BLOG2017-05-26T16:18:07+02:00

FYZICKÉ TELO

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM veronika@vedomaskola.sk ROZVRH OD 1.9.2020 FYZICKÉ TELO (2. ročník – Zimný semester) “Učím sa, ako sa starať o svoje telo - pestujem si vlastné zdravie. “

By |22 júla, 2019|Nezaradené|

Druhý stupeň

Druhý stupeň Rozpoznania skutočnosti Do druhého stupňa náuky o „Rozpoznaní skutočnosti“ postupuje absolvent prvého stupňa v prípade, že sa zúčastnil deviatich vyučovacích dní. V tomto stupni sa zameriavame viac na praktické osvojovanie si premyslených

By |22 júla, 2019|Nezaradené|

Anotácie Festival Poznania

BOSOU NOHOU PO SVETE (Matúš Svinčák) [WORKSHOP] "Prežite znovuobjavené spojenie so zemou a nechajte si porozprávať zaujímavosti od skúseného bosonožca. Prejdeme sa svetom nových vnemov a dozviete sa prečo sa vyzuť aj to, prečo

By |13 júla, 2019|Nezaradené|

Ochrana osobných údajov

Prajem Vám pekný a úspešný deň, dňa 25.5.2018 vstúpili do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

By |29 júna, 2018|Nezaradené|