Kontakt

veronika@vedomaskola.sk

0908 358 369

Veronka Garbanová

Verím, že každý človek je tvorcom svojho života a každý máme na výber.

Kedysi som život vníma ako povinnosť. Myslela som si, že väčšinu vecí jednoducho musím robiť. Moje pocity, ktoré sa vymikali zaužívanému spoločenskému rámcu bolo jednoduchšie radšej zakopať do hlbín môjho podvedomia a prispôsobiť sa. S rozptílenou pozornosťou do všetkých strán som si nevšimla ako, no začala som preberať nesprávne pohybové vzorce. Pochybné návyky sa postupne začali prejavovať na mojej nálade, vzťahoch a zdravotnom stave.

Bolo potrebné niečo zmeniť. Nevedela som, kde začať. Skrytý filozof vo mne si položil otázku: “Čo je to zmena?” Ihneď mi prišla na um odpoveď: “Zmena je pohyb. Všetko v tomto vesmíre je v neustálom pohybe a niekam plynie.” S vedomím, že potrebujem niečo zmeniť, som s otvorenou náručou prijala do svojej každodennosti pohyb. Lepšie povedané, len som naň upriamila svoju pozornosť. Začala som sa zaujímať o to, ako sa hýbem pri bežných činnostiach a predstavovala som si, že to robím po prvý krát. Vnímala som, že s vedomím pohybom sa mi mení aj moje myslenie. Otvorila sa mi brána do úplne nového vnímania svojho tela a jeho možností. Stala som sa strážcom tejto brány, a tak ako som previedla seba, ňou teraz prevádzam aj druhých.

Náuka Rozpoznania skutočnosti mi odhalila jasný a praktický návod, ako viesť rozvážny život. Štúdium na UVŽ mi napomoholo rozpoznať vlastné kvality, porozumieť svojim vzťahom a vzorcom správania sa. Dozvedela som sa, že tieto vzorce môžem meniť a svoje vzťahy zlepšovať. Rozpoznanie skutočnosti mi napomáha prejavovať svoju jedinečnosť a vyjadrovať seba samú ako slobodnú a autentickú bytosť.