Ak je vôbec možné rozdeliť vzťahy do určitých rovín, tak to dnes skúsim pre hlbšie pochopenie vlastných skúseností. Prvotný vzťah začína pri počatí. Je to vzťah s mamou v jej lone. Buduje sa postupne láskou k dieťaťu, ktoré sa pripravuje na životnú cestu. Deň za dňom sa buduje telo a formuje svoje možnosti. Preberá postupne rodinnú karmu aby v nej pokračovala, alebo pozmenila celý rod pre nové pochopenia.

Vzťah pri príchode na svet sa stane čistým zázrakom, kde sa duša naplno vtelí do pozemského tela. Rodičia – bohovia dieťa privítajú a starajú sa oň s najlepších úmyslom ich doterajších uvedomení. Láska príchodu dieťaťa vyplní miesto doposiaľ nepoznané, v duši, v celom bytí. Zázrak pretavený do nádhernej skúsenosti božskej čistej nevinnej bytosti. Je úplne bezbranná, takmer nedotknuteľná a predsa v sebe prináša niečo neopísateľné, hlboké, radostné. Prináša svetlo do rodiny a celého rodu.

Postupne ako rastie a spoznáva okolitý svet vyvíja svoju osobnosť a prepája ju s božskou časťou. Všetko je nové, alebo niekde v pozadí známe, podobné tomu ak na Zemi už pred tým bolo. Učí sa podľa vlastných skúseností a cesta naberá na obrátkach. Škôlka, škola, prvý stupeň, druhý stupeň. Plnohodnotný prechod v puberte do dospelej fázy človeka. V našej kultúre to je posunuté o pár rokov. No podstatou je dospievania je buď prvá perióda u žien, alebo prvý výron semena u mužov. Tým dáva telo najavo, že je pripravené stať sa plnohodnotnou vedomou bytosťou. Samozrejme, že sa učí a rozvíja všetko jemu potrebné. To pokračuje takmer celý život.

Vzťahy s priateľmi, známymi, rodinou dostávajú rôzne odtiene spriaznenosti, alebo nepochopenia. Pestrosť a nevedomosť otvárajú nové možnosti pre zvedomenie a pochopenie cez vzťahy seba samého. Človeka, v plnej božskej hodnote.  Je to zakódované v DNA je to v podstate duše, je to v podstate stvorenia. Bez výnimky osoby, ktorá sa vtelila do tejto roviny.

Vyvíjajú sa prirodzené partnerské vzťahy medzi ženou a mužom. Kde reprodukcia prvoplánového inštinktu ich priťahuje navzájom. Pre potrebu spojenia, aby sa + a – spojilo a zažívalo duchovnú Jednotu. Vyššia rovina reprodukcie a spojenia sa v plnosti vlastného bytia. Tam nastáva k rozširovaniu vedomia a podporným vyživujúcim energiám, ktoré obohacujú dušu a jej podstatu. Tanec života vo vedomom rozhodovaní, žití v prejave pravdy, ktorá je citeľná a nevie nič iné len povedať a vysloviť čo sa momentálne deje. Bez hľadania, je tam nasledovanie večnej prítomnosti a skutočných božských hodnôt prepojených s pozemskými. Je to spojitosť je to súlad, je to tanec lásky, ktorý si ctí všetkých zúčastnených.

Milovať a ctiť si partnerku, alebo partnera, ktorého máte teraz po svojom boku je najväčším darom, ktorý môžete dať, tomu druhému a tým pádom aj sebe. Úplne prvotný vzťah je vzťah medzi vedomým a vtelenou dušou v pozemskej rovine. Vzťah Boha a ega, kde každý vie kde je jeho miesto a spolu hrajú božskú hru menom Život.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk