Zámerom Univerzity vedomého života  je podpora tvorby slobodnej spoločnosti, založenej na vedomej spolupráci a podpore.

Vytvárame priestor, kde každý má možnosť spoznávať svoje kvality a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.

Učíme, ako žiť udržateľne a vytvárať hodnoty, ktoré sú pre osoh nás všetkých.

Zdieľame myšlienku, že každý z nás má právo živiť sa tým, čo ho teší, bez nutnosti porovnávať sa, súperiť alebo niečo dokazovať. Pomáhame budovať si kvalitné vzťahy a vedome riešiť spory.

Učíme, ako nachádzať svoje hranice, ale taktiež rešpektovať hranice inej žijúcej bytosti.

Spoločne budujeme spoločnosť, ktorá plne rešpektuje jedinečnosť a rozmanitosť každého z nás. Našim študentom je každý, kto je pripravený prevziať plnohodnotnú zodpovednosť za vlastný život a prežiť ho šťastne!

Spolupracujeme s najlepšími majstrami a odborníkmi v obore.

Organizujeme prednášky, besedy, vzdelávacie akcie pre verejnosť i firmy.

Pre záujemcov ponúkame trojročné štúdium Rozpoznania skutočnosti – vzdelávanie zamerané na rozvoj vlastných osobnostných hodnôt a zručností, ktorých vedomé použitie pomáha viesť rozvážny spôsob života.

0
Učiteľov
0
Miest na Slovensku
0+
Absolventov prvého stupňa
0+
Zručností

Najbližšie akcie

Besedy s Braňom v Poprade

24 apríla od 17:00 - 26 júna od 19:00

Vedomý muž

26 apríla - 8 decembra

Vnútorný pokoj a rovnováha

4 mája od 9:00 - 17:00

Šťastie ako životná cesta

5 mája od 9:30 - 14:30

Print Friendly, PDF & Email