KTO SME

Univerzita vedomého života, n. o. je vlajkovou loďou Spoločenstva vedomého života. Je miestom, kde poskytujeme vzdelanie, vedúce k vnútornej slobode človeka.

„Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súperenia a posudzovania. Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie hodnôt a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj.“

Základnými hodnotami, ktoré určujú náš smer sú: 

Pravda

vnímame  ju ako vlastné vyjadrenie bez súperenia, bez porovnávania, či posudzovania, ktoré sa nepotrebuje dokazovať,

Sloboda

vnímame  ju ako úctu k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti,

Vernosť

vnímame  ju ako vyjadrovanie vlastného cítenia.

Základným pilierom vyučovania, na ktorom stojí spôsob podania akéhokoľvek odborného predmetu, ktorý univerzitný učiteľ predstavuje, je náuka Rozpoznania skutočnosti. Zostavovateľ náuky je zároveň jeden z dvoch spoluzakladateľov univerzity, ktorá vznikla spojením schopnosti pevne uchopiť vedenie s láskavou predstavou vzoru života, do ktorého náuka smeruje.

Beátka Hlohovská
Beátka Hlohovská
Všetko okolo nás je zrkadlom nášho vedomia. Zobrazuje sa nám v našich vzťahoch, situáciách, fyzickom a duševnom zdraví. Kým si však toto človek uvedomí a preberie zodpovednosť svojho života do vlastných rúk, zažíva veľa bolestí, ťažkých fyzických, psychických stavov a drám na všetkých úrovniach nášho bytia.
Leri Švec
Leri Švec
Môj osobný rozvoj ako učiteľa vrcholil založením meditačnej školy a práve v tomto období som dostal pozvanie od Beatky predniesť tému rozpoznania ega na jej seminári. Táto konfrontácia bola naozaj silná. Môj tvrdý nekompromisný tlak na okamžitý výkon sa stretol s jemným tanečným tempom voľného prúdenia.

Ihneď po vyhlásení zrodenia Univerzity vedomého života sa prirodzene začali pridávať k tejto myšlienke všetci tí, ktorí plávajú životom v tom istom prúde. Tak sa začala utvárať rodina skúsených učiteľov, ktorí dokážu ponúknuť kvalitné výukovo-zážitkové vzdelávanie určené pre každého, kto chce rozvíjať svoje fyzické, emočné, mentálne aj duchovné schopnosti.

Univerzita dbá o to, aby rodinu vyučujúcich tvorili silné autority potvrdené vlastnými životnými skúsenosťami. Preto sa tu žiaci môžu stretnúť len s takým podaním odborného výkladu, ktoré je založené na stále prebiehajúcom rozvoji v odbornej práci a zvyšovania zručnosti samotného učiteľa.

Nika Laňková
Nika Laňková
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Braňo Rybička
Braňo Rybička
Deniska Jarábková
Deniska Jarábková
Ľubka Balážová
Ľubka Balážová
Jelka Miklášová
Jelka Miklášová
Ruženka Novotová
Ruženka Novotová
Mari Lomnická
Mari Lomnická
Matej Jurenka
Matej Jurenka
Martin Thám
Martin Thám
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Natália Rajecká
Natália Rajecká
Matej Hlohovský
Matej Hlohovský
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Roman Lipták
Roman Lipták
Print Friendly, PDF & Email