KTO SME

Univerzita vedomého života, n. o. je vlajkovou loďou Spoločenstva vedomého života. Je miestom, kde poskytujeme vzdelanie, vedúce k vnútornej slobode človeka.

„Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania. Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.“

Základnými hodnotami, ktoré určujú náš smer sú: 

Pravda

vnímame  ju ako vlastné vyjadrenie bez súperenia, bez porovnávania, či posudzovania, ktoré sa nepotrebuje dokazovať,

Sloboda

vnímame  ju ako úctu k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti,

Vernosť

vnímame  ju ako vyjadrovanie vlastného cítenia.

Základným pilierom vyučovania, na ktorom stojí spôsob podania akéhokoľvek odborného predmetu, ktorý univerzitný učiteľ predstavuje, je náuka Rozpoznania skutočnosti. Zostavovateľ náuky je zároveň jeden z dvoch spoluzakladateľov univerzity, ktorá vznikla spojením schopnosti pevne uchopiť vedenie s láskavou predstavou vzoru života, do ktorého náuka smeruje.

Ihneď po vyhlásení zrodenia Univerzity vedomého života sa prirodzene začali pridávať k tejto myšlienke všetci tí, ktorí plávajú životom v tom istom prúde. Tak sa začala utvárať rodina skúsených učiteľov, ktorí dokážu ponúknuť kvalitné výukovo-zážitkové vzdelávanie určené pre každého, kto chce rozvíjať svoje fyzické, emočné, mentálne aj duchovné schopnosti.

Univerzita dbá o to, aby rodinu vyučujúcich tvorili silné autority potvrdené vlastnými životnými skúsenosťami. Preto sa tu žiaci môžu stretnúť len s takým podaním odborného výkladu, ktoré je založené na stále prebiehajúcom rozvoji v odbornej práci a zvyšovania zručnosti samotného učiteľa.

Bea Hlohovská
Bea Hlohovská

Etikoterapeutka, liečiteľka, sprievodkyňa ženských kruhov.

Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec

Tvorca náuky Rozpoznanie skutočnosti, tvorca terapeutickej metodiky Rozvaha vzťahu.

Nika Laňková
Nika Laňková
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Braňo Rybička
Braňo Rybička
Jozef Gandžala
Jozef Gandžala
Roman Lipták
Roman Lipták
Mari Lomnická
Mari Lomnická
Matej Jurenka
Matej Jurenka
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Matej Hlohovský
Matej Hlohovský
Ľubka Balážová
Ľubka Balážová
Ruženka Novotová
Ruženka Novotová
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Izi K. Fekiačová
Izi K. Fekiačová