Vytvoriť si vzťah na základe vnútornej skutočnej lásky. Tam kde prestáva existovať potreba byť s tým druhým-ou. Tam kde končí žiarlenie, tam kde končí pripútanosť. Tam sa dvaja ľudia dostávajú do rovín skutočnej lásky. Slobodnej nemajetníckej, nepripútanej. V takej láske sa žije ľahko. Má krásnu kvalitu. Je prítomná, hladí, prijíma veci také, aké sú. Nebojuje, neposudzuje, len konštruuje partnerstvo a nachádza v jeho každej chvíli krásy, aké sú.

Myslíte si, že niečo také exituje? Cítite to niekde vo svojom vnútri? Áno, existuje a je to úplnou prirodzenosťou človeka v partnerskom prejave. Aj keď väčšina populácie žije inak. Neznamená to, že takéto partnerstvá neexistujú. Práve to je cesta, to je tá práca oslobodiť sa od všetkých nánosov a obmedzeností vlastných duší. Stať sa skutočnou bytosťou, ktorá žije prítomný život v partnerstve so sebou samým, v čistej láske s univerzom a celým stvorením. V takýchto rovinách sa človek dostáva do prijatia partnerstva v ktorom je vyživujúcou formou, už len spoločné stretnutie. Stačí len byť a navzájom nechať život pôsobiť.

Roviny kde človek nachádza túto lásku sú vnútorné a oslobodené od strachov. Tam kde bola odpútaná minulosť a budúcnosť, tam kde prítomnosť je naplno žitá. V kráse ticha, v krásach takých aké sú. V bezprestajnom vedomom toku lásky, ktorá hladí a ponúka všetko čo len život môže ponúknuť.

Skúste nájsť v sebe tieto prirovnania. Skúste pocítiť túto energiu, ktorá je najprirodzenejšou súčasťou každého človeka, každej duše. Nájdite ju a spojte sa s večnosťou. Dajte ju do prítomnosti a nechajte ju pôsobiť na celé vaše bytie. Na vašich blízkych, na vaše partnerky a partnerov, na vaše deti. Všade tam kde vstúpite ukotvený v tejto energii, bude cítiť, že prinášate niečo tak prirodzené, tak obyčajné, že to chcú mať všetci. Budú sa vás pýtať čo sa ti stalo. Stačí keď poviete. Zamiloval-a som sa do života.

V tom je celá alchýmia v tom je celé tajomstvo života. Miluj.

Pre dnes a večne v sile čistej lásky, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk