Druhý stupeň štúdia

2. a 3. ročník sú postavené na základoch náuky Rozpoznanie skutočnosti z 1. ročníka a vedú človeka k nadobudnutiu sebavedomia a k zrelému, rozvážnemu konaniu. Pod vedením viacerých odborníkov študenti získavajú poznatky a skúsenosti, vďaka ktorým sa dokážu ľahko orientovať v náročných situáciách, nachádzať riešenia na hlavolamy života a tvoriť svet, v ktorom sú šťastní.

2. ročník

Rozvážne vzťahy

1. vyuč. deň: 4 pôrody osobnosti 

Naučíme sa vnímať 4 základné vývojové etapy dospievania, cez ktoré dozrievame do celistvosti a zrelosti našej osobnosti.

2. vyuč. deň: Predchádzanie závislosti

Definujeme si pojem závislosti a naučíme sa rozpoznávať, kedy sa do závislých vzťahov dostávame a čo s tým môžeme urobiť.

3. vyuč. deň: 3 obdobia rozvážneho vzťahu

Zameriame sa na rozpoznanie troch základných úsekov v našich vzťahoch a naučíme sa predchádzať vzájomnému odzudzovaniu.

4. vyuč. deň: Umenie riadeného pádu 

Naučíme sa zmierujúco dokonávať vzťahy, ktoré už naplnili svoj účel, prípadne meniť ich kvalitu v našom živote.

5. vyuč. deň: Mužská a ženská vibrácia

Pozrieme sa na dva prejavy tvorivej sily a naučíme sa ich v sebe rozpoznávať a kultivovať.

6. vyuč. deň: Deľba 4 polí zodpovednosti

Zameriame sa na transparentnosť vo vzťahoch a správne vyváženie síl pri rozdelení úloh v spoločnom projekte. 

7. vyuč. deň: Povahopis osobnosti

Definujeme si rôzne osobnostné typy a odhalíme svoje prirodzené predispozície pri spolupráci s druhými.

8. vyuč. deň: Etika a autorita vychovávateľa

Definujte rozdiel medzi prirodzenou a umelou autoritou a ukážeme si aké druhy pôsobenia vo vedúcej úlohe existujú.

9. vyuč. deň: Obsah sa ešte sa tvorí…

10. vyuč. deň: Obsah sa ešte tvorí…

3. ročník

Dokonanie prebudenia

1. vyuč. deň: Teória meditácie

Vysvetlíme si úlohu meditácie v živote človeka a úskalia pri jej pravidelnom praktizovaní, s súvislosti s tému vedomej smrti.

2. vyuč. deň: Meditačná prax v pokoji

Ukážeme si, rôzne prístupy k meditácii v nehybnosti a prácu s obrátenou pozornosťou do nášho vnútra.

3. vyuč. deň: Meditačná prax v pohybe

Naučíme sa vnímať hmotné telo ako bránu k zmeneným stavom vedomia a predchádzať meditačným pasciam.

4. vyuč. deň: Cezhraničný zážitok a jeho význam

Vysvetlíme si ako pristupovať k vedomie-rozširujúcim substanciám a rôznym mimozmyslovým prežitkom.

5. vyuč. deň: Bohovia, čerti, anjeli a démoni

Pripomenieme si ako úlohu má viera v živote človeka a ako náš svet formuje vierozvesť, podľa ktorej sa vo svojom živote orientujeme.

Hranice rozvahy

6. vyuč. deň: Základy prežitia a bezpečnosti

Praktické, uchopiteľné návody na účelové správanie sa jednak v bežných situáciách nášho života, jednak v situáciách, ktoré sú reálne nebezpečné.

7. vyuč. deň: Posúvanie hraníc myslenia

Vystavíme sa výzve bosej chôdze po žeravých uhlíkoch, či rozbitých črepoch, ktoré odhalia, kam siahajú ľudské možnosti.

8. vyuč. deň: Záverečné ukončenia štúdia – Spoločenská udalosť

Slávnostné stretnutie so širšou verejnosťou za účelom odmeňovania absolvenost v kruhu ich priateľov a rodiny.

9. – 10.  vyuč. deň: Vandrovka

Spoločné putovanie krajinou, kde sa v spojení s prírodou spojíme so svojimi prirodzenými darmi a nadobudnutými zručnosťami.