Kolektív učiteľov

Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania.
Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.

Učitelia v 1. ročníku – Rozpoznanie skutočnosti

Joli Litvaj
Joli Litvaj
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Braňo Rybička
Braňo Rybička
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák

Učitelia v 2. ročníku – Rozpoznanie rozvážnych vzťahov

Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Tomáš Lipták
Tomáš Lipták
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská

Učitelia v 2. ročníku – Rozpoznanie rozvážnej životosprávy

Patrik Kubiček
Patrik Kubiček
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Zora Peterváriová
Zora Peterváriová
Peter Štrelinger
Peter Štrelinger
Eva Horejšová
Eva Horejšová
Ľubka Balážová
Ľubka Balážová
Mirka Károlyiová
Mirka Károlyiová
Petra Srnková
Petra Srnková
Lucy Trefná
Lucy Trefná

Učitelia v 3. ročníku – Rozpoznanie hraníc rozvahy

Jozef Gandžala
Jozef Gandžala
Jozef Málik
Jozef Málik