Matúš Svinčák

„Moje cesty k znalostiam boli rôznorodé. Od štúdia informatiky, cez pracovné vyťaženie na 12 hodinových smenách v kancelárii za počítačom som sa odhodlal a stal som sa kvalifikovaným učiteľom telesnej výchovy a športu.

Prepojenie analytického vnímania od informatiky k syntetickému skladaniu pohybu do väčších celkov už bol len malý kúsok. Prácou v študentskej posilňovni som získaval mnoho praktických skúseností, ktoré neustále overujem vlastnému skúmaniu. Preniknutím do “bosonohého” sveta som začal skúmať rovnováhu pohybu a životného prístupu.

Pohyb v každodennom živote s ľahkosťou, voľnosťou ale dostatočne pevne je pre mňa hlavný cieľ. Ako vo vlastnom živote, rovnako sa snažím odovzdať tieto znalosti cez pohyby, pocity, prejav ostatným.“