Zen Flow Studio

  1. Udalosti
  2. Miesto konania
  3. Zen Flow Studio
Udalosti at this miesto udalosti
Today

Koruna tela – Cranium (hlava)

Zen Flow Studio Račianske mýto 10990/1C, Bratislava, Slovenská republika

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. Októbrová dielňa tejto série nás zavedie do koruny nášho tela, nazývanej Cranium (hlava) – je to najvyššie umiestnená komnata nášho tela, ktorá je často plná myšlienok a hlasov, prikázaní a zákazov. Príďte sa s ňou stretnúť a zažiť ju inak ako doposiaľ, príďte si dovoliť ju úplne vyprázdniť a odovzdať do pečujúcich dlaní, nechať ju viesť vás priestorom a chvíľu pobudnúť vo vyživujúcom tichu tejto majestátnej katedrály. Zoznámime sa s ňou anatomicky, prežitkovo cez somatický dotyk a cez autentický pohyb.

44€

Sídlo srdca – Thorax (hrudník)

Zen Flow Studio Račianske mýto 10990/1C, Bratislava, Slovenská republika

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. Novembrová dielňa tejto série nám predstaví ochrancu nášho srdca Thorax (hrudník). Ako medzi nebom a zemou, tak medzi hlavou a panvou plynie náš hrudný kôš. Je to katedrála, steny ktorej rozozvučujú ozveny tlkotu nášho srdca, bezpečne sídliaceho v nej. Je to katedrála, ktorá je v neustálom viditeľnom rytmickom tanci nádychu a výdychu našich pľúc.

44€

Základňa tela – Pelvic (panva)

Zen Flow Studio Račianske mýto 10990/1C, Bratislava, Slovenská republika

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. Decembrová dielňa tejto série nám predstaví základňu nášho tela Pelvic (panvu). Panva kotví naše telo, uzemňuje ho a zároveň mu dáva podporu. Misa nesúca ovocie našich orgánov s posvätnou sakrálnou kosťou, z ktorej sa vertikálne do výšky týči naša chrbtica a ktorá končí ostatkom nášho chvosta. Zvedomíme si našu panvu cez nenáročnú anatómiu, oživíme cez somatický dotyk a dovolíme jej, aby nás viedla priestorom v tanci autentického pohybu.

44€Kalendár používa Kalendár udalostí

Go to Top