Nahrávam Udalosti

Praktické cvičenia Rozpoznania skutočnosti

Osobný vplyv a zodpovednosť

Aké sú hranice vplyvnej osobnosti? Aký je vzťah medzi osobným vplyvom a zodpovednosťou? Čo si môžeme dovoliť voči niekomu, za koho zodpovedáme? Rozdiel
medzi prirodzenou autoritou a despotickým tyranom je tenučký a priepastný zároveň. Sme pripravení na to ho rozpoznať?

Každý máme nejaký vplyv na naše okolie rovnako ako aj okolie má vplyv na nás. Niektorí z nás však majú aj zodpovednosť za okolie, ako napríklad rodič, učiteľ, terapeut, politik, podnikateľ, či iná spoločensky vedúca osoba. Častokrát tie najvznešenejšie úmysly boli počiatkom krvavých tyranií ako v malých rodinných zväzkoch, tak aj v celospoločenskom meradle.

Na počiatku som vždy JA. Ja konám buď ako ochranca alebo ako tyran a tým predurčujem aj spätnú väzbu z okolia.

Máme však samé dobré správy. Nech sme doteraz už povystrájali čokoľvek, všetko sa dá napraviť. Niečo hneď, iné rýchlo, ostatné pomaly a len málo sa nestihne počas jedného života, ak naozaj chceme.

Prvé kroky k náprave snáď nájdete aj v našich návodoch, uvedomeniach, prípadne nových poznatkoch, ktoré Vám doteraz chýbali.

Praktickými cvičeniami Vás bude sprevádzať leri Veleslav Švec, garant náuky Rozpoznanie
skutočnosti v Univerzite vedomého života. Bližšie informácie o učiteľovi v jeho profile.

KDE:
♦ PARTIZÁNSKE

Adresa: klub Fešanda, Dome služieb LUHY, ul. Nadražná 1071/26, Partizánske.
Trvanie a cena:
Stretnutie prebieha od 14:00 do 17:00.

Cena za jedno stretnutie je 30€.

Spôsob prihlasovania

Pre registráciu na podujatie kontaktujte organizátorku Martinu Menšíkovú na mensikova@mensik.sk, alebo na tel.č. 0911-568-377.Go to Top