1. Udalosti
  2. Univerzita vedomého života, n. o.

Univerzita vedomého života, n. o.

Dnes

Recurring

Žijem védy – so Žubrou

Online - ZOOM (1) Link dostanete od organizátora emailom

Milí žiaci, Počas školského roka organizujeme pravidelné stretnutia Žijem Védy, pre pomoc s vašimi domácimi úlohami, na podporu použitia náuky v

Čarovná sústava – z cyklu Klenoty duše v novom tele

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Predstavte si, že ľudská bytosť funguje aj na iných úrovniach, akou je úroveň hmotná. Na akých úrovniach sa ešte prejavujeme? Čo je to čarovná sústava? Čo sú to energetické dráhy? Aké máme čakry? Čo je to duša a duch? Ako správne dýchať a ako meditovať? Čo je to posvätná geometria a ako ju možno využiť pri tvorbe novej skutočnosti? Čo je riekanka a čo mantra? Na všetky tieto otázky si odpovieme na tomto stretnutí.

62€ + v texte

Sústredenie Tvorivá predstava

Cerovo Link dostanete od organizátora emailom, Cerovo, Krupina

Pozývame Vás na osobné sústredenie v zázemí učiteľa, kde sa náuka povedie výcvikovým spôsobom. Bude priestor na samostatné cvičenia s priamym dosahom na učiteľa, jeho podporu, rady aj priamu nápravu.

185€

ZnovuZrodenie

Penzión na Slnečnej stráni Vyhne Vyhne 363, Vyhne, Slovensko

Pozývame Vás na 7 dní, ktoré Vám zmenia život k lepšiemu. Zažijete väčší vnútorný pokoj, oddych, regeneráciu, uvoľnenie, vnútorný mier, pochopenie, zmierenie aj navýšenie. Otvorenie sa tvorivosti a novým vhľadom a víziám.

650€

Čarodejná dovolenka na Prameni Života

Prameň Života Cinobaňa, Cinobaňa, Slovenská republika

Pôvod všetkého konania i rozhodovania človeka spočíva v jeho schopnosti tvoriť. Nastal čas odkryť spôsoby, ako sa odkliať z podedenej krútňavy starých vzorcov a presvedčení a dozrieť do stavu osobnosti, v ktorom vnímame svet v širších súvislostiach. Inak sa môžeme ľahko stratiť v búrlivom víre predstáv, ktoré vedú do slepej uličky. Počas sústredenia si ukážeme čarodejné zručnosti prenikania do skrytých svetov, ktorými dokážeme pôsobiť na to, čo prežívame. Napojíme sa na hĺbku našich koreňov a oživíme ducha v prírodných obradoch. Sústredením živy sa naučíme udržiavať duševnú čistotu, zladíme ducha s posvätnými riekankami a prehĺbime úctu k hodnotám našich predkov.

200€ + vid.text