Prvý ročník

Osobnostná
psychológia

Získaš návody na ovládanie tvojej osobnosti, svojho myslenia, cítenia i konania a odhalíš vlastné vzorce správania.

Druhý ročník

Vzťahová
psychológia

Rozvinieš zručnosti, dôležité pre pestovanie zdravých a funčných vzťahov, ovládanie emócii, závislostí a fóbií.

Tretí ročník

Transpersonálna psychológia

Staneš sa sebavedomým správcom svojho života, ktorý si zodpovedne vyberá a tvorí svet, v ktorom je šťastný.

Organizácia štúdia

Prezenčné
štúdium

Stretávame sa raz mesačne v skupine vo vybraných mestách po celom Slovensku.

Štúdium začína v septembri 2024 a končí v júni 2025 a pozostáva z 10 stretnutí.

Štúdium prebieda cez víkend od 9:00 do 19:00 alebo formou večernej školy od 18:00 do 20:00.

Online
štúdium

Výuka prebieha cez aplikáciu Zoom v uzatvorenej skupine do 25 študentov.

Celodenné štúdium prebieha1-krát mesačne, v čase od 9:00 do 19:00.

Večerná škola prebieha – 1-krát týždenne v utorok, v čase od 18:00 do 20:00.

Cena
štúdia

Cena za jeden vyučovací deň je 79€.

Zľavnená cena pri zaplatení ročného poplatku je 720€.

Ďalšie zľavy poskytujeme pre ZŤP, dôchodcov a páry.

O zľavy je nutné požiadať odoslaním e-mailu na studium@vedomaskola.sk

Recenzie

„Štúdium na UVŽ považujem za jeden z najdôležitejších (zatiaľ 31) rokov môjho života. Nečakal som, že pár lekcií za rok bude mať taký dopad na moju komunikáciu a koexistovanie s okolitými ľuďmi.
Iné cesty vedúce k spokojnejšiemu životu tiež isto existujú, ale táto je skutočne efektívna. Človek sa môže snažiť na veľa vecí prísť sám, ale vďaka tomu, že mi niekto podal návod, AKO mám na ne prísť, je to omnoho ľahšie. Cítim sa slobodnejší, ľudia ma menej rozčuľujú a uvedomujem si, na čom všetkom ešte môžem popracovať. Odporúčam, stojí to za úsilie!“ Michal

“Prvý ročník na univerzite (v mojom ponímaní) slúži na ukotvenie Seba v svetonázore, ktorý je pevným základom pre rozvážny a slobodný život. Efektívne pomáha človeku postaviť sa obomi nohami pevne na zem a pocítiť vlastnú silu, ktorá pramení z rozvážneho postoja.
Po integrovaní jednoduchých, no zároveň život-meniacich „právd” a techník, ktoré ma univerzita naučila do svojho života, môžem povedať, že sa cítim celkovo vyrovnanejšie, bezpečnejšie, seba-vedomejšie a láskavejšie voči sebe aj okoliu, a okolie mi to zrkadlí (čiže je voči mne vyrovnanejšie, bezpečnejšie a láskavejšie). Ďakujem za to.” Petra