Kolektív učiteľov

Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania.
Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.

Bea Hlohovská
Bea Hlohovská
Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Braňo Rybička
Braňo Rybička
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Jozef Gandžala
Jozef Gandžala
Patrik Kubíček
Patrik Kubíček
Mari Lomnická
Mari Lomnická
Matej Jurenka
Matej Jurenka
Marica Laščeková
Marica Laščeková
Tomáš Lipták
Tomáš Lipták
Roman Lipták
Roman Lipták
Peter Štrelinger
Peter Štrelinger