Matúš Svinčák

Moje cesty k znalostiam boli rôznorodé. Od štúdia informatiky, cez pracovné vyťaženie na 12 hodinových smenách v kancelárii za počítačom som sa odhodlal a stal som sa kvalifikovaným učiteľom telesnej výchovy a športu.

Prepojenie analytického vnímania od informatiky k syntetickému skladaniu pohybu do väčších celkov už bol len malý kúsok. Prácou v študentskej posilňovni som získaval mnoho praktických skúseností, ktoré neustále overujem vlastnému skúmaniu. Preniknutím do “bosonohého” sveta som začal skúmať rovnováhu pohybu a životného prístupu.

Pohyb v každodennom živote s ľahkosťou, voľnosťou ale dostatočne pevne je pre mňa hlavný cieľ. Ako vo vlastnom živote, rovnako sa snažím odovzdať tieto znalosti cez pohyby, pocity, prejav ostatným.

Napísal som aj článok pre časopis InVitro:
https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/aj-spravne-sedenie-sa-da-naucit

Matúš o sebe

Moja cesta učiteľa začala dávno v detstve, keď som zistil, že som zrozumiteľný pre ľudí naokolo. Ako fitness tréner som pociťoval potrebu zistiť o ľudskom tele ešte viac. Odložil som preto topánky a začal skúmať svet bosými nohami. Otvorili sa mi nové obzory a s pribúdajúcimi kurzami správnej chôdze a behu som sa zoznámil i s Univerzitou Vedomého života, kde mám možnosť predviesť svoje majstrovstvo.
Postupne som sa zapojil do výuky seminárov a 1. ročníka, kde som mal i sám možnosť nahliadnuť na logiku svojho konania. Pochopil som, že tvorím svoj život aj to ako ho utváram a mám to pevne v rukách. A keď som objavil aj to, že tento svet ma chce podporiť v tvorivom živote a neubližuje žiadaným konaním, objavil som slobodu.

Matúšov kurz Vrodené umenie tela

Aktuálne podujatia kurzu