Matúš Svinčák

„Moje cesty k znalostiam boli rôznorodé. Od štúdia informatiky, cez pracovné vyťaženie na 12 hodinových smenách v kancelárii za počítačom som sa odhodlal a stal som sa kvalifikovaným učiteľom telesnej výchovy a športu.

Prepojenie analytického vnímania od informatiky k syntetickému skladaniu pohybu do väčších celkov už bol len malý kúsok. Prácou v študentskej posilňovni som získaval mnoho praktických skúseností, ktoré neustále overujem vlastnému skúmaniu. Preniknutím do “bosonohého” sveta som začal skúmať rovnováhu pohybu a životného prístupu.

Pohyb v každodennom živote s ľahkosťou, voľnosťou ale dostatočne pevne je pre mňa hlavný cieľ. Ako vo vlastnom živote, rovnako sa snažím odovzdať tieto znalosti cez pohyby, pocity, prejav ostatným.“

Napísal som aj článok pre časopis InVitro: https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/aj-spravne-sedenie-sa-da-naucit