Rozvrhy a najčastejšie otázky študentov

Rozvrhy 2021/22

I. ROČNÍK 2021/2022
II. ROČNÍK 2021/2022
III. ROČNÍK 2021/2022

Smernice

>> Smernice študenta 2022/2023 <<
Smernice študenta 2021/2022

Snažíme sa vytvárať také podmienky, aby si vedel/a termíny, miesta výuky, informácie, ktoré potrebuješ k štúdiu – teda tie praktické. Niektoré veci podchytiť nevieme, pretože buď sme sa s nimi nestretli, alebo nebol priestor na ich spracovanie. Veľmi nám pomôžeš aktívnou komunikáciou, sledovaním emailov, odpovedaním na správy!

Vždy platí:

 • ak mi niečo nevyhovuje – vyjadrím, čo cítim a komunikujem, ako by mi to vyhovovalo, tj. dávam návrhy na riešenia.
 • ak mi niečo vyhovuje – môžem zdieľať, pretože pre nás je spätná väzba najcennejším nástrojom zlepšovania.
 • ak niečo potrebujem – vyjadrím, čo potrebujem a snažím sa nájsť cestu, ako to vyriešiť. Komunikáciou, vedomým konfliktom, alebo diskusiou.

Prijmi zodpovednosť za svoje štúdium od prvého dňa výuky!  Ďakujeme!

Anka, Ivicka, Mari  a všetci učitelia.

Najčastejšie otázky študentov

Ako sa platí za štúdium?

 • Na štúdium umožňujeme ročné platby so zľavou, alebo platbu za každý vyučovací deň samostatne bez zľavy.
 • Školné sa platí formou predplatieb, tj. sa vopred za ďalší vyučovací cyklus. Pozri Smernice bod I. Definícia pojmov.
 • Predplatba je splatná do troch pracovných dní OD poslednej vyučovacej hodiny.

Príklad: 1. 8. 2020 (sobota) absolvuješ výuku, tj. predplatba na ďalší vyučovací deň je splatná do stredy 5.8.2020 (streda).

 • Predplatby sú veľmi dôležitým aktom vyjadrenia skutočného záujmu, že prídeš aj nabudúce a nám umožňujú organizáciu výuky.
 • Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609
 • Individuálne vieme poskytnúť aj zľavu pre dôchodcov, ZŤP. V tomto prípade kontaktujte studium@vedomaskola.sk.

Školné a zľavy

 • Školné bez zľavy je 65 Eur.
 • Pre celé štúdium troch ročníkov je možná zľava v prípade ročnej platby za každý školský rok. Cena za jeden vyučovací deň je v tomto prípade 60€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v sume zodpovedajúcej násobku počtu dní a sumou 60€.
  Napr. ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté do 10 dní, potom ročné predplatné bude vypočítane ako násobok 60 a 10, teda 600€. Ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté na 12 dní, potom násobok 12 a 60 teda 720€. Termín do ktorého je nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným
  oddelením.
 • Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 45 €, pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V prípade manželského, alebo partnerského páru je cena za jeden študijný deň 60€/osoba. Pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V zásade platí, že zľavy sa nedajú kombinovať.

Koľko vyučovacích dní má štúdium? 

 1. školský rok: 10 vyučovacích dní / 600 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.
 2. školský rok: 12 vyučovacích dní / 720 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.
 3. školský rok: 11 vyučovacích dní / 660 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.

Čo je kmeňová trieda a čo ak mi termín vyučovania nevyhovuje?

Kmeňová trieda znamená, že si súčasťou skupiny, ktorá ťa bude sprevádzať na ceste celé tri roky. Vytvárate si priateľstvá, bezpečný priestor na zdieľanie a podporu celej skupiny.

Samozrejme, môže sa stať, že ti termín vyučovania niektorého dňa nesedí. V tomto prípade môžeš navštíviť inú triedu v iný termín. Je to však na predchádzajúcom nahlásení na študijnom oddelení a len v prípade, že je kapacita triedy voľná.


Ako to je s prehlasovaním sa na vyučovací deň alebo zrušením svojej účasti v druhom a treťom ročníku? 

Zmeniť termín vyučovacieho dňa (napr. že potrebujete ísť do triedy v Bratislave namiesto v Žiline) alebo odhlásiť sa z vyučovacieho dňa je možné najneskôr 8 dní pred konaním termínu vyučovania Tvojej kmeňovej triedy.

 • Ak je vyučovací deň v piatok, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do štvrtka predchádzajúceho týždňa.
 • Ak je vyučovací deň v sobota, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do piatku predchádzajúceho týždňa.
 • Ak je vyučovací deň v nedeľa, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do soboty predchádzajúceho týždňa.
 • Analogicky platí aj pre iné prípady.

Ak zmeníš vyučovací deň alebo sa z neho odhlásiš viac ako 8 dní pred vyučovaním, školné (predplatbu) za vyučovací deň nevraciame, ale presúvame na ďalší vyučovací deň.    

Ak sa odhlásiš z vyučovacieho dňa menej ako 8 dní pred výukou, zálohová platba sa nevracia a ani neposúva na ďalší vyučovací deň. 

Je to z toho dôvodu, že otváranie tried je viazané na počet prihlásených študentov a v prípade zmien na poslednú chvíľu je ohrozená organizácia celého vyučovania. Individuálne prípady sa riešia so študijným oddelením.


Čo potrebujem k úspešnému absolvovaniu ročníkov?

Štúdium je koncipované ako trojročné.

Pre postup z prvého ročníka do vyšších potrebuješ mať absolvovaných minimálne 9 vyučovacích dní, resp. 7/8 na výnimku.

Na absolvovanie celého štúdia potrebuješ mať absolvovaný stanovený počet vyučovacích dní, ktorý určuje Interná smernica.

Každý rok a semester to má trochu inak, takže pokiaľ potrebuješ nahliadnuť na konkrétne podmienky, odporúčame ti otvoriť naše >>> Pokyny pre študentov. <<<

Ak ti niektoré vyučovacie dni chýbajú pre absolvovanie, môžeš si ich do určitej miery nahradiť v ďalšom roku, aby si nemusel/a celý ročník opakovať, a tiež aby si nestratil/a kontakt so spolužiakmi. Všetko nájdeš v smerniciach na poslednej strane.

Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609.


Ako môžem pokračovať do ďalšieho ročníka?

Na vaše podnety sme prepracovali podmienky pre postup nasledovne:

Pre prechod z prvého ročníka vyššie:

 • Ak máš 8 resp. 7 dní absolvovaných, môžeš postúpiť, ak si dochodíš 1 resp. 2 chýbajúce dni v ďalšom ročníku, aby si ich mal/a dokopy minimálne 9. Záujem prejavíš tým, že si na tieto dni ešte pred začiatkom druhého ročníka zaplatíš predplatbu v počte chýbajúcich dní do potrebného minima (teda 9 dní).
 • Vo výnimočných prípadoch Ti môže učiteľ udeliť výnimku. Ale to je na konzultácií s ním.
 • Ak máš 6 a menej absolvovaných vyučovacích dní (teda 6,5,4,3,2,1), musíš si chýbajúce dni doplniť, kým ťa pustíme do vyšších ročníkov.

Pre postup vo vyšších ročníkoch:

V rámci druhého a tretieho ročníka nezadávame podmienky pre postup medzi nimi, avšak na ich absolvovanie potrebuješ mať minimálny počet odchodených vyučovacích dní podľa Internej smernice.

Zvedom si prosím, že náuka je koncipovaná ako na seba nadväzujúca po jednotlivých úrovniach vnímania! Teda od Fyzického tela, cez Citové telo, Mentálne telo, až po Duchovné telo. Tento postup má svoj význam pre rozvoj osobnosti v celistvosti!

Platí, že:

 • Ak si skončil prvý ročník, nemôžeš hneď pokračovať v treťom ročníku.
 • Na absolvovanie celého štúdia musíš mať minimálny počet dní.
 • Stále zachovávame podmienku, že 9 vyučovacích dní z prvého ročníka musíš mať!

Dostanem k štúdiu aj nejaké materiály?

Študijné materiály si spravidla každý študent vytvára sám, nakoľko obzvlášť druhý a tretí ročník sú zážitkové a každý má prežívanie iné. Pokiaľ vám lektor odovzdá materiály k výuke, je to výhradne na jeho vôli ich vytvoriť.


Absolvoval/a som I. ročník Rozpoznania skutočnosti a rád/rada by som si zopakoval/a niektorý vyučovací deň, je to možné?

Absolventom I. ročníka náuky Rozpoznania skutočnosti (riadnym i na výnimku) ponúkame možnosť opakovať bezodplatne vyučovanie I. ročníka v dňoch, ktoré si už počas štúdia absolvovali.

Ak sa chceš zúčastniť témy, ktorú si počas vyučovania vynechal žiadame plnú sumu 65,- €.

Pre I. ročník Rozpoznania skutočnosti je podmienkou absolvovania zúčastniť sa 9-tich vyučovacích dní. Absolvent na výnimku absolvoval 7, alebo 8 vyučovacích dní a rozhodol sa dokončiť I. ročník (záujem potvrdil predplatbou do počtu 9, či 10 vyučovacích dní) a pokračovať súčasne v II. ročníku. V tomto prípade sa bezodplatne zúčastňujete výuky, ktorú už absolvoval za predpokladu, že sa konkrétne vyučovanie koná a dovoľuje to kapacita. Počítaj s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostaneš až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Pre registráciu na vyučovací deň kontaktujte Anku Litvajovú anka@vedomaskola.sk. V prípadoch, že to kapacita nedovoľuje, odporúčame využiť >> DOUČOVANIE <<

Ako neabsolventa Ťa vnímame aj v prípade, že si aktuálne v danom školskom roku nastúpil/a do prvého ročníka a chceš si niektorý z vyučovacích dní zopakovať (napríklad vyskúšať iného učiteľa na rovnakú tému a pod.). 


Nedokončil som I. ročník Rozpoznania skutočnosti, ako ho môžem absolvovať?

Náuka Rozpoznania skutočnosti je náročná a preto umožňujeme študentom pokračovať aj v dlhšom časovom období ako 3 roky. Ak chceš pokračovať v štúdiu opakovane si podaj prihlášku.

Ak máš absolvovaných 6 a menej vyučovacích dní, ale chceš sa znova zúčastniť vyučovania vo vyučovacích dňoch, ktoré si už navštívil/a. V tomto prípade žiadame o rezervačný príspevok na pokrytie nákladov spojených s chodom navštívenej triedy vo výške 45,- €.

Pre vyučovacie dni, ktoré si neabsolvoval/a žiadame plnú sumu 65,- €.

V prípade, že sa chceš opakovane zúčastniť výuky je Tvoja účasť podmienená vyššie uvedeným podmienkam a kapacite konkrétneho vyučovania. V tomto prípade sa určite ozvi Študijnému oddeleniu – Anke Litvajovej anka@vedomaskola.sk. Počítaj s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostaneš až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Odporúčame ti využiť aj Doučovanie s učiteľom Rozpoznania skutočnosti. Viac informácií nájdeš na tejto stránke: >> DOUČOVANIE <<

NOVÉ! Smernice študenta 2021/2022