Prvý stupeň štúdia

Rozpoznanie skutočnosti je slovenská autorská náuka, určená pre človeka, ktorý má záujem porozumieť situáciám, v ktorých sa nachádza, prevziať kormidlo svojho života do vlastných rúk a uzrieť nedostatky ako príležitosť pre svoj rozvoj.

Prvý stupeň štúdia tvorí 10 vyučovacích dní, ktoré v priebehu 1. ročníka študentom poskytujú 14 zručností, ktorých aplikovaním do života získavajú cenný nástroj pre riešenie svojich životných situácií.

14 zručností náuky Rozpoznanie skutočnosti

1. Zvrhnutie panteónu modiel

Naučíme sa pretvárať svoje presvedčenia na základe výberu informácii, ktoré nám do života prinášajú radosť a pomáhajú nám napĺňať náš zámer zrodenia.

2. Päť krokov obrany Ega

Naučíme sa rozoznávať obranné mechanizmy našej osobnosti, ktorá sa nimi bráni pred zmenou a ukracuje sa tak o odhalenie dôležitého poznania, potrebného pre zladenia sa s okolím. 

3. Rozpoznanie pravdy

Naučíme sa vnímať pravdu ako vyjadrenie vlastného cítenia a ukážeme si ako ju použiť pri komunikácii tvorivo bez potreby súperenia s okolím. 

4. Vedomá oddanosť 

Naučíme sa za akých okolností sa nám oplatí prijať záväzok a čo si potrebujeme uvedomiť na to, aby sme sa dokázali niekomu oddať a neupadali do závislých vzťahov. 

5. Tri zákony spravodlivosti

Naučíme sa pozerať na svet cez optiku troch zákonov, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi celej náuky a vedú naše konanie k zmiereniu.

6. Vzostup citovým bludným vírom

Naučíme sa postup, akým sa vrátiť do rozvážneho postoja v situáciách, ktoré nás emočne rozrušujú a vťahujú do unáhleného prepadového konania. 

7. Vedomý spor

Naučíme sa pristupovať k sporom ako k dohodám o vzájomnej výmene síl, ktoré nás majú za úlohu priviesť k zdarnej spolupráci s našim okolím.

8. Náprava vibračnej roly

Naučíme sa rozlišovať druhy vibračných rolí, ktorými vo vzťahoch pôsobíme a ukážeme si spôsoby, akými sa z unavených rolí previbrovať do tých spravodlivých.

9. Vedomá priazeň

Naučíme sa pristupovať k príťažlivosti ako k sile, ktorá nás vedie k rozvoju našich talentov, ktoré nemáme dostatočne rozpoznané, no ich rozvojom obohacujeme seba i naše okolie.

10. Vyrovnávanie dlhov

Naučíme sa ako odhaliť svoje citové dlhy, ktoré sme zdedili alebo nadobudli výchovou a ukážeme si spôsoby, akými tieto dlhy vyrovnať a budovať rozvážne vzťahy bez pocitu krivdy.

11. Tri stupne súkromného priestoru

Naučíme sa vnímať hranice svojbytnej pevnosti, spoločnej dielne a dôverného prostredia, čo má dôležitú úlohu pri zdravom prístupe k tvorivej spolupráci.

12. Majstrovská dielňa

Naučíme sa vnímať rozdiel medzi vzorom, vodcom a sprievodcom a porozumieme ako tieto princípy správne použiť pre svoj osobný rozvoj.

13. Náprava vzorca podľa 4 polí zodpovednosti

Naučíme sa odhaľovať vzorce myslenia a prepisovať zaužívané spôsoby správania sa vďaka hlbšiemu porozumeniu nášho zámeru, plánu, okolností a užitku prežívanej skúsenosti. 

14. Riekanka

Naučíme sa ako pracovať s mantrami, ktoré nám pomáhajú pri rozhodovaní, hojení citových zranení, či ochranou pred nežiadúcim vplyvom okolia.

Možnosti štúdia

Prezenčne v rôznych mestách po celom Slovensku.
Vyučovanie sa koná v piatok, sobotu alebo v nedeľu, raz do mesiaca, od 9.00 do 19:00.

Online vyučovanie prebieha celodenne raz do mesiaca alebo týždenne raz vo večerných hodinách.

Absolventi prvého stupňa štúdia získajú návody na nápravu osobnostných vzorcov, rozpúšťania zastaralých dogiem, spravovanie vnútorných presvedčení, zmierujúcu tvorivú komunikáciu a prepojenie s ďalšími podobne cítiacimi a zmýšľajúcimi bytosťami. 

Sprievodcovia v prvom stupni štúdia

Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Joli Litvaj
Joli Litvaj