Joli Litvaj

Vďaka celoživotnému záujmu o veci za hranou „reálneho sveta“ sa jeho cesta odvíjala až k učiteľstvu na Univerzite vedomého života. Zlomovým momentom bolo pre neho stretnutie sa Lerim, ktorý mu pomohol nadobudnuté skúsenosti a vedomosti upratať do jasného celku.V súkromnom živote sa venuje distribúcii ekologických produktov a zvyšovaniu povedomia o nich: www.anatura.sk