Miesto, kde stretneš samého seba. 

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti Ťa sprevádza získavaním zručností slobodného človeka. Vytvárame bezpečný priestor pre každého. 

Cez Odborné dielne rozvinieš zručnosti, ktoré Ti prinesú osobný a duchovný rast vo všetkých oblastiach života. Získaš nové znalosti a prehĺbiš svoje poznanie.

Tvoríš s nami slobodnú spoločnosť od základov. Spájame sa v spolupráci a vzájomnej podpore. Zdieľame a využívame svoje zručnosti. 

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha! 

Podujatia: