Kto sme

Univerzita vedomého života, n. o. je vlajkovou loďou Spoločenstva vedomého života. Je miestom, kde poskytujeme vzdelanie, vedúce k vnútornej slobode človeka.

„Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania. Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.“

Ihneď po vyhlásení zrodenia Univerzity vedomého života sa prirodzene začali pridávať k tejto myšlienke všetci tí, ktorí plávajú životom v tom istom prúde. Tak sa začala utvárať rodina skúsených učiteľov, ktorí dokážu ponúknuť kvalitné výukovo-zážitkové vzdelávanie určené pre každého, kto chce rozvíjať svoje fyzické, emočné, mentálne aj duchovné schopnosti.

Univerzita dbá o to, aby rodinu vyučujúcich tvorili silné autority potvrdené vlastnými životnými skúsenosťami. Preto sa tu žiaci môžu stretnúť len s takým podaním odborného výkladu, ktoré je založené na stále prebiehajúcom rozvoji v odbornej práci a zvyšovania zručnosti samotného učiteľa.