Kde vznikajú limity ktoré si človek dáva? Kde sa nachádza hranica komfortnej zóny z ktorej  je možné vystúpiť? Hľadáme zmysel života no v komfortnej zóne sa nenachádza je mimo nej, je za hranicou všetkých individuálnych obmedzení a konšpirácii. Nachádza sa za hranicou všetkých dogiem a všetkých učení. Je mimo všetkých konceptov a múdrostí. Hľadaj tak, že hľadať nebudeš. Nachádzaj tak, že pozorovať budeš. Ži tak, že to budeš cítiť.

Prekonávanie vlastných limitov je jednou z ciest človeka. Každý má a vie kde sú jeho limity stanovené vlastným poznaním. Tam kde končí jeho pohodlnosť a nastáva nepoznanie a nevedomosť. Ego prirodzene chráni pred novým. Hovorí mu, že to je dobré a nič tam nové nie je. Chráni dušu pred poznaním. Preto je dobré mať uchopené a poznane vlastné ego. Aby vôľa a vedomie vedelo, kde je dané nebezpečie alebo len iracionálny strach.

Chápať svoje hranice a vidieť ich, je dôležitou časťou človeka. Vnímať pokiaľ môže ísť a kde sú jeho brány obmedzení. Vedieť ísť za nich sa stáva vedomým rozhodnutím, sebavedomím, kde človek preniká do „čerstvého“ vedomia poznania. Rozširuje svoje možnosti a dopĺňa v nich uvedomenia. Sebadisciplína, dôslednosť, vytrvalosť majú podobné vlastnosti na ceste životom. Vytrvať na nich a vedieť, že všetko je už teraz tak ako má byť. Otvoriť sa tomuto silnému uvedomeniu a uveriť mu.

Nechodiť niekam kde viem, že je to zbytočné, tam kde cítim že mi moja duša jasne hovorí, že to nie je pre mňa. Ísť len tam kde doplním bytie a vystúpim na vrchol jedného z pomyslených kopcov. Rozhliadnem sa a kráčam ďalej, nezastavujem, možno len na chvíľku, aby som si užil tú krásu prítomnej sily daného zážitku. Je čas ísť vpred, kráčať večnosťou ktorá prináša všetko.

Prekonaj sa a urob dnes to rozhodnutie na ktoré si čakal týždne. Nevedel si ho urobiť, lebo dobre ti bolo v pohodlí tvojho vyhriateho kožucha. Vedz, že za pomysleným komfortom je niečo zázračné čo tvoja duša ešte nezažila. Niečo plné krásy, čo prinesie ti slobodu ducha. Len choď a prekroč prah strachu, kde ohrozený na živote nie si. Vykroč a dovoľ si človek milovaný žiť plnosť seba samého.

Pre dnes vo večnosti tak sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk