Jozef Gandžala

Po ukončení  strojárskej učňovky a krátkej praxi  som vyštudoval za  inžiniera letectva a stal som sa dôstojníkom vtedajšej ČSĽA. Osud ma však posunul do oblasti bezpečnosti (kriminalistika, vyšetrovanie, ochrana, …) a následne i výcviku. Do „stretnutia“ s UVŽ som si myslel, že mojou najväčšou danosťou je schopnosť vyvolávať strach… a bol som v tom fakt jedinečný! Ak človek robí niečo profesionálne, tak to vydrží robiť dlho… nie však celý život. Mne sa 25 rokov zdalo dosť a urobil som prvú zmenu. Tou bola zmena zamestnávateľa a následne .. práca so včielkami.

Cesta k univerzite si ma našla vo chvíli, keď som bol plný nepokoja, hnevu a obáv z budúcnosti i prítomnosti. V minulosti sa mi to už niekoľkokrát stalo, ale v ten moment som to začal vnímať viac a cítil som, že potrebujem nájsť cestu z bludného kruhu bolestivých skúseností. Pozvanie Leriho  na štúdium  Rozpoznania skutočnosti bolo prirodzeným vyústením a to bol len začiatok.

Univerzita mi dáva možnosť uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti  a zručnosti, v minulosti odovzdávané príslušníkom vojenských špeciálnych jednotiek a Vojenskej polícii, v úplne inom, ďaleko komplexnejšom kontexte. Ako vedúci  III. semestra  mám víziu naučiť študentov prijímať zmeny a v prípade potreby sa dokázať zmieriť i s nepohodou, ktorú pretvárame na nové poznanie. Spolu s ďalšími učiteľmi im pomáham rozpúšťať dogmy a poučiť sa z každej situácie, ktorej sme súčasťou.

V rámci univerzity ďalej propagujem  včelárstvo a jeho možnosti ozdravenia ľudského tela i mysle pomocou včelích produktov. Včielky nie sú zvieratá, sú to Tvorovia a Tvorcovia. Ich filozofia, činnosť a prínos  je v prírode unikátny – títo Tvorovia pomáhajú žiť iným!

Pozývam teda všetkých do nepoznaných priestorov úľa, kde každý má svoju hodnotu. Je načase dozvedieť sa, ako to vlastne v „ňom“ funguje a prečo je to tak :o)

Jožkove kurzy

Aktuálne strenutia