Kolektív učiteľov

Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania.
Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.

Učitelia v 1. ročníku – Rozpoznanie skutočnosti

Joli Litvaj
Joli Litvaj
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec

Učitelia v 2. ročníku – Rozpoznanie rozvážnych vzťahov

Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Tomáš Lipták
Tomáš Lipták
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská

Učitelia v 2. ročníku – Rozpoznanie rozvážnej životosprávy

Patrik Kubiček
Patrik Kubiček
Pohybové umenie
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Pohybové umenie
Zora Peterváriová
Zora Peterváriová
Liečenie prírodnou cestou
Peter Štrelinger
Peter Štrelinger
Liečenie prírodnou cestou
Eva Horejšová
Eva Horejšová
Liečenie prírodnou cestou
Ľubka Balážová
Ľubka Balážová
Základy zdravého stravovania
Petra Srnková
Petra Srnková
Základy zdravého stravovania

Učitelia v 3. ročníku – Rozpoznanie prebudenia

Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec
Umenie meditácie
Andrej Zuffa
Andrej Zuffa
Meditačná prax v pokoji
Andrea Košiarová
Andrea Košiarová
Meditačná prax v pohybe
Nika Laňková
Nika Laňková
Meditačná prax v pohybe

Učitelia v 3. ročníku – Rozpoznanie hraníc rozvahy

Jozef Gandžala
Jozef Gandžala
Cvičenia na prekonávanie obmedzení mysle
Jozef Málik
Jozef Málik
Cvičenia na prekonávanie obmedzení mysle