Rozpoznanie skutočnosti – prvý stupeň štúdia

Rozpoznanie skutočnosti je slovenská autorská náuka, určená pre človeka, ktorý má záujem porozumieť situáciám, v ktorých sa nachádza, prevziať kormidlo svojho života do vlastných rúk a uzrieť nedostatky ako príležitosť pre svoj rozvoj.

Štúdium na prvom stupni tvorí 10 vyučovacích dní v priebehu školského roka a študentovi poskytujú 14 zručností, ktorých aplikovaním do života získavajú cenný nástroj pre upratanie svojich vzťahov, životných situácií.

 • Zvrhnutie panteónu modiel
 • Päť krokov obrany ega
 • Rozpoznanie pravdy
 • Vedomá oddanosť
 • Tri zákony spravodlivosti
 • Vzostup citovým bludným vírom
 • Vedomý spor
 • Náprava vibračnej role
 • Vedomá priazeň
 • Vyrovnávanie dlhov
 • Tri stupne súkromného priestoru
 • Majstrovská dielňa (Vzor – Vodca – Sprievodca)
 • Náprava vzorca podľa 4 polí zodpovednosti
 • Riekanka

Absolventi 1. stupňa získajú návody na nápravu osobnostných vzorcov, rozpúšťania zastaralých dogiem, spravovanie vnútorných presvedčení, zmierujúcu tvorivú komunikáciu a prepojenie s ďalšími podobne cítiacimi a zmýšľajúcimi bytosťami. 

Po absolvovaní prvého stupňa si môže zvoliť študent pokračovanie do druhého stupňa štúdia, kde si zručnosti upevní formou zážitkových stretnutí a ďalších vyučovacích dní.  

Viac informácii

Skutočná sloboda v myslení je kľúč.

Staň sa študentom Rozpoznania skutočnosti!

Udalosti prvého stupňa štúdia Rozpoznanie skutočnosti

Žijem védy – so Žubrou

31. mája ❊ 18:0019:30

Typológia osobnosti

11. júna ❊ 9:0019:00

Sprievodcovia v prvom stupni štúdia

leri Veleslav Švec

matus svincak

Matúš Svinčák

Nikola Laňková

Žubra K. Žubretovská

Joli Litvaj

Branislav Rybička