Vytvorme spolu slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore.

Na Univerzite vedomého života má každý možnosť spoznávať svoje kvality a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.

Poďte sa s nami vzdelávať v trojročnom štúdiu Rozpoznania skutočnosti zameranom na rozvoj vlastných osobnostných hodnôt a zručností, ktorých vedomé použitie pomáha viesť rozvážny spôsob života.

viac >>>

Naučte sa u nás:

Ako žiť udržateľne a vytvárať hodnoty, ktoré sú pre osoh nás všetkých?

Ako si budovať kvalitné vzťahy a vedome riešiť spory?

Ako nachádzať svoje hranice, ale taktiež rešpektovať hranice inej žijúcej bytosti?

viac >>>

Úspešný a šťastný človek
pozná kvality svojej osobnosti,
naplno využíva vlastný potenciál a vedie
rozvážny spôsob života.

0
Učiteľov
0
Miest na Slovensku
0+
Absolventov prvého stupňa
0+
Zručností

Naše aktuálne workshopy a prednášky

Print Friendly, PDF & Email