Andrej Žuffa

Okrem formálneho inžinierskeho vzdelania, mám vyštudovanú 1. školu tradičnej čínskej
medicíny v Prahe – odbor Tuina (čínska liečebná zenová masáž), ale hlavne sa venujem
zenovej praxi. Aby som si rozšíril obzory, absolvoval som aj kurzy bankovanie a moxovanie, diagnostika z tepu, ušná akupunktúra, kraniosakrálnej terapie, hypnózy, študujem školu angeológie Emila Páleša, pravidelne počúvam prednášky na rôzne témy (filozofické, náboženské, vedecké,
psychologické aj medicínske), veľa čítam, počúvam divadelné hry a audioknihy, mám rád umenie (kaligrafia, tanec) a venujem sa hre na hudobné nástroje. Vysvätený za zenového mnícha som bol vo Francúzskom kláštore Pic Lemineux – Kláštore Žiariaceho štítu, mníšskym menom Longérité de la loi – Dlhovekosť zákona, majstrom Sando Kisenom, od roku 2021 vediem zenové centrum v Trenčíne s prideleným menom "Dojo Fushigi Ho Ji – Tajomstvo zákona". Všetky nadobudnuté znalosti dnes používam nie len pre svoju potrebu, ale aj pre pomoc druhým v podobe konzultácií alebo jungiánskeho výkladu snov, či priamo vedením meditácie. Vždy dávam dôraz na reálnu prax vo vedomej prítomnosti (moderne nazývanej Mindfulness), pretože vedomá pozornosť nám dáva skutočnú silu do existencie, čo je v súlade s učením na UVŽ.

https://andrej-zuffa.webnode.sk/