Veronika Garbanová
Veronika Garbanová

Vedúca semestra Fyzické telo, Emočné telo a Duševné telo

Kontakt:

veronika@vedomaskola.sk

info@rozvahapohybu.sk

www.rozvahapohybu.sk

Veronika Garbanová

Verím, že každý človek je tvorcom svojho života a každý jeden takýto tvorca – tvor má na výber.

Kedysi som život vníma ako povinnosť. Myslela som si, že väčšinu vecí jednoducho musím robiť. Moje pocity, ktoré sa vymikali zaužívanému spoločenskému rámcu bolo jednoduchšie radšej zakopať do hlbín môjho podvedomia a prispôsobiť sa. S rozptílenou pozornosťou do všetkých strán som si nevšimla ako, no začala som preberať nesprávne pohybové vzorce. Pochybné návyky sa postupne začali prejavovať na mojej nálade, vzťahoch a zdravotnom stave.

Bolo potrebné niečo zmeniť. Nevedela som, kde začať. Skrytý filozof vo mne si položil otázku: „Čo je to zmena?“ Ihneď mi prišla na um odpoveď: „Zmena je pohyb. Všetko v tomto vesmíre je v neustálom pohybe a niekam plynie.“ S vedomím, že potrebujem niečo zmeniť, som s otvorenou náručou prijala do svojej každodennosti pohyb. Lepšie povedané, len som naň upriamila svoju pozornosť. Začala som sa zaujímať o to, ako sa hýbem pri bežných činnostiach a predstavovala som si, že to robím po prvý krát. Vnímala som, že s vedomím pohybom sa mi mení aj moje myslenie. Otvorila sa mi brána do úplne nového vnímania svojho tela a jeho možností. Stala som sa strážcom tejto brány, a tak ako som previedla seba, ňou teraz prevádzam aj druhých.

Život je možnosť – príležitosť a namiesto prispôsobovania sa okolnostiam, máme na výber. 🙂

Mojou úlohou je šíriť a rozvíjať súbor telesných aj netelesných cvičení, zvaný Rozvaha pohybu. Každý máme nám vlastné danosti i obmedzenia, s ktorými sa však dá pracovať. Rozvaha pohybu je celostný prístup k človeku, ktorý lieči telo a teší ducha, vďaka čomu sa nám žije s ľahkosťou a radosťou.

V druhom ročníku Vás oboznámim so základmi rozvážnej práce s telom.
Počas jedného vyučovacieho dňa vás zasvätím do tajov rôznych techník fyzického cvičenia, ktoré si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži a odniesť so sebou domov ako obohatenie vášho každého dňa. 🙂

Posúvaním hraníc rozširujeme naše možnosti.

Veronika Garbanová

Náuka rozpoznania skutočnosti mi odhalila jasný a praktický návod, ako viesť rozvážny život.

K myšlienkam Univerzity vedomého života som sa dostala vďaka môjmu priateľovi a učiteľovi Lerimu Veleslavovi. Leri ma inšpiruje dodnes a považujem ho za človeka, ktorý oddane žije to, čo učí.

Prvý ročník UVŽ mi napomohol rozpoznať vlastné kvality, porozumieť svojim vzťahom a vzorcom správania sa. Dozvedela som sa, že tieto vzorce môžem meniť a svoje vzťahy zlepšovať. Rozpoznanie skutočnosti mi napomáha prejavovať svoju jedinečnosť a vyjadrovať seba samú ako slobodnú a autentickú bytosť.

V druhom ročníku Vás oboznámim so základmi rozvážnej práce s telom.
Počas jedného vyučovacieho dňa vás zasvätím do tajov rôznych techník fyzického cvičenia, ktoré si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži a odniesť so sebou domov ako obohatenie vášho každého dňa.

Viac o Veronike. >>