Prejavujem svoju vôľu do najmenšieho detailu prítomnosti. Hry spoločných ég sa dobývajú k pravde. Silnejší vyhráva alebo len stráca, obe veci sú pravdou, ktorú nechávajú za sebou. Dočasnou chvíľou sa zmierujú a opäť idú ďalej v prijatí všetkých nových možností. Nebolo to zlé aj keď sa to tak zdalo, nebolo to dobré aj keď sa to tak zdalo. Bolo to tak akurát, aby sme sa mohli nadýchnuť čerstvého vánku nášho vzťahu.

Nebolí to, len sa to stalo. Odišlo to a je čas sa nadýchnuť lásky a prijatia toho druhého takého akým je. Nemôže byť lepší ako v danom okamihu bol. Snažil sa urobiť dané skutky čo najjemnejšími no nepomohlo to pre vyslobodenie, prešla len ďalšia vlna, ktorá pomohla vyplaviť skryté programy a neuchopenú prítomnosť slobody a voľnosti, ľahkosti a neústupčivej pokory. Tá je veľmi potrebná v každom vzťahu, kde cez stíšenie vlastného ega sa dostaneme ďalej.

Nie je potrebný víťaz. Tým sú obaja, ktorí sa posunú ďalej vo vzťahu jeden k druhému. Je stále jedno kto utíši ego, no je dôležité to urobiť, aby sa vzťah stal opäť skutočným a prítomným. Takým ako len láska môže byť.

V konflikte je výsledok zmierenie. Úsmev oboch zúčastnených, ktorí dospeli k tomu, že víťaz už nie je potrebný. Dospeli k záveru spojenia a hlbšieho vedomia. Pre výnimočnosť a rozdielnosť dvoch sa spojila ich božská unikátnosť. Dosiahla bodu, kde egá svoje sklonili meče a vytiahli bielu vlajku zmierenia. Vzdali sa boja a zároveň našli hlbší prienik lásky. Nie je možné ísť ďalej vo vzťahu, kde je len jeden víťaz. Jedného dňa sa karta obráti a ten čo vyhrával, bude porazený.

Preto rovnosť a rovnocennosť sa hľadá v tejto dobe. Kde vzájomnou úctou tvoria sa krásy dňa. Láskavým pohľadom, alebo len pokorným stíšením a zahĺbením sa do seba. Posunieme sa obaja ďalej a ďalej. Zistíme, že druhým je čiastočným zrkadlom vlastného sveta, ktorý vybrali sme si pre cestu vpred. Nájsť v sebe pokoru a božskú úctu. Dodáva životu slastnú chuť milovať ho, bez podmienok, bez prekážok, bez boja.

A tak každým dňom si spolu prechádzajú svoje životné skúsenosti. Krok za krokom nachádzajú v sebe posun cez toho druhého, cez seba. Chcieť zmeniť toho druhého stratilo moc a našlo zlúčenie, kde sídli láska, radosť a mier.

Braňo Rybička