Skutočná sloboda v myslení je kľúč.

Poď spoznávať, ako vidíš svet!

POĎ ŠTUDOVAŤ

„Bojím sa konfliktu, tak som radšej ticho.“

“Ako ďalej v tejto spoločnosti fungovať?”

“Cítim, že nekráčam tam, kam chcem… ale kam chcem ísť?” 

„Potrebujem zmenu, a to neodkladne!“

„Na toto skutočne nemám odvahu!“

„Na nedeľné obedy k rodičom už radšej nechodím.“

„Za všetko môžu ostatní, ja som predsa len obeť!“

„Táto situácia sa mi opakuje stále!“

Už máš plné zuby uboleného života? 

Tak to zmeň! 

Uzdrav vzťahy, v ktorých žiješ.

Uprac si myšlienky a vytiahni sa z chaosu.

Zisti, kto si a aký je zámer tvojho života.

Nastav hranice svojich síl.

Ovládaj svoje emócie a získaj schopnosť nadhľadu.

Dovoľ si čeliť situáciám s odvahou!

Vstupuj do konfliktov bez strachu.

Rozpusti nefunkčné dogmy a strachy, ktoré ťa zbytočne blokujú.

Osloboď sa od autorít, ktoré Ti už neprinášajú osoh v živote. 

Slobodné myslenie začína, keď uveríš, že sa dá žiť aj inak!

Sprevádzame ťa cez 14 zručností slobodného človeka v štúdiu Rozpoznanie skutočnosti, ktoré Ťa bezpečne privedú k rozvahe vlastnej osobnosti! 

Zmeň postoj a zmeníš tým svoj život! 

POĎ ŠTUDOVAŤ

Prvý ročník

Rozpoznanie skutočnosti

Naučíme Ťa spravovať vlastné EGO a osobnosť.

Získaš zručnosti, dôležité pre riešenie konfliktov, vzťahov, ovládanie emócii či strachov.

Pozrieš sa na vlastný spôsob myslenia a vzorce s nadhľadom a úplne novým spôsobom.

Druhý ročník

Rozvaha životosprávy

Rozvaha vzťahov

Získavaš zručnosti pre správu svojho tela, pocitov a emóciiRozširuješ si povedomie o pohybe, výžive a rovnováhe tela.

Sprevádzame Ťa svetom emócií, strachov, nedoriešených životných situácii a túžob. Zažívaš podstatu zdravých a fungujúcich vzťahov. 

Tretí ročník

Hranice rozvahy

Duchovná obroda

Zažívaš s nami situácie, ktoré Ti ukážu limity vlastnej mysle a pomôžeme Ti sa od nich oslobodiť.

Uchopuješ zručnosti meditácie ako tréning mysle a jej rozvoj. Nahliadaš za hranicu myslenia.

Spájaš sa s vyšším zámerom tvojho zrodenia.

„Štúdium na UVŽ považujem za jeden z najdôležitejších (zatiaľ 31) rokov môjho života. Nečakal som, že pár lekcií za rok bude mať taký dopad na moju komunikáciu a koexistovanie s okolitými ľuďmi.

Iné cesty vedúce k spokojnejšiemu životu tiež isto existujú, ale táto je skutočne efektívna. Človek sa môže snažiť na veľa vecí prísť sám, ale vďaka tomu, že mi niekto podal návod, AKO mám na ne prísť, je to omnoho ľahšie. Cítim sa slobodnejší, ľudia ma menej rozčuľujú a uvedomujem si, na čom všetkom ešte môžem popracovať. Odporúčam, stojí to za úsilie!“ Michal

Prvý ročník na univerzite (v mojom ponímaní) slúži na ukotvenie Seba v svetonázore, ktorý je pevným základom pre rozvážny a slobodný život. Efektívne pomáha človeku postaviť sa obomi nohami pevne na zem a pocítiť vlastnú silu, ktorá pramení z rozvážneho postoja.

Po integrovaní jednoduchých, no zároveň život-meniacich „právd“ a techník, ktoré ma univerzita naučila do svojho života, môžem povedať, že sa cítim celkovo vyrovnanejšie, bezpečnejšie, seba-vedomejšie a láskavejšie voči sebe aj okoliu, a okolie mi to zrkadlí (čiže je voči mne vyrovnanejšie, bezpečnejšie a láskavejšie). Ďakujem za to. Petra

Vyspovedali sme absolventa štúdia.

Organizácia štúdia:

Prezenčná výuka:

Jeden krát mesačne sa stretávaš so spolužiakmi v triede vo vybranom meste na Slovensku: Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Žilina, Nové Zámky, Košice.

Štúdium začína v septembri 2022 a končí v júni 2023. Celkovo absolvuješ 10 vyučovacích dní.

Online výuka:

Otvárame tri triedy, vybrať si môžeš z celodennej (jeden krát mesačne) alebo poldennej (dva krát mesačne). Výuka prebieha cez aplikáciu v uzatvorenej triede.

Štúdium začína v septembri 2022 a končí v júni 2023. Celkovo absolvuješ 10 vyučovacích dní (resp. 20 x poldeň).

Hodnota štúdia:

Cena je 75 Eur / vyučovací deň / študent

V prípade úhrady celého školského roka vopred je cena 700 Eur / rok. Vieme poskytnúť zľavu pre ZŤP.

Kontakt pre otázky: osveta@vedomaskola.sk

Triedy a rozvrhy pre prvý ročník

Prihláška do štúdia Rozpoznanie skutočnosti 2022/23