Dnes, mne nezainteresovanému, manželka pošepla o nových návrhoch zákona, ktoré počula prezentovať v rádiu. Ja v aute rádio nepočúvam, tak sa aspoň takto k informáciám dostávam. Šli sme práve oberať bazu na sušenie a len sme tak kecali. Tak som sa dozvedel, že sa pripravuje, alebo už bude za chvíľu účinný zákon, ktorý zruší odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch a že vraj sa do odpracovaných rokov nebude počítať ani vysoká škola, ani učňovské školy. Zhodou okolností som doobeda počúval p.Šichtařovú, českú ekonómku, ktorá zas hovorila o tom, že sa v Čechách počíta s odchodom do dôchodku od 75 rokov.

Celkom to sedí.

Ale prečo takýto dlhý úvod?

Desiatky ba stovky generácií fungoval systém troch grošov.

V jednoduchosti šlo o to, že v spriaznených rodinách fungoval systém, kde sa rodičia starali o svoje deti, o svojich rodičov a o seba. Preto tri groše. Jeden pre deti, jeden pre rodičov a jeden pre seba.

Zväčša to fungovalo hlavne preto, že sa jednalo o blízke osoby, ku ktorým ste cítili nejakú spriaznenosť.

Tento systém v oklieštenej podobe v podstate prebral štát.

Teda o deti sa nestará, zvyčajne to nechá na rodičov, aj keď záchrannú sieť poskytuje. Starostlivosť, alebo teda finančné zabezpečenie dôchodcov však prevzal úplne na seba*. V skratke je to teda o troch grošoch, kde dva ponecháva rodine, aby sa starala o seba a deti a jeden si berie, aby sa staral o dôchodcov. (V skutočnosti berie štát dva groše z troch ale to nie je podstata tejto úvahy, lebo ten jeden navyše nie je určený na podporu rodiny).

Vlády štátov teda počítali s tým, že jeden groš budú brať produktívnym ľuďom ako sociálnu daň a z tej budú podporovať dôchodcov a nazvali to “priebežný dôchodkový systém”. Teda človek si na dôchodok sporiť nemusí, pretože mu ho budú platiť produktívni ľudia (ďalšia generácia) cez štátny rozpočet.

Lenže, “chyba lávky”, ako sa hovorí. Stratili sa väzby. Teda prestali existovať v takej podobe, ktorá dokázala tento priebežný systém udržiavať v chode.

Produktívny človek teraz platí do štátu, lebo musí, teda rodinná spriaznenosť nie je podmienkou. Keďže je to povinné, bol by človek hlúpy, aby sa nesnažil na papieri znížiť zisk tak, aby platil čo najmenšiu sociálnu daň. Toto ale nie je ten hlavný problém, zamestnanci, ktorí túto možnosť nemajú zatiaľ plnia rozpočet vcelku v pohode.

Ten podstatný rozdiel je na výdavkovej strane a v tom, že ľudia sa dožívajú vyššieho veku.

Úrad, ktorý sa honosí názvom sociálna poisťovňa, no v podstate je to správca dane nemá na to, aby pokryl požiadavky výdajov. Sociálny systém, ak štát nič nespraví, v podstate krachuje. Či je to naozaj objektívny stav, alebo je to iba neschopnosť menežovať sumu peňazí, nie je predmetom úvahy. V podstate však existujú možnosti.

Zvyšovať vek odchodu do dôchodku (najlepšie až do smrti), znížiť dôchodky, zvýšiť odvody, alebo sociálnu poisťovňu dotovať z iných daní, prípadne z inflácie, keďže to je v podstate skrytá daň.

Prvé tri možnosti pohnú žlčou ľudí, čo by však nebol taký problém, lebo štát má armádu a monopol na násilie. A môže ju využiť na potlačenie protestov.

Preto sa v hlavách politikov javí asi najlepší spôsob zvyšovanie iných daní a pomaličký posun veku odchodu do dôchodku. Znižovanie dôchodkov, alebo priame zvyšovanie odvodov sa zrejme nestretne so všeobecným súhlasom.

Samozrejme, ešte je tu jedno, dočasné riešenie a to vykradnúť osobné dôchodkové sporenie, ale tým zaplátajú dieru iba na pár rokov.

Čo je v súčasnosti síce politicky nepriechodné, ale zrejme najefektívnejšie sú dve cesty, ktoré by šli súbežne.

Po prvé: Zrušiť dotácie. Všetky. NIelen do poľnohospodárstva**, ale aj do všelijakých motivačných príspevkov, či prerozdeľovanie peniazov do iných oblasti na podporu čohosi a z týchto prostriedkov podporiť sociálne výdaje. Verte, že by to v pohode stačilo.

Po druhé: Oznámiť súčasným 20-25 ročným ľuďom, že sa rušia odvody do sociálnej poisťovne a že od tohto momentu si každý bude so svojimi prostriedkami nakladať podľa svojej zodpovednosti. Kto si bude chcieť odkladať, ten si bude odkladať (možností sú desiatky), a ten čo sa rozhodne si neukladať buď zomrie v jarku, alebo sa oňho postará rodina, či charita.

Teda dobre zarábajúci ľudia by si mohli na starobu odložiť viac, ako menej zárobkovo činní. Ale aj nemuseli.

Sme síce spoločnosť, ale zdravá spoločnosť sa prejavuje aj tým, že nikto si nenárokuje, aby náklady na jeho život platil niekto, kto ich platiť nechce.

Toto je však, ako som napísal vyššie, zatiaľ politicky absolútne nepriechodné. Systém demokracie spočíva na nesplnených sľuboch, ktoré prinesú hlasy. Čím viac štát podporuje, tým je viac závislých a tým sa rozširujú rady podpory chtivých, čo zvyšuje voličskú základňu sociálnych strán až do krachu štátu, alebo meny (čo môžeme sledovať v Európe dnes).

*-nie je to celkom tak. Pokiaľ dôchodca zo štátom vyplácaného dôchodku nemá životné minimum, sú potomkovia povinní tento rozdiel doplatiť.

**-zrejme sa niektorým čitateľom otvára nožík pri predstave, že by SK ako jediný štát v Európe prestal dotovať poľnohospodárstvo, čím by (to je predpoklad) zlikvidoval našich farmárov zahraničným dovozom. Prečo by to tak nemuselo byť, alebo prečo, ak by to aj tak bolo, by to mohlo priniesť viac výhod ako nevýhod možno napíšem v inej úvahe.

Autor: Vlasto Švec
https://vedomyzivot.sk/produkt/cela-trilogia-16e/

Aktuálne podujatia s Vlastíkom