Nahrávam Udalosti

Pozývame Vás na 5-dňové meditačné sústredenie Ži JA: CESTA DOMOV. Seminár sprevádza Nika Laňková, učiteľka Univerzity vedomého života a bude prebiehať v lone panenskej prírody v láskyplnom prostredí duchovného centra Prameň Života.

Meditačné sústredenie, kde sa ponoríš do svojho vnútra a spojíš sa sám so sebou. Seminár je zameraný na uchopenie praktickej zručnosti stavu neosobného ticha. Dokázať skrze meditáciu rozvíjať v sebe stav meditatívnosti – vnútornej harmónie s celkom. Ako sa zbaviť vnútorného odporu? Dá sa meditácia prepojiť s bežným životom? Ako integrovať meditáciu a meditačné vhľady do bežného života? A ako si ten vnútorný pokoj preniesť z meditácie do bežného života?

Na tento seminár sa registruje výhradne cez email: nika@vedomaskola.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Počas semináru sa budeme venovať:

  • Zaži JA meditáciám – ktoré sa opierajú o 3 základné piliere – rozvíjanie stavu neosobného ticha, stav otvoreného srdca a vedomá prítomnosť v tele – všetky 3 piliere týchto meditácií vychádzajú z jedného základu – bytie v prítomnosti – prehlbujú schopnosť prijímať vnemy od svojho vyššieho JA -tvorivého vedomia, dochádza k liečeniu tela, harmonizácii mysle a rozpoznaniu seba samého ako čistého vedomia
  • Ako preniesť stav vnútorného ticha do bežného života a ako sa do neho navracať počas emočnej búrky? Kto sa zúčastňuje emočných búrok a prepadov?
  • Ukážeme si, že vnútorné ticho je v súlade s pohybom. Môžeme sa prejavovať dynamicky a aktívne a vo vnútri ostať zakorenený v tichu a oáze pokoja.
  • Ako súvisí orgazmickosť s meditatívnosťou? Ako previbrovať bunky do liečivého stavu blaženosti?
  • Telo, myseľ a vedomie – ako sa navzájom ovplyvňujú?
  • Dynamické meditácie – ako sa ticho prelína s pohybom?

Meditačné techniky budu doplnené zrozumiteľnými rozpravami, cvičením, jogou, pobytom v prírode, kúpaním v jazere, zdieľaním. Budeme sa učiť vkladať bdelosť do činností bežného dňa. Účastníci semináru získajú hlbší kontakt so svojím citovým prostredím. Naučíme sa byť v spojení s našim citovým telom a rozpoznávať vnútorné rozrušenia skôr ako sa začne manifestovať v hmotnom obraze.

Pretože „nie obrazy okolo mňa spôsobujú to, čo cítim. Ale to, čo cítim, vytvára obrazy, s ktorými sa stretávam.“ Jeden z vesmírnych zákonov hovorí, že našim prejavom – akýmkoľvek – pôsobíme na naše okolie a to nám naše pôsobenie odráža. Skrze kontakt s našim citovým prostredím precítime pôsobenie tohto zákona, naučíme sa cítiť a harmonizovať vibráciu nášho citového poľa a tým priaznivo pôsobiť na harmonickosť vzťahov s našim okolím.

Organizačné informácie:

Na tento seminár sa registruj výhradne cez email: nika@vedomaskola.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Termín: 18.8.-22.8.2021, streda 18:00 – nedeľa 15:00

Kde: Duchovné centrum  Prameň Života pri Lúčenci

Cena: 148 Eur (zahŕňa lektorné a administratívu, platí sa vopred) plus 150 Eur (zahŕňa stravu a ubytovanie, platí sa na mieste).

Seminár začína v stredu o 18:00 a končí v nedeľu o 15:00. Čaká nás chutná vegánska obživa od Jarabinky o.z. V stredu začíname večerou a v nedeľu končíme obedom. Prineste si so sebou spacák, vankúšik, meditačný vankúšik, karimatku na cvičenie, uterák, prezúvky, pohodlné oblečenie na meditáciu a cvičenie ako aj na vychádzky do prírody (aj v prípade dažďa), plavky, ekologickú kozmetiku (biočistička).

V prípade zrušenia účasti menej ako 7 dní pred začiatkom seminára sa účtuje storno poplatok vo výške 100Eur.

O lektorke:

Seminárom Vás bude sprevádzať Nika Laňková. Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje Rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duchovné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou meditačných kurzov Ži JA, ktorých zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyšším božským JA. Zaži JA odborné dielne a semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Sprevádza ženské kurzy. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

Chutnú vegánsku obživu nám s láskou pripravia:

Jarabinky o.z. , ktorí majú bohaté skúsenosti s tým, aký má výživa dopad na naše telo. Pomáhajú ľuďom na ceste k zdravšiemu životu aj skrze zmeny a úpravy jedálnička. A my tak budeme mať možnosť podporiť ozdravný vplyv seminára aj skrze výživu.

PRAMEŇ ŽIVOTA je nádherné, energeticky silné a čisté miesto v lone panenskej prírody pri Lúčenci blízko obcí Lovinobaňa a Cinobaňa. Naše aktivity a zámer seminára budú podporené týmto silovým miestom. K dispozícii bude aj novo postavená hlineno-drevená jurta. Toto miesto má vlastný kvalitný zdroj vody. Voda je ohrievaná solárnymi panelmi a bojlerom. Množstvo teplej vody je obmedzené. Viac info na https://www.rozvahapohybu.sk/pramen-zivota/

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top