Vytvorme spolu slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore.

Na Univerzite vedomého života má každý možnosť spoznávať svoje kvality a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.

Poďte sa s nami vzdelávať v trojročnom štúdiu Rozpoznania skutočnosti zameranom na rozvoj vlastných osobnostných hodnôt a zručností, ktorých vedomé použitie pomáha viesť rozvážny spôsob života.

Naučte sa u nás:

ako žiť udržateľne a vytvárať hodnoty, ktoré sú pre osoh nás všetkých

ako si budovať kvalitné vzťahy a vedome riešiť spory

ako nachádzať svoje hranice, ale taktiež rešpektovať hranice inej žijúcej bytosti.

Prečo práve Univerzita vedomého života?

Spolupracujeme s najlepšími majstrami a odborníkmi.

Organizujeme prednášky, besedy, vzdelávacie akcie pre verejnosť i firmy.

Pracujeme s originálnou, ucelenou a zrozumiteľnou metodikou.

Spoločne budujeme spoločnosť, ktorá rešpektuje jedinečnosť a rozmanitosť každého z nás.

Našim študentom je každý, kto je pripravený prevziať zodpovednosť za vlastný život a prežiť ho šťastne!

Pretože každý z nás má právo živiť sa tým, čo ho teší, bez nutnosti porovnávať sa, súperiť alebo niečo dokazovať.

0
Učiteľov
0
Miest na Slovensku
0+
Absolventov prvého stupňa
0+
Zručností

Najbližšie akcie

Print Friendly, PDF & Email