Vytvorme spolu slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore.

Na Univerzite vedomého života má každý možnosť spoznávať svoje kvality a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.

Poďte sa s nami vzdelávať v trojročnom štúdiu Rozpoznania skutočnosti zameranom na rozvoj vlastných osobnostných hodnôt a zručností, ktorých vedomé použitie pomáha viesť rozvážny spôsob života.

viac >>>

Naučte sa u nás:

Ako žiť udržateľne a vytvárať hodnoty, ktoré sú pre osoh nás všetkých?

Ako si budovať kvalitné vzťahy a vedome riešiť spory?

Ako nachádzať svoje hranice, ale taktiež rešpektovať hranice inej žijúcej bytosti?

viac >>>

Úspešný a šťastný človek
pozná kvality svojej osobnosti,
naplno využíva vlastný potenciál a vedie
rozvážny spôsob života.

0
Učiteľov
0
Miest na Slovensku
0+
Absolventov prvého stupňa
0+
Zručností

Naše aktuálne workshopy a prednášky

Vedomý muž

26 apríla - 8 decembra

Vyhne

Život muža v múdrosti cez starobylé archetypy

21. júna 2019 - 22. marca 2020

Intuitívne putovanie v súlade s prírodou

16 júla od 12:00 - 19 júla od 17:00

Bratislava - Ružinov

Vedomý život – cesta k úplnému uzdraveniu

20 júla od 10:00 - 18:00

Print Friendly, PDF & Email