Besedy s Univerzitou vedomého života

po celom Slovensku

Milí priatelia, pozývame vás na obľúbené stretnutia s učiteľmi Univerzity vedomého života po celom Slovensku, kde budeme preberať zaujímavé témy a odpovedať na vaše otázky.

AKO ROZPOZNAŤ SKUTOČNOSŤ?

Je to čo zažívam skutočnosť?
Ako vzniká skutočnosť?
Viem skutočnosť ovplyvňovať?
Ako si tvoriť skutočnosť podľa seba.
Joli Litvaj je učiteľom náuky Rozpoznanie skutočnosti. Vďaka celoživotnému záujmu o veci za hranou „reálneho sveta“ sa jeho cesta odvíjala až k učiteľstvu na Univerzite vedomého života. Zlomovým momentom bolo pre neho stretnutie sa Lerim Švecom, ktorý mu pomohol nadobudnuté skúsenosti a vedomosti upratať do jasného celku.
Vstupné?
Energiu lektora môžete oceniť dobrovoľným príspevkom priamo na mieste. 
Kontakt na organizátora
osveta@vedomaskola.sk
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Nekonečný labyrint túžby (alebo obdoba – ako z neho von)

Uponáhľaná doba nás niekedy uväzní v kolese túžby po niečom novom. Aute, tablete, žene či mužovi. Keď to dostaneme už rozmýšľame, aké by to bolo s lepším autom, či partnerom a nestihneme si ani užiť to, čo máme pod nosom. Niekedy si možno dokonca vyčítame, čo sme spravili.
Máme pre Vás dobrú správu aj z tohto nekonečného labyrintu sa dá nájsť cesta von. Spolu zistíme, čo sa za tou túžbou skrýva.
A ak by Vám nebolo dosť, dotkneme sa aj emócií, ktoré s túžbou súvisia.
Beseda bude na tému, ktorej sa dotýka náuka Rozpoznanie skutočnosti a slúži aj ako ochutnávka a pozvánka do Banskobystrickej triedy 1.ročníka.
Vstupné?
Energiu lektora môžete oceniť dobrovoľným príspevkom priamo na mieste. 
Kontakt na organizátora
osveta@vedomaskola.sk
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Ponúkame Vám aj záznamy našich relácií a besied, ktoré nájdete na našej stránke TU alebo na našom kanály YouTube.