Nadobudnúť rozvahu osobnosti je ako držať v rukách mapu, vďaka ktorej sa dokážeme ľahko orientovať v náročných situáciách, nachádzať riešenia na hlavolamy života a rozvážne konať.

2. stupeň štúdia je postavený na základoch náuky Rozpoznanie skutočnosti. V priebehu 4 semestrov študenti získajú poznatky a skúsenosti, dôležité pre rozvážne spravovanie osobnosti ako aj okolností, v ktorých sa nachádzajú.

Kľúčom k ROZVAHE OSOBNOSTI: 

 • Vnímanie a napĺňanie potrieb tela.
 • Starostlivosť o svoje zdravie. 
 • Práca so svojimi pocitmi.
 • Spravovanie partnerských či pracovných vzťahov. 
 • Prekonávanie hraníc mysle.
 • Prebudenie vlastnej vnútornej sily. 
 • Oslobodenie sa od lipnutí, závislostí a unaveného postoja. 
 • Nazeranie za závoj zjavenej skutočnosti. 

Absolventi 2. stupňa štúdia majú všetky zručnosti potrebné k tomu, aby žili ako šťastné, rozvážne, sebavedomé a slobodné bytosti, a svojim pôsobením prispievali k tvorbe zdravej spoločnosti.

Skladba vyučovania – Druhý ročník štúdia

Rozvážne vzťahy (8 vyučovacích dní)

Vývoj duše a jej skladba

 • 4 pôrody osobnosti: 3 stupne súkromného priestoru a vzťahové vlnenia

Vzťahové obdobia

 • 3 obdobia rozvážneho vzťahu (ved. priazeň)
 • Náprava závislosti
 • Umenie riadeného pádu (vyrovnávanie dlhov)

Povahové zdieľanie

 • Mužská a ženská vibrácia
 • Povahopis osobnosti
 • Deľba 4 polí zodpovednosti
 • Etika a autorita vychovávateľa

Rozvážna životospráva (3 vyučovacie dni)

Anatómia tela a liečenie choroby (psycho-somatika a návrhy prevencie)

Telocvik (fyzioterapia)

Zdravá obživa

Skladba vyučovania – Tretí ročník štúdia

Hranice rozvahy (5 vyučovacích dní)

Reálne nebezpečné situácie a ich zvládanie

Vandrovka (dvojdňovka)

Posúvanie hraníc myslenia

Mentálne telo cez optiku kvantovej fyziky

Duchovná obroda

Meditačné stretnutia

Záverečný obrad na Muráni

Skutočná sloboda v myslení je kľúč.

Staň sa študentom Rozpoznania skutočnosti!
INTERNÉ SMERNICE PRE ŠTUDENTOV