Aj Vy máte nejaký pocit, že by sa malo v štáte poľnohospodárstvo dotovať, aby bol štát potravinovo sebestačný?

Ak áno, čítajte ďalej, ak nie čítať ďalej nemusíte (ale môžete).

Dotácie krivia trh. To je fakt, akurát, že v prípade dorábania obživy sme presvedčení, že je to v pohode. Nie je.

Najprv niečo o sebestačnosti. Žijeme v globálnom svete a svet sebestačný je. Neexistuje racionálny dôvod, prečo by mal byť sebestačný nejaký špeciálny správny celok. Ak sú niekde lepšie podmienky na výstavbu priemyslu a niekde na pestovanie rastlín, potom sú to komparatívne výhody a nie je dôvod, aby sme pestovali kukuricu v podmienkach, kde sa jej nedarí. Radšej produkujme niečo iné, a náš výrobok potom za kukuricu vymeníme s ľuďmi v oblasti, kde sa jej darí najlepšie, a kde by bolo nerozumné na ornej pôde postaviť fabriku.

Riziko: Čo ak nás, v prípade, že sa staneme úplne závislými na dovoze, odstrihnú od zdroja? To by nás musela odstrihnúť každá poľnohospodárska oblasť na svete, kde sa produkty efektívne vyrábajú. Zdá sa Vám to reálne? Už len to, že ak nás aj nejaký zdroj odstrihne, tak sa iné zdroje potešia, lebo budú môcť dodávať ony. Sme 5-miliónový trh. Pokiaľ je možnosť zarobiť, nikdy nebudú dodávatelia jednotní. To je jedno z pozitív kapitalizmu. Dohody padajú, ak sú pre člena dohody nevýhodné.

Dotácie: Čo ak zrušíme dotácie iba my a okolité štáty nie? Môžeme sa baviť o dvoch prepodkladoch.

Naši farmári v takomto konkurenčnom prostredí skrachujú. (zrejme nie úplne všetci, ale povedzme, že drvivá väčšina). Tým pádom sa ekonomické zdroje môžu presunúť do efektívnejšej oblasti, ktorá bude vďaka komparatívnym výhodám zdrojom pre okolité štáty.

alebo

v súčasnosti sú desiatky nariadení únie (nemusíme ich plniť, zatiaľ jediným trestom je odmietnutie európskych dotácií, čo je dobrá správa), ktoré sa snažia regulovať živočíšnu výrobu. Ak sa naši farmári neuchytia v dotovanej rastlinnej výrobe určenej pre výrobu potravinárskych výrobkov, stále môžu zainvestovať do živočíšnej výroby. Vďaka tomu, že iné krajiny produkciu mäsa znižujú, máme možnosť zalepiť dieru na trhu.

Výhoda pre spotrebiteľov: Ak naša rastlinná výroba nebude dostačovať, budeme kupovať potraviny z dovozu, kde nám nižšie ceny dotujú obyvatelia iných krajín a nás to nestojí nič navyše.

Čo ak zrušia zrušia dotácie všetky krajiny?

Produkty zdražia. (principiálne nemusia, ale to nie je predmetom tejto úvahy**). A prečo nie? K obžive sa dnes správame presne v súlade s tým, koľko nás stojí. Len si pozrite kontajnery po sviatkoch. Sú plné výrobkov, ktoré sme nakúpili a nespotrebovali. Produkt, ktorý nás drží pri živote nás nestojí toľko, koľko stojí jeho výroba. Je to ako s bytmi zadarmo. Ak ho človek dostane bez zaplatenia, alebo za poplatky oveľa nižšie, ako sú jeho trhové potom sa tak k nemu aj správa a rýchlo ho “vybýva”. Zvlášť vtedy, ak vie, že ak ho “vybýva” tak dostane nový.

Obživa nie je tento prípad, lebo si za ňu platíme, no je to niečo podobné. Pokiaľ nebudú ceny trhové, nevieme sa dosť dobre správať k danému statku. Pekne to máte možnosť vidieť na rozčúlenej reakcii mamičky, keď zistí, že májové čerešne, za ktoré vyvalila 8€ za trojdecový plastový pohárik jej zhnili, lebo deťom nechutili.

“Nabudúce vám nekúpim.” Sklamane konštatuje, keď obsah plastového pohárika vykydne v tom lepšom prípade do kompostu, alebo v tom horšom prípade do koša.

Ceny produktov budú potom korektne odrážať záujem na trhu, výroba sa prispôsobí dopytu a dopyt (spotreba) sa stane zodpovednejším.

Najlepším prípadom bude potom to, aby sa znížili dane o pomernú sumu, ktorá sa do dotácii pchá. Jedinec si potom sám rozhodne, ako tento rozdiel v plate použije, čo je práve najväčším prínosom.

Navyše z daní, ktoré sa do štátu platia, je hradený aj samotný servis štátnych úradníkov, a o to menej sa potom dostane na dotácie (čo môže byť aj dobrá správa).

Dotácie sú vo všeobecnosti prostriedky, ktoré by v inej situácii ľudia do oblasti nedali, teda produkt (alebo producent), ktorý by sa na trhu neudržal je podporovaný štátom a nie je tak možné uplatniť ekonomickú kalkuláciu. Preto v zásade dotácie krivia trh. A čím je trh viac pokrivený, o to menej funguje. Možno by sa jeho nefungovaniu niekto aj potešil, no zvyčajne je ten niekto človek, čo nemá ani tušenia ako trh funguje a prečo je tak nesmierne dôležitý.

*-nemyslím teraz dotácie za nepestovanie, alebo dotácie na produkciu repky na biopalivá. Myslím tým dotácie do produktov, ktoré pre život potrebujeme. O týchto zvrhlostiach možno niekedy nabudúce.

**-podmienkou prijímania dotácií je aj plnenie určitých regulačných nariadení. Po ich uvoľnení by sa mohli náklady na výrobu znížiť.

Autor: Vlasto Švec
https://vedomyzivot.sk/produkt/cela-trilogia-16e/

Aktuálne podujatia s Vlastíkom