Keď sa niektoré veci povedia nahlas, strácajú svoje čaro. Niektoré veci však svoje čaro strácajú, keď sa nahlas nepovedia. Ako to rozoznať?

Už sa Vám niekedy stalo, že ste povedali niečo, čo ste nemuseli? Alebo naopak, že Vám niekto vyčítal, že ste ostali mlčať? Sú chvíle, kedy sa čas zdanlivo zrýchli a my nestíhame vnímať všetky tie drobné detaily, ktoré sa v situácii nachádzajú. To sa stáva najmä vo chvíľach, keď prežívame rozrušenie. Podobne ako keď sa naše telo dostane do kontaktu s okolím. Niečo rozruší naše zmyslové receptory, cez ktoré k nám začnú prenikať informácie, ktoré následne vyhodnocujeme. Na základe nášho vyhodnotenia si spravíme obraz o tom, čo vnímame a podľa toho sa k tomu aj začneme správať.

Podobne sa to deje aj na citovom poli. Mnohé rozrušenie si na citovom poli nevšímame. Napriek tomu sa podľa nich správame. Citové rozrušenia nás vedú do zrýchlených reakcií bez rozmyslu, ktoré častokrát končia výčitkami.

Čo je tým spúšťačom? Strata bezpečia. Jednoducho sa začneme v situácii brániť. Na našu obranu používame obviňovanie alebo obmedzovanie druhých. Túto odvekú stratégiu prežitia sme zdedili a používame ju dodnes. Dokonca i prístup k učeniu máme založený na presviedčaní. Tento postup nám v minulosti možno dovoľoval prežiť, ale dnes je už zbytočný.

Čím sme pokojnejší, tým máme širší uhol pohľadu a čas plynie pomalšie. Stíhame toho vnímať viac. Sme pozornejší k svetu okolo nás a dokážeme pôsobiť s väčším nadhľadom. V takomto stave dokážeme svoje vnímanie preniesť aj na naše okolie a navrátiť tak sebe i blízkym stav bezpečia. Napríklad tým, že dokážeme odhadnúť, čo sa v tej chvíli povedať má a o čom sa má naopak mlčať.

Ako vravel Tomáš Akvinský: “„Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.“

Držím nám všetkým palce pri praktizovaní.
Autor: Veronika Garbanová

Aktuálne podujatia s Veronkou

Meditačné sústredenie – online

17. júna ❊ 19:0020:30

Meditačné sústredenie – online

1. júla ❊ 19:0020:30

Meditačné sústredenie – online

15. júla ❊ 19:0020:30