Škola Bezpečnosti

Od vekov platí, že svet, v ktorom žijeme, je len také miesto, aké si ho vytvoríme. Ak však naše predstavy nie sú v súlade s predstavami väčšiny, budeme cez kolektívne myslenie vtiahnutí do situácii, na ktoré zrejme väčšina z nás nie je pripravená. Čeliť chaosu v podobe reálneho  nebezpečia vyžaduje zvládnuť všetky náuky a postupy, ktoré si sa doteraz naučil a vhodné je ich doplnenie o niektoré esenciálne informácie, ktoré sú efektívne v nepokojnej dobe.

Odborná škola bezpečnosti má potenciál ukázať cestu k svetlu i v dobe najväčšieho temna… dostaneš praktické, uchopiteľné návody na účelové správanie sa jednak v bežných situáciách nášho života, jednak v situáciách, ktoré sú reálne nebezpečné.

Jozef Gandžala

To, čo na svojich kurzoch bezpečnosti ponúkam je „skratka“. Inak vysvetlené – je to extrakt z toho, čo som sa za 25 rokov, od roku 1985, naučil a na vlastnej koži zažil. Vtedy som nastúpil na dráhu profesionálneho vojaka. Zo začiatku som pôsobil v rámci letectva (obsah práce si pozrite v romantickej prezentácii  napr. vo filme 12 hrdinov – https://www.csfd.sk/film/490379-12-hrdinov/prehlad/) , no dobrodružná povaha ma profesne posunula k Vojenskej polícii. Tu som prešiel takmer všetkými funkciami. Od poriadkovej a dopravnej polície, cez kriminalistického technika, vyšetrovateľa i osobného ochrancu, až po veliteľa útvaru zodpovedného za výcvik  Vojenskej polície a elitných vojakov…  nielen našich.

Spolupráca trvajúca viac ako 10 rokov s Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť mi umožnila dosiahnuť vrcholovú úroveň v úpolových športoch, streľbe a taktike.

Vďaka svojej práci som spoznal množstvo neuveriteľne vzácnych a charakterných ľudí, s niektorými  spolupracujem dodnes. Prostredníctvom nich udržiavam kontakt s bezpečnostným prostredím a naďalej vylepšujem získané zručnosti.

Doteraz som svoje skúsenosti odovzdával ako pedagóg a riaditeľ strednej škola ochrany osôb a majetku, v rôznych účelových kurzoch a počas Vandroviek organizovaných v rámci III. semestra štúdia Rozpoznania skutočnosti na Univerzite vedomého života.

Preberané okruhy

  • Topografia a vodcovstvo
  • Prežitie v meste
  • Boj z blízka
  • Improvizácia pre život
  • Streľba

Aktuálne termíny

Prihláška záujemcu o Školu Bezpečnosti

Vyplň formulár a mi ťa budeme včas informovať o termíne nového cyklu Školy Bezpečnosti.
Tento krok je nezáväzný.