Čo o nás napísali a povedali naši študenti

Od roku 2015 sa prihlásilo na štúdium na Univerzite vedomého života viac ako 1300 študentov. Zaujíma vás, ako sa im darilo? Tu nájdete vyše sto krátkych hodnotení, ktoré o nás napísali. Medzi recenziami nájdete aj nahrávky zaujímavých rozhovorov s našimi študentami.

Vrelo odporúčam UVŽ, tým všetkým ktorí sa chcú osobne rozvíjať. Vedomá škola osvetluje slovom. Z množstva techník si vie každý vybrať, aby pochopil ako vedome kráčať prúdom života.
Lívia z Trnavy
Štúdium som už niekoľkým ľuďom zo svojho okolia odporučila, verím, že sa rozhodnú vyskúšať to.
Dominika
Stretnutie so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí ti dajú odpovede na otázky zmyslu tvojho života a celkového pôsobenia, kam a ako sa vydať ďalej, ktorým smerom ísť.
Zuzana z Brezovej pod Bradlom
Ak chceš zmeniť svoj život na taký, po ako túžiš, zapíš sa na UVŽ.
Študent z Trnavy
Hľadanie odpovedí na otázky: Prečo sa mi dejú veci… Naučenie sa techník ako situácie dešifrovať a ako ich riešiť.
Hana z Trnavy
Nový pohľad na bežné životné situácie, ktoré sa dajú riešiť inak ako doteraz. Mnoho vzťahov sa mi podarilo napraviť, zlepšiť. Aj nefungujúci vzťah sa mi podarilo s väčšou ľahkosťou ukončiť. Predchádzam mnohým výbuchom, nervozitou, ktorú som predtým mávala z konania iných ľudí.
Tatiana zo Šale
Odporúčam tým, čo sa chcú spoznať, posunúť vo svojom živote. Naučíte sa pochopiť situácie, deje, ktoré sa len zobrazujú v živote. Naučíte sa zbaviť starých návykov a zobrať život do svojich rúk a prijať zodpovednosť za svoj život i za seba.
Bibiana zo Šale
Štúdium na UVŽ mi poslúžilo ako skvelá mapa s jasnými názvami, pomohlo mi pomenovať presnejšie a jasnejšie javy a prejavy v mojom živote a tým aj uchopiť svoj život a tvoriť nové cesty a nové vzorce, naprávať tie pokrivené. Stretávanie s ľuďmi s rovnakým nastavením mi dodalo odvahu a silu ustáť si svoje postoje a vyjadrovať pravdu aj mimo komunitu UVŽ.
Katka z Bratislavy
Z môjho pohľadu a skúsenosti je univerzita jeden zo skvelých spôsobov, ako viac pochopiť seba, vďaka čomu viem cielene a pozitívne ovplyvňovať smerovanie svojho života. Náuka a jedineční učitelia ma doviedli k poznaniu nástrojov, ktoré viem uplatňovať v bežnom dennodennom živote a zlepšujem tak kvalitu vzťahov (hlavne vzťahu sám k sebe), a tiež celkovo spokojnosti / hojnosti. Univerzita učí logické nástroje, ktoré sa ľahko chápu a nie abstrakciu, ktorá je nepochopiteľná. Cítim sa viac sám sebou, šťastnejší, pokojnejší. Vzdelávanie prebieha s ľudským prístupom kde sa cítim vždy bezpečne. Myslím si, že univerzita je pre každého, kto je otvorený zmene žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život v hojnosti.
Tomáš z Bratislavy
Štúdium na univerzite odporúčam, nakoľko náuka vysvetľuje logickým a vedeckým prístupom cestu životom, učí ako vnímať situácie v živote a techniky, ako vedome naprávať a tvoriť svojim spôsobom jednoduché, ale zároveň komplexné know-how pre kvalitnejší život. Ďalšie + sú skvelí ľudia (učitelia aj študenti)
Anna z Bratislavy
Štúdium a náuka mi pomáha žiť vedomejšie, ľahšie a šťastnejšie. Netrápim sa nad vecami a okolnosťami, ktoré mi život prináša. Veľa vecí, vzťahov a situácií som vďaka náuke pochopila, čo ma oslobodzuje. Otvorila som sa spolupráci a postupne začínam dôverovať procesu, ktorým si prechádzam.
Viera z Bratislavy
Odporúčam každému, kto sa chce posunúť v živote a urobiť zmeny v sebe a tým aj svojmu okoliu. Pochopí, kde a ako žije a čo všetko môže zmeniť.
Adka z Bratislavy
Štúdium otvára iné videnia o bytí a existencie človeka. Rozširuje poznania a uvedomenia, prečo sme tu vo fyzickej forme a ako máme pristupovať k svojmu životu. Otvára poznanie o vyššom JA.
Študent z Bratislavy
Množstvo cenných informácií, zaujímavá a informáciami nabitá náuka, super kolektív, vzťahy aj mimo školské hodiny a v neposlednom rade skvelí a nápomocní učitelia – sprievodcovia.
Tono z Bratislavy
Otvorili ste mi ďalšiu dimenziu, ktorá mi priniesla nové skúsenosti. Viem a cítim, že sa k tomu potrebujem vracať a opakovať si to. Občas zostanem zmätená, že čo mám teraz na túto situáciu využiť lievik? 4 úrovne ľudského vnímania? 3 zákony spravodlivosti? Občas sa v tom ešte hľadám. Ale viem, že praxou sa to zlepší
Martina z Bratislavy
Odporúčam každému 🙂 Ale hlavne ľuďom, ktorí sa už nejakú dobu venujú duchovnému seba-rozvoju, ale nevedia tieto náuky integrovať do svojho každodenného života a pretvoriť svoj život tak, aby bol v súlade so svojim duchom.
Marek z Bratislavy
Odporúčam všetkým, ktorí potrebujú pragmaticky uchopiť rôzne duchovné náuky, ktorí potrebujú návod na rozvážny život a ako sa orientovať vo vzťahoch a situáciách.
Natália z Bratislavy
Každému, kto chce prevziať zodpovednosť za svoj život a prejsť do pozície tvorcu. Kto sa nebojí uvidieť svojich vlastných démonov a je rozhodnutý podniknúť aj praktické kroky k náprave namiesto večného teoretizovania.
Študentka z Bratislavy
Štúdium odporúčam všetkým, ktorí majú otázky ohľadom životných otázok. Bytia, Ega, pravdy. Z náuky mi najviac zarezonovali 3 zákony spravodlivosti, ktoré sú vynikajúcou pomôckou v bežnom živote. Dá sa nimi riadiť v každej životnej situácii a urobiť si tak každú prítomnosť prijateľnú.
Študent z Bratislavy
Ak hľadáte ucelený spôsob ako zistiť, prečo sa vám v živote opakujú konkrétne situácie… Ak hľadáte spôsob ako si zlepšiť kvalitu svojho života, tak štúdium RS môže byť tým pravým orechovým pre vás. Nechoďte študovať, ak máte pocit, že to je niečo, čo musíte. Ak však máte pocit, že vás to ťahá, choďte do toho a užite si to.
Michaela z Bratislavy
Štúdium rozpoznanie skutočnosti na UVŽ podľa mňa ponúka nadčasovú a jedinečnú náuku, ktorá prináša skutočne funkčné nástroje k prevzatiu zodpovednosti vo svojom živote. Sú to hlavne komunikačné nástroje, ktoré používam v bežných situáciách a učím sa tak zušľachtovať svoju Dušu a stávam sa zrelou osobnosťou. Vystupujem sebavedome a v mnohých záležitostiach, ktoré boli predtým pre mňa boľavé sa cítim pevná.
študentka z Bratislavy
Doporučuji lidem, kteří hledají sami sebe.
študent z Bratislavy
Štúdium RS na UVŽ sa mi veľmi páči. Poskytlo mi zrozumiteľné a uchopiteľé návody na spoznanie samého seba, lepšie pochopenie fungovania vzťahov a zlepšenie kvality života.
Alexandra
Odporúčam štúdium. Toto štúdium (téma rozpoznanie skutočnosti) pomáha zlepšovať vzťahy, zamýšľať sa nad svojimi činmi, pozorovať myšlienky, emócie, pozrieť sa na seba a do seba.
Petra
Pokiaľ cítiš nutkanie k zmene a nevieš si stým poradiť,
pokiaľ vedieš vnútorný konflikt sám so sebou,
pokiaľ nerozumieš svojim pocitom, opakujúcim situáciám, opakujúcim vzťahom,
pokiaľ cítiš nerovnováhu vo svojom živote
POĎ ŠTUDOVAŤ
Kristián
Štúdium poskytuje množstvo užitočných nástrojov, ktoré pomáhajú orientovať sa a zlepšovať kvalitu života. Zároveň je to priestor pre vytváranie pekných vzťahov, priateľstiev a stretnutí s ľuďmi.
Barbora
Štúdium by som odporúčala pre objasnenie princípov diania a toku života. Pre rozpoznanie svojej podstaty, porozumenie a spracúvanie emócii, ktorými vieme ovplyvniť radosť svojho bytia, aj vzťahy s inými.
Ivana
Náuka rozpoznania skutočnosti obsahuje cenné informácie pre každého, kto chce získať väčšiu zodpovednosť nad svojím životom a tiež väčšiu mieru slobody. Nástroje, ktoré ponúka, považujem za veľmi zrozumiteľné a ľahko uchopiteľné v praxi. Mne osobne náuka pomohla zorientovať sa v sebe samej, vo svojich myšlienkach, v programoch, v krivdách, v prežívaní rôznych životných situácií, v somatických reakciách môjho tela, vo vzťahoch k druhým… Stala som sa vedomejšou a zodpovednejšou, disponujem väčšou mierou nadhľadu a cítim sa viac napojená na zdroj života. Veľká vďaka! ❤️
Daša, Žilina
Veľa ľudí má možno otázniky, rovnako ako ja, keď som sa rozhodoval, či ísť študovať. Preto by som na úvod podotkol, že som mal tiež obavu zo spoznávania sámeho seba, svojích svetlých, ale aj temných stránok. Je pochopiteľné, že sa zmený obávame, ale chcem týmto podporiť všetkých, ktorý už sú skoro rozhodnutí. Odporúčam štúdium na univerzite vedomého života hlavne z dôvodu prijemnej atmosféry na hodinách, ktoré sprevádza skutočne skúsený lektor/lektorka a poskytujú nám nástroje, ktoré dokážeme v bežnom živote denne aplikovať a menia náš život k lepšiemu a vedomejšiemu. Zlepšili sa mi vzťahy, či už v práci, ale aj v osobnom živote. Posunul som svoje podnikanie na vyššiu úroveň. Uvedomujem si viac svoje hodnoty a smerovanie v živote, čo sa mi začalo postupne plniť. Okrem iného ma štúdium veľmi baví, pretože témy a nástroje ktoré sa učíme sú pre nás veľmi prirodzené a vždy sa v nich každý nájde. Som veľmi vďační že je tu projekt ako UVŽ a pozývam tých s vás, ktorých prirodzene ťahá záujem spoznávať viac samých seba.
Tomáš, Bratislava
UVŽ je priestor, kde sa stretávajú ľudia, ktorí cítia potrebu zmeny prostredia v ktorom žijeme a túto zmenu sú ochotní priniesť cez seba. Cítia, že to je jediná cesta. Po roku štúdia môžem zhodnotiť, že moja voľba bola správna. Štúdiom Rozpoznania skutočnosti spolu so skvelými sprievodcami som si potvrdila, že moje vnútorné vedenie je múdre. Počas celého roka som sa stretávala s obsahom, ktorý mi nesmierne rezonoval. V náuke nie je zatiaľ ani jedna vec, ktorú by som neprijala a to sa mi ešte veru nestalo. Posunula som sa v komunikácií, začala som viac chápať súvislosti, zmenila som prístup k životu a viac si ho užívam, našla som svoju hodnotu. Štúdiu vrelo odporúčam, lebo viem, že je to cesta ku šťastiu a zdraviu.
Andrea, Bratislava
Nie je čisto tam, kde sa upratuje, ale kde sa nešpiní…. A táto univerzita mi dáva slova, vzorce, návody, ako si prestať špiniť život a tým zároveň si veľmi ľahko viem upratať v živote a čoskoro aj zmysel môjho života.
Jakub
V prvním ročníku se hned od začátku seznamujeme s praktickými vědomostmi o tom, jak funguje naše ego a realita kolem nás, dostáváme praktické dovednosti, které pomáhají převzít zodpovědnost za svůj život. Ve druhém ročníku tyto vědomosti dále rozvíjíme a procvičujeme i pomocí pomocí nejrůznějších her, které nám simulují situace z běžného života a díky kterým si více ještě intenzivněji osvojíme naučené praktiky.
David, Bratislava
Určite odporúčam, ako nutnosť pre lepší – vedomejší život.
Anna, Topoľčany
Štúdium odporúčam kvôli dobre zostavenému zrozumiteľnému obsahu, ktorý mi pomohol a pomáha nazerať na svoje ja, na rôzne situácie v živote, vzťahy, emócie, používanie ega, zdravie, životosprávu či pohyb z rôznych uhlov, ktoré mi skvalitňujú život.
Róbert, Nitra
Odporúčam štúdium na UVŽ pre skvalitnenie života. Aplikácia a zvedomovanie si vlastnej osobnosti a vnímanie starých vzorcov správania a ich následná náprava pomocou metód náuky rozpoznania skutočnosti.
Michal, Veľký Krtíš
Veľmi odporúčam, dajú sa tu získať perfektné nástroje na osobnostný rozvoj 🙂👍
žiak Ivan, Lednické Rovne
Štúdium na UVŽ, bolo to najlepšie rozhodnutie. Ukázala mi úplne iný rozmer môjho bytia. Uistila ma v rôznych oblastiach chápania môjho JA a okolia. Štúdium som si príjemné užívala s tešila som sa na každú ďalšiu hodinu. Chvála.
žiačka Andrea z Rimavskej Soboty
Odporučujem toto štúdium všetkým ľuďom. Svet sa stane lepším miestom ak čo najviac ľudí vyštuduje Univerzitu vedomého života
žiačka Lenka z Bratislavy
Som spokojná s vyučujúcou Žubrou. Veľmi pekne a zrozumiteľne nám dokázala vysvetliť učivo. Snažila sa nám poskytnúť veľa praktických príkladov zo života. Je ľudská a príjemná.
žiačka
Odporúčam každému, kto chce do svojho života zaradiť nástroje, ktoré samotný život dokážu zjednodušiť a “upratať”. A ešte je super stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí, keď človek zistí, že nie je až taký “mimozemšťan”😉
žiačka Mariana zo Zvolena
Po prvom roku štúdia som obohatená o nové vhľady, ktoré aplikujem vo svojom živote. Náuka by sa mala vyučovať už od detských liet. Keďže som vyštudovaná učiteľka (hoci som učila iba krátko), chcem sa spolupodieľať na šírení tohto majsterštucku a budem odporúčať štúdium každému, kto aspoň trochu naslúcha.
žiačka Gabriela z Bratislavy
Veľmi prínosné a dobre uchopiteľné náuky do bežného života :-). Odporúčam Univerzitu pre všetkých, ktorí tápajú vo svojom živote alebo sa im ťažko komunikuje s ostatnými a berú si veci priveľmi osobne. Náuka ponúka úžasné návody ako pracovať so svojimi emóciami a vzorcami myslenia. Odstraňuje bloky a rozplýva traumy z detstva. No radosť žiť :-). Ďakujem za vás.
žiačka Erika z Čadce
Náuka Rozpoznania skutočnosti ma velmi nadchla. Najma ta jej uchopitelna metodika, ktoru som v x precitanych “duchovno-rozvojovych” knihach stale nenachadzala. Zostavali v akejsi abstraktnej rovine aj napriek tomu, ze som odkazu rozumela. No a zrazu si pride akysi Leri s UVZ, poda ti do ruky lopatu, ryl, hrable, krhlu :D, popise, co ako uchopit, kde nabrat vodu, ako si vyrobit vedro, nájsť dobru zem, semienka, ako ich zasadit.. Zacnes trenovat a po par mesiacoch vidis ako zo zeme klicia prve rastlinky.
Knihu RS vnimam ako komplexnú ucelenu ucebnicu a aj napriek tomu, ze som ju 3x precitala, rozhodla som sa ist na UVZ, kde so spoluziakmi i ucitelmi mozem zdielat a ochutnavat plody tejto krasnej nauky.
Ďakujem
žiačka Saša zo Žiliny

“Prišla som na štúdium UVŽ, pretože som sa ocitla v období veľkých zmien. Žila som v novom vzťahu, z ktorého som nechcela odísť, no priniesol mi mnoho veľkých výziev. Hľadala som odpovede, ako tieto výzvy zvládnuť a úspešne sa posunúť. Keď som natrafila na UVŽ, a čítala som ich web, vedela som, že je to niečo, čo mi pomôže a bolo to tak. Cez seba a svoj postoj som značne zlepšila vzťah s mojim partnerom a dostala som aj mnoho iných návodov, ako si skvalitniť život.”

Študentka UVŽ, skupina Bratislava

“Pocas doterajsieho studia som mala tu cest zazit troch ucitelov UVZ – Niku, Leriho a Zubru. Kazde stretnutie bolo pre mna obohacujuce niecim inym, su to vsetko skveli lektori, kazdy z nich zo mna vytahoval nejaku inu kvalitu, priniesol ine uvedomenie o sebe a o svete. Som im za to velmi vdacna. Studium rozpoznania skutocnosti nie je vzdy iba “krasne” a prijemne, ak chce byt clovek poctivym studentom, musi sa casto hrabat v hlbokom bahne…No mne ten vysledok rozhodne stoji za to a tuto skusenost povazujem za “lifechanging experience”. Po kazdom stretnuti som citila novu silu a odhodlanie robit veci lepsie, nevzdavat sa. Posledny rok bol pre mna plny velmi narocnych zmien a udalosti, lektori a spoluziaci z UVZ mi doslova zachranovali zivot ☺️ svojou mudrostou, pokojom, praktickymi radami a podporou. Citim sa velmi vdacna, ze ste mi prisli do zivota ❤️”

Zuzana, online skupina

“Studium na UVZ urcite odporucam. Informacii je veru vela. Najviac ma prekvapilo ako moja osobnost vyuziva 5 krokov obrany ega, toto som si pred studiom na UVZ vobec neuvedomovala. Pomaha mi to byt sucitnejsia k okoliu a hlavne k sebe. ”

Beata, online skupina

“RS mi zmenilo komplet náhľad na svet a život. Prevzala som zodpovednosť za svoj život a prežívanie, pustila som, čo nedokážem ovplyvniť a zamerala som pozornosť tam, kde viem prevziať zodpovednosť. Naučila som sa, odkiaľ pramenia moje emócie a prečo reagujem v určitých situáciách určitým spôsobom. Naučila som sa počúvať svoje telo a pozorovať rozrušenia, ktoré ukazovali na hlbší, často zdanlivo nesúvisiaci problém. Prepísala som staré vzorce, ktoré ma obmedzovali. Žijem slobodný život a stále sa posúvam ”

Dadka, skupina Nitra

“Škola mi potvrdzuje môj, predtým intuitívny, spôsob života. Získané informácie mi veľa vysvetlili a môj život zlepšujú.”

Študent/ka UVŽ, online skupina

“Univerzita je miesto, ktoré pomáha ľuďom získať dôveru v seba, byť súčasťou komunity, ktorá vás podporuje, prijíma takých, akí ste, dáva vám bezpečie, ale zároveň aj odvahu vykročiť zo svojho tieňa a byť výnimočný – autentický a predovšetkým byť v láske a pravde. Univerzita je rodina, ktorá má naozaj o vás záujem a pomáha vám vytvárať priestor pre “vaše lepšie JA” (spojuje a mení)”

Zuzana, skupina Trnava

“Pre všetkých, čo chcú nazrieť hlbšie do svojho vnútra, pracovať na sebe a učiť sa žiť život založený na pravých hodnotách ako láska, úcta, dobro, odpustenie, vďačnosť …”

Otilia, online skupina

“Štúdium je zaujímavé, obohacujúce, inšpirujúce – návod, ako sa naučiť žiť šťastne a bez ťažkostí.”

Adriana, online skupina

“Odporúčania na školu Univerzita Vedomého Života dávam svojim známym, pretože to mení naše životy k lepšiemu a teším sa z toho.”

Študent/ka UVŽ, online skupina

“Pomohlo mi to vniesť viac jasnosti a pokoja do života”

Študent/ka UVŽ, online skupina

“Čo mi dalo štúdium na UVŽ?
1) Získanie zručnosti, vedomostí a vhľadov na problematiku vzťahov v živote, úplne jasne a pragmaticky vo výuke v priateľskom prostredí, neformálne a pritom s odbornosťou lektorov + dobre napísaná učebnica s pracovným zošitom
2) Zmena vlastného postoja k samej sebe, zlepšenie rodinných vzťahov, otvorenie očí a vyjasnenie si starých blokov a vzorcov – náprava SEBA.”

Simona, skupina Nitra

“Odporúčam každému, kto hľadá vecné a konkrétne praktiky do života, ktoré pomáhajú zľahčiť život.”

Študent/ka UVŽ, skupina Bratislava

“Odporúčam každému, kto chce spoznať lepšie svoj vnútorný svet a taktiež porozumieť svetu okolo seba. Dáva praktické návody na šťastný a zmysluplný život.”

Mariya, skupina Bratislava

“Štúdium mi doteraz prinieslo zamyslenie a zastavenie nad situáciami, ktoré sa mi v živote dejú. Pozorujem, že sa mi darí vypínať autopilota a konať častejšie v nadhľade. Poznávam samú seba, učím sa nastavovať a zastávať svoje hranice.”

Martina, skupina Bratislava

“Univerzita je pre mňa miestom, kde môžem hovoriť absolútne o všetkom. Za zdieľanú dôveru dostanem iný uhoľ pohľadu na udalosti, ktoré sa mi dejú, svoje pocity, činy. Zároveň vidím, že sú okolo mňa ďašlí, ktorí majú čo odovzdať a preto sa mi často stalo že som natrafil na niekoho, kto má omnoho väčšie problémy. Motivácia a inšpirácia ktoré vyplývajú z procesu ma posúvajú bližšie k budovaniu svetu, ktorý budem môcť bez hanby posunúť ďalej.”

Milan, online skupina

“Štúdium mi dáva iný pohľad na situácie, ktoré mi prichádzajú do života. Vedie ma k tomu, aby som pri vzniknutom probléme neplytvala energiou na obviňovanie okolia a hľadanie vinníka, ale aby som prevzala zodpovednosť a našla riešenie na daný problém. Ak riešenie neviem nájsť sama, tak mám odvahu na to pýtať si pomoc od okolia a zároveň si vyberať, na základe svojich síl, vhodné riešenie. Od kedy používam náuku UVŽ v bežnom živote, oveľa viac vnímam hranice svojích síl. Nepúšťam sa už do aktivít, ak na to nemám zdroje a viem to pekne komunikovať s okolím, čo ma teší lebo mám aj energiu aj čisté vzťahy s okolím. Naučila som sa vyjadrovať pravdu, to čo cítim v danej chvíli. Toto mi prináša poznanie samej seba, lebo hľadám a vnímam oveľa viac, ako sa v príjemných/nepríjemných situáciách cítim ja, ako sa správa moje telo, čo ma tam zraňuje. Čím ďalej, tým viac viem v rôznych aj náročných situáciách vyjadriť, ako sa cítim, viem to pomenovať, nehanbím sa to vyjadriť a dovoľujem si byť takto voči svojmu okoliu úprimná a ukazovať naozaj seba aj svoje slabiny a zranenia. A čo mi to prináša do života? S okolím si oveľa viac rozumiem, viem riešiť nepríjemné situácie oveľa lepšie a nakoniec to končí pochopením a zmierením. Vytváram si takto okolie, ktoré ma vie prijať takú aká som a zároveň mi ukazuje, kde sa môžem zlepšiť a posunúť = podporné prostredie, v ktorom je potom radosť žiť :).”

Dominika, online skupina

“V momentoch pochybností z nadobudnutého svetonázoru vlastnými životnými skúsenosťami, si ma našla náuka rozpoznania skutočnosti, vďaka ktorej som sa dokázal upokojiť a uistiť, že so svojím presvedčením nie som “blázon”. Ďakujem. Odporúčam každému, kto má vnútorné pochybnosti, či kráča správnou cestou svojho života. Pomáha pochopiť vzťahy okolo nás.”

Branislav, online skupina

“UVŽ odporúčam, ako vie jednoducho a zrozumiteľne rozobrať veci s ktorými sa človek denne stretáva v živote, ale si ich nevedel pomenovať, prípadne vysvetliť , uchopiť, pomenovať.”

Ján, online skupina

“Odporúčam každému. Naučiť sa poznať sám seba a rozpoznávať okolnosti okolo seba.”

Ružena, online skupina

“Urcite odporucam zoznamenie sa s univerzitou vedomeho zivota a jej naukou. Je to osozna nauka na spoznanie vlastnej osobnosti a nadobudnutie zrucnosti na vlastnu kultivaciu.”

Michal, online skupina

“Za mňa jednoducho: štúdium UVŽ veľmi ovplyvnilo môj život a pohľad na veci. Na štúdium som natrafila, keď som to mala v živote ťažšie a náuka ma naučila sa na to pozrieť inak. A hlavne, že mám okolo seba učiteľov a nie nepriateľov a všetko sa deje pre môj osoh.
A zbožňujem rozhovory s Lerim, kedy jednou jeho vetou zrazu tak veľa dokážem pochopiť. 🙂 ”

Lucia, online skupina

“Univerzita vedomého života je skvelý nástroj ako si skvalitniť život. Venujem sa osobnému rozvoju a práci na sebe už niekoľko rokov, ale Univerzita mi podala úplné iný pohľad na riešenie bežných situácií v živote a celkovo pohľad na život ako taký. Lektori sú úžasní a ústretoví, fakt dokážu vysvetliť aj ” nemožné” 🙂 Náročnosť náuky je zúročená v osobnom živote v oblasti vzťahov, práce a hlavne osobnej vyrovnanosti a harmónie. Ďakujem za takúto možnosť.”

Nikoleta, online skupina

“Studium odporucam kazdemu, kto chce posunut svoj zivot dopredu, pracovat na svojom osobnom raste, zlepsit vztahy s okolim a vyriesit osobne problemy, s ktorymi si nevie sam pomoct.”

Katarina, online skupina

“Získala som zaujímavý pohľad na život a svet okolo nás. Štúdium mi pomáha uvedomovať-zvedomovať si moje pocity, emócie a ich príčiny. Tiež pomáha skvalitňovať a rozvíjať vzťahy, resp. prichádzať na to, ktoré vzťahy sú pre mňa osožné a ktoré už v mojom živote nepotrebujem. Pomáha mi viac a viac chápať zmysel života… I keď pomaličky a postupne.”

Študentka UVŽ, online skupina

“Návšteva lekcií UVŽ nie je hlavne zo začiatku jednoduchá. Presvedčiť svoj mozog o tom, že sa dá v živote fungovať aj iným ako zaužívaným spôsobom nie je vôbec ľahké a lákavé, aspoň teda za mňa. Zároveň aj stráviť informácie, ktoré som sa v 1. ročníku dozvedela, často krát som bola až zmetená a nahnevaná. Častokrát aj napätie, odmietanie a slzy. Ale aj napriek tomu môjmu vnútornému boju sem tam, všetko mi to za to stojí, viem oveľa lepšie so sebou pracovať, stíšiť sa a aspoň z časti si zvedomiť čo sa to okolo mňa deje a mať nástroj na upokojenie danej situácie. Bavím ma na sebe pracovať, nazerať na seba iným spôsobom, o ktorom som dovtedy nevedela. Taký ten pokoj po mojich osobných búrkach je super.”

Študentka UVŽ, online skupina

“Štúdium odporúčam každému, kto chce na sebe pracovať, spoznávať hlbšie vrstvy svojej osobnosti, prinášať poznanie do svojich pocitov a prežívania. Osobne si cením to, že Rozpoznanie skutočnosti ma posunulo do odhaľovania takých tém, ktoré som považovala za “už zvládnuté”.”

Eva, online skupina

“UVŽ učí ľahko aplikovateľné pravidlá pre spokojný život – môj aj môjho okolia. Absolvovanie školy by som označila za psychologický autovýcvik, a to pomocou jednoduchých metód. ”

Študentka UVŽ, online skupina

“Štúdium vedie skúsený učiteľ. Skutočne sa zaujíma o náuku a venuje pozornosť študentom. Rieši s nimi vzťahové situácie. Vie na ne vniesť vhľad, ktorým vie nájsť najlepšiu cestu na ich vyriešenie. To vnímam ako majstrovstvo.”

Alena, online skupina

“Univerzita mi pomohla si zvedomiť, aké mám postoje v živote. Pomohla mi upratať si pomocou náuky a nástrojov, ktoré sú jednoduché a veľmi osožné. Je skvelé vidieť okolo seba ľudí, ktorí sa rozvíjajú spoločne, zdieľajú a tvoria vedomú spoločnosť. Táto vízia je mi veľmi blízka a odporúčma ju pre všetkých tých, ktorí hľadajú odpovede a riešenia.”

Lenka, skupina Bratislava

“Mne osobne prinieslo štúdium na UVŽ do života väčšiu ľahkosť. Dalo by sa povedať, že sa mi prečistili (a stále čistia) moje vzťahy a som za to veľmi vďačná. Univerzita mi pomohla ukotviť v sebe niektoré moje názory ako správne. A pomohla mi v niektorých oblastiach nájsť samú seba.”

Zuzana, skupina Bratislava

“Naučíte sa pozerať na niektoré situácie úplne inak, tak, aby vás tá situácia netraumatizovala, ale našli v nej niečo, čo vás posunie vyššie a ešte sa z nej poučíte.”

Študent/ka UVŽ, skupina Bratislava

“Za mňa výborné rozhodnutie ísť na UVŽ. Mám lepší prehľad a prostriedky v čomkoľvek, čo sa mi v živote deje. Na všetko je riešenie, metóda, prostriedky. Mám ľahšie uchopenie života, vytriedenie okolností. Mala som silné cítenie sem ísť a som si veľmi vďačná že som TU. Určite odporúčam ak máte volanie, alebo vás čokoľvek zaujalo.”

Alžbeta, skupina Bratislava

“UVŽ vrelo odporúčam všetkým, ktorí pracujú alebo chcú pracovať na osobnom rozvoji. Hoci ide o univerzitu, podľa mňa je to základ pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoj život, svoje vzťahy a posunúť sa v živote tým správnym smerom – teda bližšie k sebe, k svojej podstate.”

Zora, skupina Bratislava

“Kvôli štúdiu rozpoznania skutočnosti sa viem v živote pozastaviť, zamyslieť a učiť sa lepšie reagovať, správať v tej ktorej situácii. Pocit spolupatričnosti na vyučovacom dni, z ktorého si vždy odnášam kvalitné myšlienky, návody… Podnety na komunikáciu a zlepšovanie vzťahov. Iná, pravdivejšia “optika” na život, na svoje JA, ego…”

Róbert, skupina Nitra

“Stále som tápala životom – na univerzite som zistila, že som TVORCOM SVOHO ŽIVOTA, utvrdili a upevnili sa mi vzťahy, ktoré sú pre mňa slobodné a dokážem oveľa lepšie komunikovať s okolím a hlavne vyjadriť vedome svoj názor. Lepšie chápem môjho otca, som kľudnejšia a odpúšťam si svoje chyby a viny… Ďakujem!!!”

Študentka UVŽ, skupina Nitra

“Na náuke rozpoznanie skutočnosti vnímam jej veľký potenciál, formovanie spoločnosti na obraz, s ktorým súzniem a po akom túžim. Vďaka UVŽ, štúdiu a celej tejto komunite cítim podporu a nádej, že je možné zmeniť vzorce systému, ktoré mňa ako bytosť okliešťujú. Náuka mi pomáha nachádzať môj stred a tiež robiť rozvážne aj odvážne rozhodnutia. Cítim, že kvalita náuky sa vo mne naplno ešte len prejaví. Každopádne odporúčam každej bytosti hľadajúcej zmenu k vedomejšiemu bytiu.”

Zuzana, skupina Nitra

“Určite odporúčam pokiaľ človek chce spoznať sám seba a hlavne pomoc s komunikáciou.”

Michaela, online skupina

“Štúdium mi prinieslo toľko nových poznaní a aha momentov, hlavne praktického použitia v bežnom živote, vo vzťahoch… Je nutná veľká bdelosť, ale dá sa to… Postupne meniť život. Ďakujem za všetko, učiteľov i náuku.”

Eva, skupina Nitra

“Štúdium by som odporučila každému, je to veľmi pozitívna skúsenosť v mojom živote. Dostala som odpovede na mnohé otázky, na ktoré som hľadala dlho odpovede. Dostala som návody, čo robiť v živote inak, aby sa mi neopakovali v živote tie isté problémy. Dostala som iný pohľad na ľudí, svet okolo mňa, pocit, že tomu konečne rozumiem, čo sa okolo mňa deje. Dostala som aj odpovede, čo a kam v živote ďalej. ĎAKUJEM. ”

Jana, skupina Nitra

“Univerzitu by som odporučila kvôli tomu, že krásne uprace informácie, ktoré sa ponúkajú ako žiť vedome. Dovtedy som žila v chaose. Je to pre mňa stále cesta, ale je už aspoň vytýčená. Mne osobne univerzita zmenila život, prevzala som zaň zodpovednosť, pochopila som, že žiť v roli obete pre mňa už nie je riešením, otvorila mi možnosti ako uchopiť môj život.”

Lucia, skupina Nitra

“O univerzite som sa dozvedela z FB, prihlásila sa a začala štúdium. Mne celé moje navštevovanie univerzity dalo možnosť hlbšiemu pochopeniu vecí a situácií, ktoré sa mi v živote udiali a dejú. Veľmi obohacujúce boli pre mňa vyučovacie dni, kde sme sa stretli vďaka univerzite s rovnako naladenými ľuďmi. Veľká vďaka.”

Katarína, skupina Trnava

“Odporucam vsetkym, ktori chcu na sebe pracovat, zlepsovat sa, napredovat, objavovat samych seba a svoj skryty potencial.”

Luba, online skupina

“Prvé štúdium, čo mi konkrétne zmenilo život k lepšiemu. Malo by byť povinnou časťou v sylabách škôl.”

Martin, skupina Bratislava

“UVŽ je škola, ktorá by mala byť povinnou základnou výbavou pre každého človeka! Vďaka náuke sa mi žije oveľa ľahšie a slobodnejšie a veľmi si želám, aby aj ostatní ľudia zažili ten istý pocit slobody… Je náročné pozerať sa na ľudí, keď trpia. Hlavne keď sú to blízki ľudia. Želám preto ľuďom čo najviac odvahy pre uskutočnenie potrebných zmien v živote, aby sa cítili spokojnejšie a zdravšie. A UVŽ je ten najlepší prvý krok! A veľmi komplexný, ucelený…”

Renáta, skupina Bratislava

“Výborná náuka, kde si vie človek zvedomiť, čo žije, čo sa mu deje. Správne pomenovanie pojmov, situácií. Získanie zručností, ako správne reagovať v situáciách.”

Žaneta, skupina Bratislava

“Univerzitu doporučujem všetkým, čo by sa radi posunuli ďalej v sebarozvoji. Mňa stúdium učí vyznať sa sama v sebe. Ako pracovať so starými vzorcami, naučiť sa vyjadrovať, čo cítim, 3 zákony spravodlivosti mi v živote veľmi pomáhajú ustáť krízové situácie, rozpoznať pocity vo svojom tele. Spoznala som skvelých ľudí, príjemných “učiteľov” 🙂 TEŠÍM sa na DRUHÝ ROČNÍK ”

Martina, skupina Bratislava

“Štúdium UVŽ veľmi odporúčam komukoľvek, aj ľuďom, ktorí už na sebe v oblasti sebaspoznávania/duchovného rozvoja pracujú. Mne osobne to zbúralo mnoho doterajších “koreňových” či naučených ilúzií a dogiem a uľahčilo mi veľa situácií v osobnom živote aj terapeutickej praxi.”

Peter, skupina Bratislava

“Celodňové sústredenie sa na seba – vlastný čas. Pomoc pri sebarozvoji. Rozvoj v trpezlivosti a tolerancii a pokore, učím sa vypočuť si v kľude iných a nereagovať popudlivo.”

Študent/ka UVŽ, skupina Bratislava

“Veľmi odporúčam každému zažiť si štúdium RS na vlastnej koži. Dosť mi zmenilo život vďaka niektorým technikám, ktoré som sa naučila používať – ako 3 zákony spravodlivosti, vedomý spor, či emočný lievik. Veľmi mi pomáhajú zvládať v živote hraničné situácie a nájsť ich riešenie, alebo urovnanie sporov, či zvládnuť rôzne vzorce z minulosti. Veľmi odporúčam aj Matúša ako učiteľa. Má veľký prehľad, prirodzený prejav a dodáva nám celý čas chuť pokračovať.”

Júlia, skupina Nitra

“Vrelo odporúčam účasť na štúdiu každému. Verím, že v kombinácii s disciplínou umožní náuka oslobodenie od utrpenia a odhalí možnosti na zmierenie.”

Slavomír, skupina Bratislava

“Som závislý abstinent a náuka mi veľmi pomáha v mojej abstinencii. Viem lepšie rozpoznávať svoje emócie, pocity a správne ich pomenovať a tým im porozumieť. Náuka je ucelená a organizovaná.”

Študent UVŽ, skupina Bratislava

“Keďže som získala nástroje, ktoré mi pomáhajú zvládať každodenné situácie, skvalitnili mi život, tak všade, kde sa rozprávam s ľuďmi, odporúčam UVŽ a kde môžem, rozposielam prednášky, ktoré sa dotýkajú daných tematík. 🙂 :)”

Miroslava, skupina Trnava

“UVŽ odporúčam každému, kto má záujem rozpoznať sám seba cez postoje, pocity, myšlienky, emócie. Naučí sa, zistí, čo mu zrkadlí okolie, ľudia, vzťahy. Zistenie, že všetko čo sa mi deje, je pre môj osoh. Mne osobne dala UVŽ veľmi veľa a odporúčam ju vo svojom okolí.”

Študent/ka UVŽ, skupina Trnava

“Škola mi začala doslova meniť život. Ukazuje mi, ako lepšie žiť a baviť sa životom cez praktické nástroje. Za každým sa teším, čo bude ďalej. Štúdium odporúčam už teraz mojim známym a priateľom.”

Lukáš, skupina Bratislava

“Hezky mě to zapadlo do přirozeného rozvíjení vědomí, skutečnosti a ega. Velmi se mi páčí praktické techniky, které nám velmi šikovně pomáhají uvědomovat si, co bychom v našich životech rádi změnili.”

David, skupina Bratislava

“Vrelo odporúčam každému, kto prišiel vo svojom živote k hranici a cíti, že sa potrebuje posunúť. Univerzita je jedna z ciest, ktorá vám môže pomôcť alebo ukázať smer.”

Zuzana, skupina Trnava

Určite by som každému odporučila toto štúdium, pretože tu človek nachádza odpovede na svoje otázky. Tie odpovede nachádza cez pochopenie samého seba, čo UVŽ podporuje, dáva praktické návody, ako pohnúť so situáciami, ktoré vyzerajú, že nemajú riešenie. 

Katarína Krnáčová

Uvedomila som si, aké dôležité je vyjadrovanie svojich pocitov. Keďže som na to nebola zvyknutá, učím sa rozpoznávať, čo cítim a začala som to vyjadrovať. Osmelila som sa rozprávať pred skupinou ľudí a necítim pri tom stres, kvôli ktorému som radšej mlčala. Nie vždy sa mi darí vyjadriť to, čo cítim, ale skúšam to stále znova a znova. Keď sa mi podarí lepšie používať túto zručnosť, bude pre mňa jednoduchšie používať aj ďalšie náuky (vedomý konflikt a sympatiu). Dôležitým krokom, ktorý som začala používať je, že sa zameriavam na seba a svoje prežívanie a čím ďalej tým viac si to uvedomujem.

Ivka, študentka UVŽ

Či chcete byť alebo už ste lekár, umelec, remeselník, právnik…rozpoznanie skutočnosti z Univerzity vedomého života, kde sa učíme rozpoznať, pochopiť a s láskou rozvíjať svoje ego odporúčam všetkým. Veľmi prakticky orientovaná výuka, všetko čo som sa v UVŽ za tento rok naučila vnímam ako veľmi osožné pre môj život a viem to prakticky uplatniť v živote. Odporúčam aj priateľom “neezoterikom” 🙂

Nikola Laňková

Odporúčam každému, kto chce spoznať viac seba a porozumieť svetu okolo seba.

Martina Kaliská

Ja som vôbec nerozmýšľala, či mám ísť študovať UVŽ, pretože som dlho podobnú cestu sebaliečenia hľadala. A keď mi Bea Hlohovská takúto možnosť ponúkla, nezaváhala som ani na sekundu. Nevedela som, kto som a cítila som, že sa tam “čosi” o sebe dozviem. Skrátim to, prvá polovica  štúdia prvého stupňa Rozpoznania skutočnosti bola o náuke o egu, teda o tom, kto nie som, t.j. odkrývala som si svoje zažité vzorce a schémy správania sa (manipulácie, závislosti atď.), a súčasne ich rozbíjala na prach, čo bol miestami veľmi bolestný proces. Dostávali sme však množstvo návodov, ako na to a možnosť zdieľať svoje zážitky a skúsenosti priamo na výuke.

A v druhom polroku, keď sme sa venovali univerzálnej filozofii, som pochopila, že to bez toho predchádzajúceho procesu nešlo.

Veľmi si ctím tézu, koľko ľudí, toľko ciest. No po absolvovaní prvého stupňa “Rozpoznania skutočnosti”  UVŽ, je podľa môjho názoru takto majstrovsky zostavená náuka v podaní Leriho Šveca , prínosom pre každého z näs.

Prajem Vám veľa krásnych a pokojných dní a ďakujem, že som konečne mohla niekomu povedať, ako veľa mi toto štúdium dalo.

ĎAKUJEM

Monika Duchoňová

Univerzita vedomého života je pre každého človeka, ktorý je na ceste hľadania a práce s mysľou. Je to komplexný, cenný systém, ktorý vám otvorí všetky nepohodlia, s ktorými ste sa možno ešte ani nestihli identifikovať. Kto hľadá ucelený systém práce s mysľoz, nemusí váhať ani sekundu! Doplní vám znalosti a tie, ktoré  už máte, vám vyzdvihne.

Ivana, študentka UVŽ

“Určite odporúčam každému. Každému môže skvalitniť život.  Iné vnímanie seba samého, iných.”

Študent/ka UVŽ, online skupina

🙂 Univerzita vedomého života mi podala kľúč k pochopeniu vlastného ega.

Matúš Svinčák
Univerzita mi prišla do cesty v čase, keď som začala pracovať s témami vedomého života, len som ich ešte nevedela uchopiť. Už som vedela, že veci sa nedejú len tak a zaujímalo ma, prečo sa mi stávajú situácie v mojom vlastnom živote, čo mi majú priniesť, a ako si s nimi poradiť.
Čo mi UVŽ priniesla do života je jednoznačne téma “prevzatia zodpovednosti za vlastný život a rozhodnutia.” Viac verím vlastnému úsudku, ľahšie robím rozhodnutia, za korými si stojím, a vytváram si svoju vlastnú cestu.
Celé štúdium RS bolo veľmi praktické a logické, zároveň viedlo do hĺbky vlastných pocitov. A aj keď niektoré techniky sa ťažie aplikujú do života, motivuje ma to čím ďalej, tým viac to skúšať a hľadať spôsoby.
Toto je škola pre život a myslím, že by ju mal absolvovať každý, kto hľadá vnútornú spokojnosť a seba samého.
Maria Lomnická

“Štúdium na UVŽ považujem za jeden z najdôležitejších (zatiaľ 31) rokov môjho života.  Nečakal som, že pár lekcií za rok bude mať taký dopad na moju komunikáciu a koexistovanie s okolitými ľuďmi. Iné cesty vedúce k spokojnejšiemu životu tiež isto existujú, ale táto je skutočne efektívna. Človek sa môže snažiť na veľa vecí prísť sám, ale vďaka tomu, že mi niekto podal návod, AKO mám na ne prísť, je to omnoho ľahšie. Cítim sa slobodnejší, ľudia ma menej rozčuľujú a uvedomujem si, na čom všetkom ešte môžem popracovať. Odporúčam, stojí to za úsilie!”

Michal Takács

Škola mi dala možnosť iného pohľadu na vec, skutočnosť, zážitok, lepšie poznanie seba samého, svoje limity a spoznanie životných osudov spolužiakov, príbehov…atď… Spoznal som, že hnevať sa znamená škodiť sám sebe….

Tono

Vždy sa teším na ďalšie stretnutie 🙂

Slavomíra Mareková

Štúdium na Univerzite vedomého života mi pomohlo hlavne uvoľniť v sebe pretlak,
ktorý som ako matka troch detí, s tendenciou robiť mnoho vecí čo možno najlepšie, mala.
Kým som neuvoľnila v sebe napätia zo získaných postojov, nedokázala som napriek všetkej snahe
uplatniť také výchovné metódy k deťom, ktoré súzneli s mojim vnútrom.
Teraz som omnoho otvorenejšia názorom, postojom a životnému štýlu iných ľudí,
nemám potrebu to hodnotiť a snažím sa zbaviť aj potreby akokoľvek zasahovať
do životných lekcií ostatných (ak ma nežiadajú o radu).
Stala som sa omnoho vnímavejšou sama k sebe, mám väčšiu radosť zo života,
užívam si prítomnosť ako už dávno nie, a mám aj väčšiu odvahu byť sama sebou
a ísť za tým čo chcem. Toto štúdium mi pomohlo vrátiť sa späť k mojej duši.
Ďakujem.

Gabika Frimmová

“Rozpoznavaci rocnik na univerzite mi pohol naucit sa odosobnit sa od takzvanych “neprijemnych” situacii v oblasti vztahov, emocii, myslienkovych pochodov a divat sa na zivot ovela triezvejsie a z nadhladom. Rozpoznavam lepsie seba sameho, svoje hodnoty a uvedomujem si co od svojho zivota chcem a co mozem zmenit a vylepsit pre svoj osoh a prospech mojho okolia”

Marek Gmitro
Univerzita mi dava prakticke navody na šťastný a zmysluplný život. Všetko čo je písané v mnohych knihach je v univerzite pekne ucelene vo forme prednasok pre studentov. Nehovorim ze je to jednoduche, bez námahy a peňazí, avšak stojí to za to. Určite odporúčam pre každého, kto sa začal vnútorne prebúdzať a chce na sebe a svojom živote pracovať. Obrovskym pozitivom je ze univerita vytvorila priestor kde sa vieme stretnut podobne naladení ľudia  a slobodne rozpravat o tom o čom sa v klasickom denno-dennom živote nedá až tak s kým porozpravať a zdielať.
Ďakujem
Juraj Jaroška