Žiješ vo vzťahovom svete, ktorý ti vyhovuje?

Sú tvoje vzťahy vyvážené?

Našiel si sa v nich a zažívaš spokojnosť?

Vychádzaš v pracovných vzťahoch s kolegami? Cítiš sa prijatý do kolektívu?

Využívaš naplno potenciál spolupráce?

Vieš si v hádkach udržať nadhľad?

Dotiahneš konflikt do zmierenia, alebo prepadneš rolou tyrana či obete?

Dokážeš vzťahy nadväzovať, ale aj ukončovať?

Škola rozvážnych vzťahov je cestou, ako svoj vzťahový svet uzdraviť od koreňov.

“Vzťahy novej doby,
kde je miesto pre slobodného človeka.”

Staň sa študentom!

Študenti o škole

“Po dielni mám nové nástroje, ako sa pozerať na moje vzťahy, hlavne partnerský vzťah. Naučil som sa nové pohľady a lepšie viem uchopiť, čo sa mi vo vzťahoch deje. Veľmi užitočné som vnímal prepojenie s tancom. Umožňuje mi chápať vzťah ako tanec, čo mi pomáha odhaľovať ďalšie súvislosti. Samotný prežitok v tanci mi tiež priniesol lepšie precítenie toho, ako sa niekedy cítim vo vzťahoch.” Michal Takács

“Môj zážitok z dielne 3 stupne súkromného priestoru bol tak silný, že sa mi rozpadol cely obraz o tom, ako ja fungujem iba v mojom vyhradenom priestore, a ako zdieľam priestor s iným človekom. Zistila som, že ľudí v priestore ktorý s nimi zdieľam niekedy obmedzujem a tlačím na nich, formujem do mojich predstav správnosti, no a to ma vydesilo.” Kristína

“Ak sa v živote opakovane boríte so vzťahovým problémom, ktorý sa vymyká logike a neviete ho vyriešiť, odporúčam navštíviť túto tvorivú školu. Zároveň tým spustím proces liečenia a nápravy pošramotených vzťahov. U mňa konkrétne sa jedná o opakované a drasticky sa zhoršujúce problémy s komunikáciou so svojimi dcérami v období puberty.” Iveta Václavová

Ako sa môžeš stať študentom?

Veľmi jednoducho! Škola je otvorená po celý rok a zapísať sa môže ktokoľvek má záujem o svet rozvážnych vzťahov!

Jednotlivé vyučovacie dni sú uchopené ako uzavreté celky a cyklicky sa opakujú každý rok. Môžeš absolvovať tie témy, ktoré ťa priťahujú, a to v ľubovoľnom poradí. Tiež môžeš niektorú tému vyskúšať a zhodnotiť, či škola je pre Teba.

Zapísaní študenti majú ďalšie výhody, o ktorých sa dozvieš ďalej na stránke.

chcem vedieť o výhodách študenta

Témy Školy rozvážnych vzťahov

Tri stupne súkromného priestoru

Súkromný priestor je ako pevná pôda pod nohami. Pokiaľ sa máš o čo oprieť, môžeš sa sústrediť na smer pohybu. Vo vzťahu prestávaš byť bremenom alebo neriadenou strelou.

Vývoj duše a štyri pôrody

Prejdi si štyrmi základnými vývojovými etapami, cez ktoré dosiahneš celistvú zrelosť osobnosti. Uvedom si prechodové obdobia a dokonaj ich bez dlhov.

Mužská a ženská vibrácia

Muži aj ženy sú si navzájom oveľa viac podobní ako sa odlišujú. Vyhni sa najväčšiemu preludu vzťahového vlnenia. Spoznaj rozdiel medzi “mužskou a ženskou vibráciou” a “mužskou a ženskou rolou.”

Zdieľanie cností podľa vzťahového vlnenia

Kto je pre teba dôležitý? Zvedom si, na čom sú vzťahy založené. Stanov si vyváženú mieru priorít a rozhoduj sa rozvážne, kto a za akých okolností má pred kým prednosť v tvojom strede záujmu.

Od závislosti k oddanosti

Vzťahy sú vždy v rovnováhe. Nikdy nič neprevyšuje ani nechýba. Zádrhel môže byť v tom, či sú takto spravodlivo postavené na chorých alebo zdravých hodnotách. Odhaľ svoje vzťahové závislosti a objav dary oddanosti.

Od ladenia cez zdieľanie do dokonania

Každý vzťah bez výnimky má svoje etapy a každá má svoju charakteristickú úlohu, a prežíva sa typickými pocitmi. Ak sa zasekneš v jednej z nich, aj keď možno pocitovo atraktívnej, pre vzťah je doslova zničujúca.

Krivdy ako dlhy – umenie odpúšťať

Odpustenie nemá nič spoločné so slovíčkami „prepáč“, „nehnevaj sa“, ani „mrzí ma to“. Tiež sa nedokoná odpoveďami ako „nič sa nestalo“, „to je v poriadku“ alebo „nevadí“. Nauč sa odpúšťať, inak sa utopíš v starých krivdách.

Typológia osobnosti v Rozvážnych vzťahoch

Typológia osobnosti je základom vedomej spolupráce. Keď dokážeš popísať vlastnú osobnosť, uvedomiť si jej kvality a správne ich použiť, nadviažeš rozvážnu a tvorivú spoluprácu vo vzťahoch i na projektoch.

Odhalenie zámeru vzťahu

Každý vzťah má zámer. Keď ho spoznáš, dokážeš ho cielene naplniť. Práca na zámere vzťahu ti prinesie radosť zo života.

Deľba štyroch polí zodpovednosti

Zabudni na ženskú rolu a mužskú rolu v akomkoľvek vzťahu. Pracovnom, mileneckom, či rodinnom. Zabudni na nadriadeného, podriadeného, majiteľa, či zamestnanca, hlavu rodiny, krk, či iné staré stereotypy. Prebuď sa do slobodného prepojenia v rozvážnej spolupráci.

Tieto termíny si zapíš do kalendára…

    9.11.2021 Môj osobný priestor alebo ako diplomaticky povedať: Teraz mi dajte pokoj! (online)
    26.-28.11.2021 Mužská a ženská vibrácia
    29.12.2021- 2.1.2022 Štyri pôrody ľudskej duše
    29.1.2022 Zdieľanie cností podľa vzťahového vlnenia
    27.2.2022 Umenie odpúšťať ako súčasť riadeného pádu (krivdy ako dlhy)
    18.-20.3.2022 Deľba štyroch polí zodpovednosti
    22.-24.4.2022 Typológia osobnosti v Rozvážnych vzťahoch
    14.5.2022 Odhalenie zámeru vzťahu (tri otázky vedomej priazne)
    26.6.2022 Od závislosti k oddanosti
    1.7.2022 Od ladenia cez zdieľanie do dokonania
    Doplníme Tri stupne súkromného priestoru

…a na tieto stretnutia sa môžeš registrovať hneď!

Pridaj sa a poď študovať!

Sprievodcovia

leri Veleslav Švec
leri Veleslav Švec
leri@vedomaskola.sk
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
veronika@vedomaskola.sk
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
zubra@vedomaskola.sk

Kam až môžeš dotiahnuť vzdelávanie?

PRVÝ STUPEŇ: ABSOLVENT ŠKOLY ROZVÁŽNYCH VZŤAHOV

DRUHÝ STUPEŇ: SAMOSTATNÝ SPRIEVODCA

TRETÍ STUPEŇ: TERAPEUT NÁPRAVY BLUDNÝCH DUCHOV

Stávaš sa správcom vlastného vzťahového sveta a získavaš nadhľad pre vytváranie kvalitných a zmysluplných vzťahov vo svojom živote.

Osvedčenie Samostatného sprievodcu umožňuje realizovať sa v tejto náuke aj profesionálne ako spolutvorca školy RV alebo uchádzať sa o trh poradcu, kouča, trénera RV pre firmy, organizácie, či individuálne požiadavky s podporou materskej Školy RV.

Výcvik liečiteľa (terapeuta) postupom Nápravy bludných duchov. Získanie osvedčenia liečiteľa (terapeuta) umožňuje realizovať sa v oblasti nápravy duševných porúch s podporou autora liečebných postupov.

Kam až môžeš dotiahnuť vzdelávanie?

PRVÝ STUPEŇ: ABSOLVENT ŠKOLY ROZVÁŽNYCH VZŤAHOV

DRUHÝ STUPEŇ: SAMOSTATNÝ SPRIEVODCA

TRETÍ STUPEŇ: TERAPEUT NÁPRAVY BLUDNÝCH DUCHOV

Stávaš sa správcom vlastného vzťahového sveta a získavaš nadhľad pre vytváranie kvalitných a zmysluplných vzťahov vo svojom živote.

Osvedčenie Samostatného sprievodcu umožňuje realizovať sa v tejto náuke aj profesionálne ako spolutvorca školy RV alebo uchádzať sa o trh poradcu, kouča, trénera RV pre firmy, organizácie, či individuálne požiadavky s podporou materskej Školy RV.

Výcvik liečiteľa (terapeuta) postupom Nápravy bludných duchov. Získanie osvedčenia liečiteľa (terapeuta) umožňuje realizovať sa v oblasti nápravy duševných porúch s podporou autora liečebných postupov.

Staň sa študentom školy rozvážnych vzťahov!

Pridaj sa a poď študovať!

Ako zapísaný študent získavaš prístup k:

 • Prednostné prihlasovanie na jednotlivé semináre z cyklu Školy rozvážnych vzťahov.
 • Osobné konzultácie v dĺžke 1 hodiny mesačne prípadne na účasť v konzultačných kruhoch s lektorom.
 • Študentské zľavy na produkty a vzdelávacie materiály UVŽ.
 • Účasť na sústredeniach a možnosť postupu do majstrovskej úrovne po splnení požadovaných podmienok.
 • Podporné materiály (ak sú k dispozícii).

Podmienky zápisného a najčastejšie otázky:

 • Výška predplateného zápisného je min. 100 Eur.
 • Z kreditu sa odpočítavajú náklady na realizáciu odbornej školy.
 • V niektorých prípadoch sa odmena lektora hradí v dobrovoľnej výške na mieste konania.
 • Kredit je potrebné po vyčerpaní obnoviť.
 • Minimálny zostatok kreditu pre udržanie zápisného je 20 Eur.

Základné informácie:

 • Študentom sa môže stať každý, koho vzťahy zaujímajú, prípadne sa im venuje aj v rámci svojej profesie.
 • Znalosti môže využiť pre vlastné liečenie vzťahov, pre zlepšenie pracovných vzťahov alebo ako doplnenie vlastnej profesijnej činnosti. (napríklad učiteľ, kouč, terapeut, vedúci pracovník…)

Ako prebieha Škola rozvážnych vzťahov?

 • Školu tvorí 10 tematických okruhov, ktoré sa pravidelné opakujú a dopĺňajú.
 • Realizované sú formou prednášok a zážitkových stretnutí. Dopĺňame ich o webináre a doplnkové stretnutia, ktoré tému prehlbujú a ďalej rozvíjajú.
 • Každý môže absolvovať tie témy, ktoré ho priťahujú a to v ľubovoľnom poradí.
 • Vyučovanie prebieha prezenčne alebo online, podľa aktuálnych možností.
 • Absolventom ŠRV sa stáva študent, ktorí absolvuje 10 hlavných tematických okruhov.
 • V prípade záujmu môže študent pokračovať vo vzdelávaní a získať osvedčenie “Sprievodca rozvážnych vzťahov“. Podmienkou je: absolvovanie 1. ročníka štúdia Rozpoznanie skutočnosti, absolvovanie okruhov Školy rozvážnych vzťahov a zloženie záverečnej skúšky.

Koľko stojí Škola rozvážnych vzťahov:

Každé stretnutie má rôzne náklady, preto cena závisí od aktuálnej situácie. Orientačná cena za vyučovací deň je cca 80 Eur / osoba. Zahŕňa realizáciu a sprevádzanie. V niektorých prípadoch je výška odmeny sprevádzajúceho učiteľa v dobrovoľnej výške. V prípade víkendových stretnutí je potrebné počítať aj s ubytovaním a stravou.