Nahrávam Udalosti

Ži JA – letná škola meditácie pre pokročilých, 8-týždňový online kurz UMENIE TICHA

Milí študenti,

pozývame Vás do letnej školy meditácie – UMENIE TICHA. Tento 8-týždňový online kurz je zameraný hlavne na rozvíjanie zručnosti neosobného ticha. Je to vysoko-liečivý stav bytia, ktorý nás spája s našim bytím, podporuje rozvoj nášho tvorivého potenciálu, urýchľuje liečbu emočných zranení, harmonizuje myseľ a zvedomuje nám našu podstatu. Kurz sprevádza Nika Laňková.

Meditácia nám umožňuje nájsť v našom vnútri odpovede na naše otázky, aj na otázku kto som? Tým priamo zvyšuje mieru našej zodpovednosti – schopnosti odpovedať na otázky života. Napĺňa nás pokojom, poznaním a prirodzene v nás rozvíja súcit, ktorý nie je výsledkom žiadnej doktríny, ale je našou prirodzenou súčasťou. Stávame sa pozornejším voči znameniam a vnemy nám radia, ako smerovať náš prejav, aby bol osožný pre všetky cítiace bytosti. Keď je naša myseľ pokojná, dokážeme vnímať to, čo je. Skutočné. Tréningom sa dostávame za obmedzenia našej mysle, ktorá je súborom naučených programov a stávame sa SLOBODNÍ. A zodpovednosť a sloboda idú ruka v ruke.

V Ži JA meditáciách sa opierame o 3 základné piliere, ktoré sú v podstate JEDNÝM:

  • bytie – neosobné ticho – kto som za svojou mysľou?
  • bytie v srdci – frekvencia otvoreného srdca
  • bytie v tele – vedomá prítomnosť v tele nám pomáha získať opäť kontakt s našim fyzickým telom ako aj citovým prostredím, rozvíja našu intuíciu, schopnosť spracovať a prepustiť staré traumy, aktivuje okruh telo-vedomie a učí nás byť v prítomnosti

ONLINE meditácie budú prebiehať cez Skype, zahŕňajú krátku teóriu, zdieľanie a 60-90 minútovú meditáciu zameranú na zručnosť neosobného ticha. V tomto kurze bude menej rozprávania ako sme zvyknutí z predošlých ŽiJA kurzov a viac práce na energetickej úrovni. Kurz má zámer podporiť účastníkov v samostatnej meditačnej praxi, ktorá sa pre nás stáva nástrojom ako zvyšovať mieru zodpovednosti a vnútornej slobody zároveň.

Organizačné informácie:

Kurz pozostáva z 8 stretnutí, pondelky 18:30-20:30 od 18.7.-5.9.

Cena kurzu je 220 €.

Prihlášky emailom na nika@vedomaskola.sk.

O lektorovi:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza taktiež ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Nika pôsobí aj ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje Rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duševné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

Viac na https://vedomaskola.sk/nika-lankova/

OD ÚČASTNÍKOV Ži JA KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky. ?”

ODPORÚČANIE:

Ži JA meditačné kurzy odporúčame kombinovať so štúdiom Rozpoznania skutočnosti na Univerzite vedomého života. Viac info o 3-ročnom štúdiu nájdete na www.vedomaskola.sk

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top