pracovných skupín

 • zvýšenie efektivity práce
 • zlepšenie prístupu k členom tímu aj k firme
 • vedomie o hodnote zamestnancov firmy, zvyšovanie lojálnosti
 • prehľad o možnostiach a schopnostiach tímu
 • vytváranie zázemia pre osobný rast zamestnancov a tým aj rast firmy, zisku, atraktívnosti na trhu

Tímy obchodníkov a zamestnanci s priamym stykom s klientom

 • budovanie sebavedomia firmy
 • budovanie spolupráce
 • zvýšenie efektivity
 • adresnejšia ponuka
 • profesionálna a asertívna komunikácia s partnermi, zvládanie stresových situácií
 • atraktívnosť na trhu

Lektori pre školenia

Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec
Bývalý vrcholový manažér, autor viacerých metód nápravy závislostí. Učiteľ a člen správnej rady Univerzity vedomého života.
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Záujem o psychológiu a záujem sa celoživotne vzdelávať ju doviedol skrze vlastné skúsenosti k poslaniu sprievodkyne náuke o Rozvážnych vzťahoch.
Jozef Litvaj
Jozef Litvaj
Z manažéra a riadeteľa viacerých firiem sa vďaka vlastnému osobnému rozvoju stal úspešným lektorom s autetickým prejavovm.
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Odovzdáva svoje znalosti cez pohyb, pocity a neopakovateľný prejav. Napráva postoje nie len tela ale aj mysle. Poradca v ergonómii.

Lektori pre teambulding

Katarína Žubretovská
Katarína Žubretovská
Tanečná lektorka a terapeutka. Vedie a organizuje somaticko-pohybové kurzy kontaktnej improvizácie a autentického pohybu.
Jozef Gandžala
Jozef Gandžala
Dlhé roky bol profesionálnym vojakom a dnes je z neho zanietený včelár. Učí ľudí prijímať zmeny, zmieriť sa s vyhrotenými situáciami a využiť ich na nové poznanie.
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Odovzdáva svoje znalosti cez pohyb, pocity a neopakovateľný prejav. Napráva postoje nie len tela ale aj mysle. Poradca v ergonómii.

ROZVOJ OSOBNOSTI A RAST KOLEKTÍVU

Komunikácia ako nástroj rastu firmy
Vedomý konflikt
Náš zákazník, náš tyran
Strach ako nástroj pre osobný posun
Rovnováha vzťahov na pracovisku
Dosahovanie cieľov
Asertivita vs. Arogancia

REŠTART ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU

Kreatívne tvorenie
Meditačno-relaxačné pobyty
Psychosomatika
Emočná rovnováha
Energetický potenciál dychu
Psychohygiena

ROZVOJ OSOBNOSTI A RAST KOLEKTÍVU

Zdravé stravovanie
Zdravý sed a ergonómia pracovného priestoru
Joga
Behaj ako lovec!
Zdravá chôdza, zdravé chodidlo

NETRADICNÉ AKCIE A TEAMBUILDING

Otužovanie
Prežitie v divočine
Kováčska dielňa
Včelárstvo
Chôdza po žeravom uhlí
Muzikoterapia

Referencie

„V Univerzite vedomého života som pochopil svoj postoj vo vnímaní spolupracovníkov a získal som nástroje na to, ako ho efektívne cez vedomú komunikáciu nastaviť v obojstranný prospech. Uvedomil som si tiež dôležitosť významu vety „Všetci máme rovnakú hodnotu“ a naučil sa ju využívať pri upevňovaní pracovného kolektívu. Vzdelávanie mi tiež pomohlo pochopiť a zmeniť v sebe veci, ktoré mi bránili v efektivite práce, ako netrpezlivosť či nepozornosť.“
Vlastimil Švec, HAGAARD:HAL Nitra

„Univerzita vedomého života ma naučila základ: rozpoznávať kedy nás ovláda ego a kedy sa rozhodujeme s chladnou hlavou. Dôležité pre manažéra je poznať seba, svoje tienisté stránky a kedy nás ovláda ego. Ale na druhej strane rozpoznať na druhých, kedy nie sú autentickí a majú strach či obavy. Mne osobne to veľmi pomohlo viac pochopiť ľudí, chápať ich jednanie a prijať to.“
Ivana Molnárová, CEO, Profesia.sk

Katalóg firemných školení

Dopytový formulár