Nahrávam Udalosti

Somaticko-pohybovo-vzdelávacia dielňa s témou

V Prenatálnom Bytí (II.)

*

Z môjho zdroja

Na tento seminár je potrebné sa zaregistrovať cez formulár na konci tohto textu. Ďalšie informácie dostanete cez email.

Naša existencia je sprevádzaná neustálym pohybom. Ten je aj na začiatku našej cesty tu na zemi. Ako ľudská bytosť si prechádzame rôznymi štádiami pohybových vzorcov, ktoré sú v nás neustále prítomné. Tieto pohybové vzorce sú vpísané do nášho DNA a niektoré sa začali prejavovať už v čase, keď sme boli ešte len počiatočnou bunkou. A pritom, zostanú s nami až do konca nášho života.

Pozývam Vás objaviť a pripomenúť si svet pohybu, ktorým Vaše telo prešlo v prenatálnom období. V sérií dielní V Prenatálnom Bytí si na vlastnom tele zakúsime tekutý pohyb prebiehajúci v každej našej bunke, spojíme sa so svojím zdrojom – so živým centrom v nás a rozpohybujeme našu prvú kosť v tele – chrbticu.

Teoreticky a prakticky sa zahĺbime do poznatkov o základných vývojových vzorcov z prenatálneho obdobia, tvz. návrat domov. Prežitky a informácie z dielní vám pomôžu viac rozumieť a napojiť sa na svoj život pred zrodením, ukotviť sa v sebe práve cez tieto pohybové vzorce a tak vyživiť to, čo prišlo do zabudnutia, ale je stále prítomné v nás.

Dielne sú výskumno-somatické, pracujeme na nich s vedomým dotykom a pomaly vedieme telo do pohybu. Tematika dielní na seba naväzuje s postupným vývojom pohybových vzorcov v nás, ale každá dielňa je nastavená tak, aby sa dala absolvovať ako samostatná pre tých, ktorí sa nemôžu účastniť celej série dielní V Prenatálnom Bytí.

Druhá, februárová dielňa tejto série nám ponúkne hlboký ponor do svojho zdroja – do svojho živého centra, z ktorého čerpajú nielen všetky ostatné časti nášho tela fyzického, ale aj emočného a mentálneho. Povieme si a tiež zakúsime pocit prvého pohybu bábätka v brušku podporený jeho vlastným zdrojom-centrom.

Táto dielňa je druhou zo súboru na seba nezávisle nadväzujúcich dielní zimného trimestra 2023, ktorý si môžete zakúpiť ako zvýhodnený balíček. Ďalšími témami trimestra sú:

V Prenatálnom Bytí (I.) – Vesmírny pohyb v nás (nedeľa 22.1.2023)
V Prenatálnom Bytí (III.) – Moja prvá kosť (19.3.2023)

Viac o tom, čo kurz Živé Telo prináša, si môžete prečítať  TU.

Pre účasť na tejto dielni nie je potrebné mať predchádzajúce pohybové skúsenosti z tanečných či iných pohybových inštitúcií. Pohyb budeme v tele objavovať, hľadať, skúmať a tvoriť. Čaká nás cesta do hlbín múdrosti nášho tela…

Dôležité organizačné informácie:

* Pohybová dielňa sa uskutoční dňa 19.2.2023 v čase od 14:00 do 18:00 v štúdiu ZenFlow na Račianskom mýte v Bratislave.

* Cena dielne je 44 Eur, pri zakúpení si celo-trimestrového balíčka troch dielní je cena jednej dielne 40 Eur. Za trimester (120 Eur) je potrebné  zaslať úhradu najneskôr do 19.1.2023 a prihlášku vykonať cez dielňu V Prenatálnom bytí (I.) – Vesmírny pohyb v nás.

* Ak sa chcete teraz prihlásiť len na túto udalosť je potrebné sa zaregistrovať cez formulár na konci tejto stránky.

* Ak máte záujem zakúpiť si celý trimester, zaškrtnite v prihláške na dielňu V Prenatálnom Bytí (I.) – Vesmírny pohyb v nás možnosť  „Hlásim sa na celý trimester (3 stretnutia)“.

* Priestory budú otvorené už od 13:45, aby sme mali všetci dosť času na prezlečenie sa a zídenie sa v kruhu a aby sme začali na čas a dovolili si venovať čo najviac času (s krátkou prestávkami medzi blokmi) svojmu telu a cez telo aj iným úrovniam nášho vnímania

* Na dielňu si vezmite mäkké oblečenie, vhodné aj na pohyb po zemi, ak chcete – vlastnú karimatku/deku (ináč sú k dispozícií v štúdiu), vodu, a ak potrebujete olovrant/zápisník.

* Dielňa je vhodná pre všetkých nezáleží na predošlej skúsenosti so somatickým pohybom.

Pre obmedzenú kapacitu si rezervujte účasť čo najskôr.

Ak máte otázky k charakteru pohybovej dielne, alebo k vhodnosti pre vás (napr. zdravotné obmedzenia, benefity a pod.), kontaktujte prosím priamo lektora:  Žubra – zubra@vedomaskola.sk

Žubra – sprievodkyňa prirodzenou rečou tela, jeho schopností pohybu a kontaktu s prostredím, na ktoré sa napája. Prevedie vás autentickým tancom a somatickým pohybom.

Recenzie

Natália:
“Živé Telo si dodnes živo pamätám. Keď sa obzriem späť, aby sa mi vynorili spomienky. Aj keď si precítim svoje telo. Hlavne ono si to pamätá. Každá bunka už v sebe nesie jedinečný zápis. Totiž i o tom je pohybová dielňa. O tom, že môžeš na vlastnom tele zažiť to, čo je veľakrát len v teoretickej rovine. Zvlášť pod vedením Žubri. Vnímam ju ako majsterku v somaticko – pohybovej praxi.  V jej vedení sa spájajú dlhoročné skúsenosti, dar preto, čo robí a skutočná radosť a záľuba v tom, čo robí. Cítiť to z nej a vďaka tomu vie vytvoriť bezpečný priestor, ktorý ponúka pravdivý zážitok. Pre mňa ich bolo viac, o ktorých by sa dalo napísať. No prv sa mi vynorí ten z dielne s témou Moje kosti.  Už počas dielne som cítila, ako vedome nasmerovaná pozornosť do určitej časti tela lieči, hojí, vyživuje. Na telesnej úrovni, no i ďalších úrovniach môjho bytia. Moje kosti doslova ožili, vnímala som ich neuroplasticitu a tekutosť. Domov som kráčala v ľahkosti. Mala som pocit, že áno! Toto je ono! Takýto dar sme dostali do vienka. Takto sa dá cítiť, aj toto je naša pravá podstata. Ako tak píšem tieto slová začínajú sa mi postupne vynárať ďalšie úžasné zážitky z dielní. Sú stále tu a ja som vďačná, že moje telo i ja sme mohli tieto vzácne okamžiky vpísať do spoločnej histórie. Pretože je za tým viac, ako sa môže zdať. Chvála Žubre a jej láskavému, súcitnému a priateľskému sprevádzaniu.”
Maya:
“Pohybových dielní, ktorých som sa zúčastnila u Žubry bolo viacero. Vždy boli síce zamerané na niečo iné, ale jedna vec ich spájala. Lektorka mala veľmi dobre naštudovanú problematiku, ktorú chcela ľuďom priblížiť a vedela si vždy úžasne navnímať atmosféru v skupine. Rovnako jemnohmotne ale mocne zároveň, pristupovala ku konkrétnemu človeku. Veľmi sa mi páčila atmosféra v skupine. Taktiež cvičenia, ktoré som spoznala pri Žubriných dielňach, sama používam vo svojej pohybovej praxi. Po dielni som odchádzala domov akási ľahká v tele, ale aj v mysli.”

Prihlasovací formulárGo to Top