Vedenie Univerzity vedomého života

Riaditeľ UVŽ

Vlastimil Švec
Vlastimil Švec
vlasto@vedomaskola.sk

0948397199

Garant náuky

leri Veleslav Švec
leri Veleslav Švec
leri@vedomaskola.sk

0917 538 991

Vedúca výuky

Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
veronika@vedomaskola.sk

0908 358 369

Evidencia študentov
1. a 2. ročníka

Anka Litvajová
Anka Litvajová
anka@vedomaskola.sk

0904 605 099

Evidencia študentov
3. ročníka a podujatí

Katarína Belovičová
Katarína Belovičová
kacenka@vedomaskola.sk

0911 112 262

Všeobecné informácie

Názov: Univerzita vedomého života, n.o.

Sídlo: Dlhá 556/195, 949 07 Nitra
IČO: 50364634
DIČ:2120490504

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Dátum vzniku: 1.6.2016

Email : info@vedomaskola.sk

Číslo účtu:

IBAN: SK9083300000002501132609
Fio banka, a.s.
Platba pomocou QR kódu Univerzita vedomého života


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“). Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Dlhá 556/195, 949 07 Nitra, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Vzdelávacie aktivity nie sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.