Univerzita vedomého života, n. o.

  1. Udalosti
  2. Organizátori
  3. Univerzita vedomého života, n. o.
Udalosti from this organizátor
Today

NAKUKNITE DO ŽUBRINEJ TRIEDY: Prevencia pred vyhorením

Online - ZOOM (2) Link dostanete od organizátora emailom

Piate nakuknutie do štúdia Vám ponúka Žubra Žubretovská, ktorá bude rozvíjať tému "Prevencia pred vyhorením". Porozpráva Vám o tom, ako pracovať so svojím potencionálnom, ako si zdravo nastavovať svoje hranice a žiť dlhodobo udržateľný šťastný život.

9€

AKÁŠA – z cyklu Škola živlovej mágie

Usadlosť Čarožica Skýcov

Pochopením a prepojením sa so živlami nastáva skutočná, plnohodnotná tvorba človeka na zemi. Naučíš sa, ako vytvárať svet, v ktorom budeš skutočným Tvorcom. A ako sa to prejaví v tvojom živote? Predstav si, že tvoj život začne oveľa ľahšie plynúť. Veci, s ktorými si viedol pocitový boj, alebo dral cez koleno, zrazu pôjdu ľahko, alebo ich nebudeš potrebovať. Predstav si, že dokážeš nastaviť prostredie okolo seba, aby si sa ty i ostatní v ňom dobre cítili. Živly majú silnú moc, a tá sa skrýva aj v Tebe!

120€ + v texte

Lektor v podpornej skupine

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€

Koruna tela – Cranium (hlava)

Zen Flow Studio Račianske mýto 10990/1C, Bratislava, Slovenská republika

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. Októbrová dielňa tejto série nás zavedie do koruny nášho tela, nazývanej Cranium (hlava) – je to najvyššie umiestnená komnata nášho tela, ktorá je často plná myšlienok a hlasov, prikázaní a zákazov. Príďte sa s ňou stretnúť a zažiť ju inak ako doposiaľ, príďte si dovoliť ju úplne vyprázdniť a odovzdať do pečujúcich dlaní, nechať ju viesť vás priestorom a chvíľu pobudnúť vo vyživujúcom tichu tejto majestátnej katedrály. Zoznámime sa s ňou anatomicky, prežitkovo cez somatický dotyk a cez autentický pohyb.

44€

Zušľachťovanie cností – online

Online - ZOOM (1) Link dostanete od organizátora emailom

V kurze Náprava závislostí na vzorcoch myslenia prinášame tému Zušľachťovania cností. Keď sme naše vlohy už objavili napríklad pomocou metódy Tvorivej predstavy, je čas ich naplniť. Ako na to? Pozývame Vás do zdieľanej prednášky zakladateľa kurzu a autora metódy online formou.

25€

Kurz bezpečnosti: Esenciálne základy

Mýto pod Ďumbierom

Od vekov platí, že svet, v ktorom žijeme, je len také miesto, aké si ho vytvoríme. Ak však naše predstavy nie sú v súlade s predstavami väčšiny, budeme cez kolektívne myslenie vtiahnutí do situácii, na ktoré zrejme väčšina z nás nie je pripravená. Čeliť chaosu v podobe reálneho nebezpečia vyžaduje zvládnuť náuky a postupy, ktoré si sa doteraz naučil na Univerzite vhodne doplnené o esenciálne informácie, ktoré sú efektívne v nepokojnej, nebezpečnej dobe.

65€

Hry a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€

Sídlo srdca – Thorax (hrudník)

Zen Flow Studio Račianske mýto 10990/1C, Bratislava, Slovenská republika

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. Novembrová dielňa tejto série nám predstaví ochrancu nášho srdca Thorax (hrudník). Ako medzi nebom a zemou, tak medzi hlavou a panvou plynie náš hrudný kôš. Je to katedrála, steny ktorej rozozvučujú ozveny tlkotu nášho srdca, bezpečne sídliaceho v nej. Je to katedrála, ktorá je v neustálom viditeľnom rytmickom tanci nádychu a výdychu našich pľúc.

44€

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€

Základňa tela – Pelvic (panva)

Zen Flow Studio Račianske mýto 10990/1C, Bratislava, Slovenská republika

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. Decembrová dielňa tejto série nám predstaví základňu nášho tela Pelvic (panvu). Panva kotví naše telo, uzemňuje ho a zároveň mu dáva podporu. Misa nesúca ovocie našich orgánov s posvätnou sakrálnou kosťou, z ktorej sa vertikálne do výšky týči naša chrbtica a ktorá končí ostatkom nášho chvosta. Zvedomíme si našu panvu cez nenáročnú anatómiu, oživíme cez somatický dotyk a dovolíme jej, aby nás viedla priestorom v tanci autentického pohybu.

44€

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€Go to Top