3-ročné štúdium

Prvý ročník

 

Osobnostná psychológia

Porozumieš tomu ako pracovať so svojou osobnosťou a svojimi vlastnosťami.

Získaš zručnosti, dôležité pre pestovanie vzťahov, ovládanie emócii či strachov.

Pozrieš sa na vlastný spôsob myslenia, cítenia i konania a odhalíš vlastné vzorce správania. 

Druhý ročník

 

Vzťahová psychológia

Sprevádzame Ťa svetom emócií, strachov, nedoriešených životných situácii a túžob. Zažívaš podstatu zdravých a fungujúcich vzťahov. Získavaš zručnosti pre správu svojho tela, pocitov a emóciiRozširuješ si povedomie o pohybe, výžive a rovnováhe tela.

Tretí ročník

Transpersonálna psychológia

Uchopuješ zručnosti meditácie ako tréning mysle a jej rozvoj. Nahliadaš za hranicu myslenia.

Spájaš sa s vyšším zámerom tvojho zrodenia.

Zažívaš s nami situácie, ktoré Ti ukážu limity vlastnej mysle a pomôžeme Ti sa od nich oslobodiť.

Organizácia štúdia

Prezenčná výuka

Stretávame sa raz mesačne v skupine vo vybraných mestách po celom Slovensku.

Štúdium začína v septembri 2023 a končí v júni 2024.

Štúdium prebieda cez víkend od 9:00 do 19:00.

Štúdium v 1. ročníku pozostáva z 10 vyučovacích dní.

Online výuka

Výuka prebieha cez aplikáciu zoom v uzatvorenej skupine.

Celodenné štúdium prebieha1-krát mesačne, v čase od 9:00 do 19:00.

Ponúkame aj Večernú školu – 1-krát týždenne, v čase od 18:00 do 20:00.

Vyučovanie prebieha v skupine do 25 žiakov.

Cena štúdia

Cena za jeden vyučovací deň je 79€.

Zľavnená cena pri zaplatení polročného poplatku je 375€.

Zľavnená cena pri zaplatení ročného poplatku je 720€.

Ďalšie zľavy poskytujeme pre ZŤP, dôchodcov, páry alebo v prípade úhrady polročného, ročného štúdia vopred.

Recenzie

„Štúdium na UVŽ považujem za jeden z najdôležitejších (zatiaľ 31) rokov môjho života. Nečakal som, že pár lekcií za rok bude mať taký dopad na moju komunikáciu a koexistovanie s okolitými ľuďmi.
Iné cesty vedúce k spokojnejšiemu životu tiež isto existujú, ale táto je skutočne efektívna. Človek sa môže snažiť na veľa vecí prísť sám, ale vďaka tomu, že mi niekto podal návod, AKO mám na ne prísť, je to omnoho ľahšie. Cítim sa slobodnejší, ľudia ma menej rozčuľujú a uvedomujem si, na čom všetkom ešte môžem popracovať. Odporúčam, stojí to za úsilie!“ Michal

“Prvý ročník na univerzite (v mojom ponímaní) slúži na ukotvenie Seba v svetonázore, ktorý je pevným základom pre rozvážny a slobodný život. Efektívne pomáha človeku postaviť sa obomi nohami pevne na zem a pocítiť vlastnú silu, ktorá pramení z rozvážneho postoja.
Po integrovaní jednoduchých, no zároveň život-meniacich „právd” a techník, ktoré ma univerzita naučila do svojho života, môžem povedať, že sa cítim celkovo vyrovnanejšie, bezpečnejšie, seba-vedomejšie a láskavejšie voči sebe aj okoliu, a okolie mi to zrkadlí (čiže je voči mne vyrovnanejšie, bezpečnejšie a láskavejšie). Ďakujem za to.” Petra

Hodnotenie z prvej ruky

Vyspovedali sme absolventa štúdia

Prihláška na štúdium Rozpoznanie skutočnosti 2024/25

Ak ste sa už prihlásili, ale nechce sa Vám čakať do septembra,
využite možnosť ochutnávky štúdia v 2. a 3. ročníku,
alebo navštívte niektoré z aktuálnych podujatí nižšie.