Online – ZOOM (3)

  1. Udalosti
  2. Miesto konania
  3. Online – ZOOM (3)
Udalosti at this miesto udalosti
Today

Teória meditácie s Lerim

Online - ZOOM (3) Link dostanete od organizátora emailom

Vysvetlenie pojmu meditácia a jej úlohy v živote človeka. Pomenovanie vlastností meditácie i rizík vyplývajúcich z jej nerozvážneho užívania. Mimozmyslové vnímanie a mimotelové zážitky. Pojem „vedomá smrť" a jeho miesto v náukách, kde má meditácia svoje miesto.

85€Go to Top