Dámsky klub FEŠANDA

  1. Udalosti
  2. Miesto konania
  3. Dámsky klub FEŠANDA
Udalosti at this miesto udalosti
Today

Praktické cvičenia Rozpoznania skutočnosti – Osobný vplyv a zodpovednosť

Dámsky klub FEŠANDA Dom služieb LUHY Nádražná 26, Partizánske, Slovenská republika

Sloboda mysle nejestvuje. Vzorce správania sú priamym príkazom, ako sa má naša osobnosť zachovať v tom ktorom prípade. Náuka o Štyroch poliach zodpovednosti je možno najrevolučnejšia vedomosť o fungovaní ľudskej mysle v dnešnej dobe. Kto sa s ňou stretol a nezmenila mu život, ten ju nepochopil. Kto ju pochopí, ostáva mu len praktický tréning a zušľachťovanie tejto vedomosti, ktorá ho dovedie k ovládnutiu vlastnej mysle. Ak súhlasíte, že ovládnutie vlastnej mysle je kľúčom k oslobodeniu, toto online stretnutie je práve pre vás.

30€Kalendár používa Kalendár udalostí

Go to Top