Príjemný deň prajem všetkým. Utápať sa v minulosti myšlienok a emócií, môže človeku sťažiť život v tom čo sa deje teraz. Znamená to lipnúť na veciach a skúsenostiach, ktoré boli nádherné, alebo veľmi bolestivé. Obe energie zanechávajú energetickú stopu uvedomenia a skúsenosti ako takej. Nie je možné ju vymazať je možné ju len prijať, pochopiť a uvoľniť dané emočné pripútanie. Takouto formou sa prejavená energia minulosti zmení a človek začne žiť plnosť toho čo sa deje teraz. Prítomnou možnosťou večnosti prejavenej  v aktuálnej forme.

Pustiť, alebo jednoduchšie povedané opustiť minulosť je dôležitým krokom pre kráčanie vpred. Do rovín slobody ducha a žitia života v šťastí kráse. Nastane rovnováha medzi rovinami duchovnými a hmotnými. Pripútanosť prestane existovať a ostane len aktuálny vzťah so všetkým čo je. Oslobodzujúce roviny pre umožnenie v žití krás a ľahkosti. Skúsenosti naďalej pokračujú, no nie sú ovplyvňované pripútanosťou minulosti. Sú aktuálne, momentálne, prejavené v tej najčistejšej forme z ktorej môžeme čítať život a všetko čo teraz prináša.

Veľa nástrojov a možností je pre prijatie minulosti. Stačí si len vybrať. Zastaviť sa upokojiť, predýchať a nazrieť do pripútanosti vlastných štruktúr. Vystúpiť z nich a s čistou úprimnosťou a hĺbkou ich prepustiť. Slovom, myšlienkou, pocitom: prepúšťam, ďakujem..  Nastane takmer prázdne miesto na tvorenie nového, ktoré je okamžité. Nastane voľnosť a sloboda v tvorení nových energií, ktoré si môžete vybrať len vy. Tvorte si svoj život múdro, na základe vlastného vnímania. Na základe toho ako sa vaše bytie vnútorne cíti. Čo si praje za tým choďte, aby sa prejavy stali skutočné a v tejto rovine žité.

Tým, že sa človek odpúta z minulosti uvidí jasnejšie potenciáli budúcnosti. Cestu k nim, alebo len vhľady a možnosti pre ich uskutočnenie. Všetko má svoj čas a vytrvalosť. Konanie je našou svätou povinnosťou. Pre tvorenie a čisté spojenie so sebou samým a celým stvorením.

Púšťam všetky putá minulosti a oslobodzujem svoju dušu od všetkých sľubov, vo všetkých telách a časoch tak sa staň.

Pre dnes a večne v slobode duše, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk