Milí priatelia,

aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o svojich dvoch percentách z daní. Pripravili sme pre vás podrobný návod, ako môžete venovať tento dar na rozvoj Univerzity vedomého života.

Svojim rozhodnutím podporíte projekty, ktoré nám spoločne pomáhajú rásť a budovať slobodnejšiu, otvorenejšiu spoločnosť.

Ďakujeme!

Vzdelávanie

Pomáhame ľuďom rozvíjať svoju osobnosť a slobodnejšie žiť!

Právo a sloboda v rovnováhe

Pripravujeme projekt zameraný na zlepšenie právneho povedomia pre ľudí.

Prírodné družiny

Vytvárame prostredie pre zdravý rozvoj detí i každého z nás.

VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ NA ROZVOJ UNIVERZITY VEDOMÉHO ŽIVOTA

Milí priatelia,
Tento rok môžete opätovne podporiť Univerzitu vedomého života n.o. dvoma percentami z vašich  daní. Prispejete na rozvoj kvalitného a praktického vzdelávania pre širokú verejnosť. Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Informácie o UVŽ pre účely vyplnenia tlačiva :

Obchodné meno : Univerzita vedomého života, n.o.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dlhá 556/195, 949 07 Nitra
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 50364634

Potvrdenie o tom, že sme v zozname príjimateľov pre 2% z dane nájdete tu.
Darovanie 2% je jednoduché, nižšie nájdete presný popis, ako postupovať!

Som ZAMESTNANEC, ako mám postupovať?

Postup v skratke pre zamestnancov: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  Predvyplnené vyhlásenie s našimi inicálami stiahnete tu: Prevyplnené vyhlásenie.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podrobný postup: 

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Viac informácii o dobrovoľníckej činnosti nájdete tu.
 4. Vyplňte vyhlásenie na strane 1,  spolu so sumou, ktorú chcete Univerzite vedomého života poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením *** , doručte do 30. apríla 2021 na váš daňový úrad   – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Tlačivá si nájdete tu : 
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Som FYZICKÁ OSOBA alebo ŽIVNOSTNÍK, a podávam si daňové priznanie sám, ako mám postupovať?

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.  Viac informácii o dobrovoľníckej činnosti nájdete tu.
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné :
  Obchodné meno : Univerzita vedomého života, n.o.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na kameni 1773/33, 91101 Trenčín
  Právna forma: Nezisková organizácia
  IČO: 50364634
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 Som PRÁVNICKÁ OSOBA (firma), ako mám postupovať?

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledujúce :
   Obchodné meno : Univerzita vedomého života, n.o.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dlhá 556/195, 949 07 Nitra
   Právna forma: Nezisková organizácia
   IČO: 50364634
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

  3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Potrebujete poradiť s vypĺňaním formulárov? Máte otázky ? Radi Vám pomôžeme! 

Kontaktná osoba: Mari Lomnická