Byť v radosti, vnímaný vnútorným prejavom napojenia na celé stvorenie. Chápať a cítiť súlad s celou prírodou a vesmírom. Chcieť, túžiť a milovať všetko čo život prináša. Dávať v tej pravej chvíli len toľko koľko srdce ráči. Vedieť vlastné možnosti a vnímať hranice, až pokiaľ sa vie dostať moje bytie v aktuálnom dianí. Rozširovať svoje potenciály a zušľachťovať ich každým prítomným okamihom. Len tak byť a cítiť tú vôňu života. Prejavovať pravdu, vnútorným pocitom zosilnený uvoľňujúcou energiou, ktorá oslobodzuje všetko nevypovedané.

Cítiť voľnosť vo všetkom čo môžem dnes povedať a urobiť. Brať za to zodpovednosť a vidieť následky vlastných rozhodnutí. Je to jednoduché, chce to len uvoľniť všetko čo nastavené bolo inak. Premeniť mentálne naladenie na vnútorný svet. Tam kde Jednota je jasným prejavom, tam kde všetci sme si rovní. Bez rozdielu farby pleti, bez rozdielu výšky bankového konta. Tam kde každý vie prečo žije a čo je jeho božský prejav. Kde cítime sa a ctíme v sile božskej večnej chvíle.

Prečo božskosť, prečo to slovo tak povedané. Nalaďte sa na vnútorný svet, kde v tomto prejave ste. Nájdite tú silu slobody a nazretia do týchto rovín. Každý ju má bez rozdielu váhy či výšky prejavu. Rovina, kde sloboda vesmíru je ukázaná. Kde možnosti sú bez obmedzení, chce to len vytrvalosť, alebo silu myšlienky prítomna večnosti. Tvorenie v súlade so všetkým, hra bez hraníc, hra bez obmedzení.

Strach pominul, nastala vôľa božská, ktorá je spojená v každom človeku len obmedzenie rozumu mu v tom môže brániť. Preto vystúp nad vlastnú nevedomosť, dovoľ si uveriť v nemožné. Jedine tak môžeš vidieť čo je za obmedzením tvojim. Život nemá hranice, vesmír nemá cieľ. Stvorenie je večné. Ak uchopíš a dovolíš si uveriť, prejav vnútornej sily božskosti nastane. Daj si chvíľu a uvoľni sa celkovo. Je to len cesta, je to zázrak prejavu. Máš čas, tak uvoľni ten stres a tlačenie na dosiahnutie toho čím teraz a večne si. Uvoľni len rozumové vnemy a navráť sa do srdca – duše v strede svojej božskej bytosti.

Pre dnes a večne v prejave slobody, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk