Joli Litvaj

Vďaka celoživotnému záujmu o veci za hranou „reálneho sveta“ sa jeho cesta odvíjala až k učiteľstvu na Univerzite vedomého života. Zlomovým momentom bolo pre neho stretnutie sa Lerim, ktorý mu pomohol nadobudnuté skúsenosti a vedomosti upratať do jasného celku.

Joliho škola

Stretnutia z Joliho školy

Joli o sebe

Už od malička som sa zaujímal o veci za hranicou „reálneho sveta“. Tento záujem ma priviedol pred rokmi na Leriho besedu. To čo som si z nej odniesol mi potvrdzovalo moje poznanie a zároveň ho aj rozširovalo. Ako plynul čas, z jednotlivých besied sa zrodil ucelený koncept. Koncept, ktorý nielen že dával porozumenie môjmu konaniu ale zároveň mi dával zmysluplný návod na život.

Vďaka snahe vyjadrovať čo naozaj cítim a zvyšovaniu pozornosti na to čo cítim, som začal postupne uchopovať svoj život do vlastných rúk.  Žilo sa mi akosi jednoduchšie, objavoval som svoju hodnotu a začal som rozumieť významu životných skúšok, rozporov a príležitostí. Získal som tak dôležitý nadhľad, najprv som začal vidieť chyby a dôsledky konaní či nekonaní na ľuďoch v mojom okolí a neskôr svoje vlastné. Postupne som začal rozmotávať svoje klbko naučených programov a vydával som sa mimo vychodených chodníkov. Táto moja snaha stále pretrváva, viem že je to moja cesta.

Keď Leri s Beátkou založili Univerzitu vedomého života bol som jedným z oslovených či nepomôžem s výučbou „Rozpoznania skutočnosti“. Bola to pre mňa výzva, na jednej strane neistota a pochybnosti či som tým správnym, na druhej strane som si uvedomoval, že učením druhých sa človek najlepšie učí a ja som túžil preniknúť hlbšie.

Teraz vidím, že moje rozhodnutie učiť bolo správne. Vďaka nemu môžem pozorovať postupnú zmenu v myslení, chápaní a živote nielen mojom ale aj mojich žiakov, z ktorých sa mnohí stavajú moji priatelia.