KTO SME

Univerzita vedomého života, n. o. je vlajkovou loďou Spoločenstva vedomého života. Je miestom, kde poskytujeme vzdelanie, vedúce k vnútornej slobode človeka.

„Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania. Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.“

Základnými hodnotami, ktoré určujú náš smer sú: 

Pravda

vnímame  ju ako vlastné vyjadrenie bez súperenia, bez porovnávania, či posudzovania, ktoré sa nepotrebuje dokazovať,

Sloboda

vnímame  ju ako úctu k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti,

Vernosť

vnímame  ju ako vyjadrovanie vlastného cítenia.

Základným pilierom vyučovania, na ktorom stojí spôsob podania akéhokoľvek odborného predmetu, ktorý univerzitný učiteľ predstavuje, je náuka Rozpoznania skutočnosti. Zostavovateľ náuky je zároveň jeden z dvoch spoluzakladateľov univerzity, ktorá vznikla spojením schopnosti pevne uchopiť vedenie s láskavou predstavou vzoru života, do ktorého náuka smeruje.

Beátka Hlohovská
Beátka Hlohovská
Všetko okolo nás je zrkadlom nášho vedomia. Zobrazuje sa nám v našich vzťahoch, situáciách, fyzickom a duševnom zdraví. Kým si však toto človek uvedomí a preberie zodpovednosť svojho života do vlastných rúk, zažíva veľa bolestí, ťažkých fyzických, psychických stavov a drám na všetkých úrovniach nášho bytia.

Nachádzame sa v dobe transformácie a veľkých zmien, ktoré vedú v konečnom dôsledku k nastoleniu rovnováhy a harmónie v ľudskej existencii.

Leri Švec
Leri Švec
Starý systém padol. Neodvratne skrachoval. Uvedomil som si to ako manažér, ktorý bol členom vrcholového vedenia výrobného podniku. Zrazu som sa ocitol v situácii, že niet, čo dosahovať, niet po čom túžiť a dokonca, čo bolo ozaj zaujímavé, niet sa ani čoho obávať.
Pamätám si, ako som sa bavil predstavou, že do zeme vrazí meteor a bude po vtákoch. Napĺňalo ma to dokonca pocitom príjemného zadosťučinenia. Nuž a vtedy to nejako prišlo. Keď som sa ocitol na konci svojej cesty, kde som nevidel nič, čo by ma ďalej motivovalo k rozvoju toho, na čom som vo svojom živote pracoval, nenapadlo mi nič lepšie (okrem zrážky s meteorom), ako sa z tej cesty proste vrátiť…a tak som sa ocitol sediaci na koberci v prenajatom domčeku s hlavou ponorenou do snov mojej dorasteneckej etapy života. Pátral som po svojich starých snoch o tom, čím budem, až budem veľký.

Ihneď po vyhlásení zrodenia Univerzity vedomého života sa prirodzene začali pridávať k tejto myšlienke všetci tí, ktorí plávajú životom v tom istom prúde. Tak sa začala utvárať rodina skúsených učiteľov, ktorí dokážu ponúknuť kvalitné výukovo-zážitkové vzdelávanie určené pre každého, kto chce rozvíjať svoje fyzické, emočné, mentálne aj duchovné schopnosti.

Univerzita dbá o to, aby rodinu vyučujúcich tvorili silné autority potvrdené vlastnými životnými skúsenosťami. Preto sa tu žiaci môžu stretnúť len s takým podaním odborného výkladu, ktoré je založené na stále prebiehajúcom rozvoji v odbornej práci a zvyšovania zručnosti samotného učiteľa.

Nika Laňková
Nika Laňková
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Braňo Rybička
Braňo Rybička
Deniska Jarábková
Deniska Jarábková
Ľubka Balážová
Ľubka Balážová
Jelka Miklášová
Jelka Miklášová
Ruženka Novotová
Ruženka Novotová
Mária Lomnická
Mária Lomnická
Matej Jurenka
Matej Jurenka
Martin Thám
Martin Thám
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Natália Rajecká
Natália Rajecká
Matej Hlohovský
Matej Hlohovský
Monika Balko
Monika Balko
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Roman Lipták
Roman Lipták
Miška Začková
Miška Začková
Print Friendly, PDF & Email