Závislosti na vzorcoch myslenia

Pripravili sme pre Vás vzdelávací a tréningový online kurz, ktorý odhalí podstatu závislosti ako takej a ponúkne viaceré metodiky na prevenciu i liečbu tohto dnes tak rozšíreného duševného zranenia.

Závislosť je ako chobotnica s jednou hlavou, ktorá má však nespočetne veľa chápadiel. Ak odtnete jedno, narastú miesto neho ďalšie dve. Pokiaľ neodhalíte hlavu, nemáte šancu na uzdravenie.

Prečo je toľko rôznych závislostí?
Majú niečo spoločné?
Ako sa s nimi môžeme vysporiadavať pred tým, ako stratíme svojprávnosť?
Je prevencia závislostí rôzna podľa jej druhu, či sa dá použiť univerzálna?
Na čom všetkom sa dá byť závislý/á?
Ako závislosť včas rozpoznať?

Všetci sme si všimli, že celospoločensky sa pasujeme s rôznymi závislosťami. Azda každá rodina má vo svojom širšom kruhu niekoho, kto nejakej závislosti prepadol. Naučili sme sa, že jestvuje veľmi veľa druhov závislostí, ako napríklad na alkohole, na narkotikách, na hracích automatoch, na nakupovaní a podobne. Šťastný je ten, ktorého liečbu na jeho závislosti prepláca štát. Nepriamo sa tým živí myšlienka, že tie ostatné snáď ani nie sú chorobou. Na toto chceme upozorniť v našej pilotnej vzdelávacej online besede. Prístup k závislostiam ako k rôzno-druhovému defektu, ktorého pôvod je vždy špecifický, triešti našu pozornosť a koreň problému stále neohrozene rastie.

Zakladateľom kurzu je leri Veleslav Švec. Terapeut, ktorého vzdelávanie v tejto oblasti prebiehalo na ulici v „epicentre nákazy“. Bohaté znalosti nadobudol aj v spolupráci s centrom pre liečbu drogových závislostí a veľká skupina ľudí ho pozná tiež ako učiteľa duševnej rozvahy, ktorý pôsobí na Univerzite vedomého života ako vedúci výuky a člen správnej rady.

Kurz Závislosti na vzorcoch myslenia je ucelená náuka. Absolvovaním všetkých stretnutí získate komplexný vhľad do praxe a jednotlivé prepojenia Vám dajú ucelený obraz a zručnosť. Odporúčame preto sa zúčastniť všetkých stretnutí alebo si vypočuť ich záznamy, ktoré je možné si zakúpiť.

Jednotlivé online stretnutia kurzu

1. Úvod – rozpoznanie vzorcov myslenia Pravda nie je Skutočnosť!
Ak máte úprimnú odvahu, silu a chuť nahliadnuť pod rúško našich vzorcov, táto prednáška je prvým krokom, ako pochopiť tému od základu. Leri sa v nej venuje trom základným pojmom – Pravda, Skutočnosť a Realita,  ktoré následne rozvíja do konceptu závislostí. Na konci prednášky vám všetko začne dávať zmysel ako skladačka a zaručene budete chcieť vedieť viac o tejto téme.

Takže, prečo sme tak závislí od nakupovania, alkoholu, či na vzťahoch? Pozývame vás sledovať! Záznam zo stretnutia si zaobstaráte TU.

Tvorivá predstava ako prevencia závislosti – náprava vzorcovPredstava nie je výmysel!

V našom voľnom pokračovaní náučnej a výcvikovej série s názvom „Závislosť na vzorcoch myslenia“ vám predvedieme účinnú prevenciu závislostí práve pomocou vedomej práce s predstavami. Odhalíme, že pod túžbou alebo obavou sa schováva oveľa hodnotnejší odkaz ako by sme čakali a práve ten odkaz je priamym návodom na našu nápravu. Ak sa tento odkaz naučíme správne čítať, podstatný podiel závislostí sa začne rozpúšťať a priestor na nové sa bude dramaticky zmenšovať.
Túto časť sme rozdelili na dve stretnutia:
2. Vzorové zobrazenie – technika používaná pri túžbe
Na toto online stretnutie, ktoré sa uskutoční už v pondelok 20.6.2022, sa prihláste TU.
3. Nápravná udalosť – technika používaná pri vzdore, obave
Termín online stretnutia bude dohodnutý s účastníkmi stretnutia „Vzorové zobrazenie“ a následne aktualizované aj tu.
4. Ako zušľachťovať cnosti
pripravujeme

Tréningové sústredenia (doplnkové)

1.-3.7.2022Sústredenie „Tvorivá predstava“ (víkend priamo v zázemí lektora)
Registrácia TU – tento termín je už plne naplnený

Online stretnutia budú prebiehať približne raz za mesiac online a v prípade záujmu budú doplnené aj o ďalšie osobné stretnutia. Kontakt: robo@vedomaskola.sk, 0915 877 800

Aktuálne stretnutia

Sústredenie Tvorivá predstava

1. júla ❊ 18:003. júla ❊ 16:00

Prihláška záujemcu o otvorenie ďalšieho turnusu kurzu Závislosti na vzorcoch myslenia

V súčasnosti kurz prebieha. Je možné sa do neho prihlásiť kedykoľvek, ale pre ucelené uchopenie náuky odporúčame si vypočuť predchádzajúce stretnutia. Ak by ste však chceli začať od začiatku a priamo na online stretnutiach, nový turnus otvoríme podľa záujmu. Vyplňte formulár a my Vás budeme včas informovať o presnom termíne začatia. Tento krok je nezáväzný. V prípade otázok píšte na robo@vedomaskola.sk alebo volajte na 0915 877 800.