VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ NA ROZVOJ UNIVERZITY VEDOMÉHO ŽIVOTA

Milí priatelia,

aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o svojich 2% z daní.
Svojím rozhodnutím podporíte projekty, ktoré nám pomáhajú rásť a budovať slobodnú a tvorivú spoločnosť.

Ďakujeme!

Vzdelávanie

Pomáhame ľuďom rozvíjať svoju osobnosť a žiť slobodne, otvárame nové formy štúdia.

Knihy

Vydávame knihy a podporujeme začínajúcich autorov

Podujatia

Organizujeme  pravidelné  sebarozvojové podujatia, kurzy a prednášky.

Fond

Podporujeme lokálne projekty v oblasti vzdelávania, remesiel, komunitných centier a i.

Budovanie komunít

Tvoríme regionálne komunity ľudí, spoločne zdieľame nové nápady a pomáhame si s ich uskutočňovaním.

Informácie o UVŽ pre účely vyplnenia tlačiva:

Obchodné meno: Univerzita vedomého života, n.o.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dlhá 556/195, 949 07 Nitra
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 50364634

Potvrdenie o tom, že sme v zozname príjimateľov pre 2% z dane nájdete tu.
Darovanie 2% je jednoduché, nižšie nájdete presný popis, ako postupovať.

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  Predvyplnené vyhlásenie s našimi údajmi stiahnete tu: Predvyplnené vyhlásenie.
 • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

PODROBNÝ POSTUP:

 • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
 • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.
 1. Vypočítajte si:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 50364634 (vypisuje sa sprava)
  – Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  – Obchodné meno/názov: Univerzita vedomého života, n.o.
  – Ulica č.: Dlhá 556/195
  – PSČ: 949 07
  – Obec: Nitra
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma), novinka od roku 2016.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. P O Z O R:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO:  50364634 (vypisuje sa sprava)
  – Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  – Obchodné meno/názov: Univerzita vedomého života, n.o.

  – Ulica č.: Dlhá 556/195
  – PSČ: 949 07
  – Obec: Nitra
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – novinka od roku 2016.
 8. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Potrebujete poradiť s vyplňovaním formulárov? Máte otázky ? Radi Vám pomôžeme! 

Kontaktná osoba: Natali Rajecká 0948 082 556    

E-mail: natalia@vedomaskola.sk