1. Udalosti
  2. Prameň Života
Today

VODA – z cyklu Škola živlovej mágie

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Popísali sme si už ruku pravú a tento víkend je o ruke druhej, ľavej. Jej prejav a pôsobenie už nie je také rýchle, používame ju menej, ale jej význam je rovnako dôležitý. Keď hnetieme hlinu, pridržujeme ju ľavou rukou, aby pravá mohla vyvinúť tlak. Ľavá ruka je opakom pravej a predsa spolupracujú. Voda je opakom ohňa a predsa v hmotnom svete vnímame ich vzájomné pôsobenie. Poznávame ho v opise teplej či horúcej vody, studeného či teplého svetla (ohňa). Týmto všetkým si prejdeme. Naučíme sa ako s vodou pracovať, ako ju programovať, ako využiť jej vlastnosti, keď jej porozumieme. Aj tento deň bude o praxi a zážitkoch.

120€ + text

KLENOTY DUŠE V NOVOM TELE: Očista a odpúšťanie

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Očista a odpúšťanie Na začiatku novej cesty potrebujeme prepustiť všetko, čo nám bráni v našom raste a rozvoji. Potrebujeme sa vzdať rôznych obáv, strachov, túžob, vzdorov, závislosti, lipnutia i pnutí, ktoré pochádzajú z našej minulosti. Tento proces sa nazýva očista. Učiteľ prichádza vtedy, keď je žiak pripravený. Na to, aby sme sa mohli niečo nové naučiť, potrebujeme prepustiť to staré, a unavené, čo nám bráni v našom raste.

120 € + text

KLENOTY DUŠE V NOVOM TELE: Dôvera a oddanosť

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Dôvera a oddanosť: Dôvera je základným stavebným kameňom akéhokoľvek tvorivého prepojenia a osobnostného rastu. Keď dôverujeme procesu, ktorým si prechádzame, vieme nadobudnúť poznanie, že akýkoľvek proces v našom živote sa deje pre náš osoh. K tomu, aby sme sa mohli oddať nejakému učeniu, náuke, alebo ceste, musíme sa jej oddať. Oddanosť si potom prirodzene vyžaduje vytvorenie záväzku voči tomu, čomu sa oddávame. Ak sa chceme napríklad naučiť hrať na hudobný nástroj, potrebujeme si tento nástroj zaobstarať a nasledovať krok po krôčiku návody, ktoré nás povedú k tomu, aby sme sa hrať na tento nástroj naučili. A nebude to vždy len ľahké. Na našej ceste nás čakajú ako vzostupy, tak aj pády. Keď nám však chýba oddanosť a nevieme si vytvoriť záväzok, ľahko sa nám môže stať, že sa pri prvej príležitosti vzdávame a nevieme a pohnúť ďalej.

120 € + text

KLENOTY DUŠE V NOVOM TELE: Pravda a tvorivosť

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Pravda a tvorivosť Na našej ceste si osvojujeme nové učenie a rozvíjame nové zručnosti. Odhaľuje sa nám náš vnútorný učiteľ, ktorý sa k nám prihovára skrze náš vnútorný hlas. Rozvíjame svoj tvorivý potenciál tak, aby to bolo v súlade s našimi prirodzenými danosťami a vlohami. Pravdivo vyjadrujeme svoje pocity a spoznávame hodnoty, na základe ktorých si budujeme svoj vlastný život. Táto cesta nás vedie k nadobudnutiu vlastnej sebaistoty, jedinečnosti a vlastnej hodnoty.

120 € + text

KLENOTY DUŠE V NOVOM TELE: Láska a múdrosť

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Láska a múdrosť: Vedomý stav lásky je ozdravujúcim vnemom prepojenia sa so všetkými bytosťami, z ktorého nie je vylúčená ani jedna bytosť. Láska je liečivým zážitkom absolútnej jednoty, súcitu a rovnocennosti. Múdrosť prichádza postupne, je podmienená našim sebarozvojom, skúsenosťou a zrelosťou. S múdrosťou prichádza jasnosť a nadhľad, jej prejavom je súlad, poznanie a vhľady do iných časov i priestorov.

120 € + textGo to Top